Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Specialinsatser för NKN: Utnyttja upp till 63,79 % i belöningsnivå och dela 450 000 NKN!

2022-06-28 08:22
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance Insatser har lanserat ACH för låsta insatser. Satsa dina NKN från och med 2022-06-24 24:00 (UTC) för att få större avkastning. 
Kampanj 1: Sätt in och satsa NKN för att få upp till 63,79 procent i årsavkastning 
Kampanjperiod: 2022-06-24 24:00 (UTC) till 2022-07-04 11:59 (UTC)
 • Låst insatsformat: Först till kvarn-principen.
 • Belöningsberäkningsperiod: Från 00:00 (UTC) dagen efter sätter du in din kryptovaluta i en insatspool fram till slutet av insatsperioden.
 • Utbetalningstid för belöningar: På daglig basis. 
Erbjudna produkter (låst satsning)
Digitala tillgångar
Löptid
Max. låst insatsgräns per användare
Årsavkastning under kampanjperioden
Årsbasisberäknad standardränta 
Min. låsta insatsgräns
NKN
30 dagar
75 000 NKN
7,59 %
7,59 %
1 NKN
NKN
60 dagar
20 000 NKN
12,68 %
12,68 %
1 NKN
NKN
90 dagar 
600 NKN
63,79 %
16,82 %
1 NKN
Observera!
 • Den ytterligare årsavkastning som användarna åtnjuter under kampanjperioden kommer att justeras till den årliga standardräntan när kampanjen avslutas.
 • Binance Insatser kommer att returnera satsade digitala tillgångar/digitala valutor till användarnas spotplånböcker i slutet av den överenskomna insatsperioden. Värdet på digitala tillgångar/digitala valutor fluktuerar och kan komma att ändras.
 • Användare kan se sina låsta insatser genom att gå till Plånböcker > Tjäna > Låst insats > Låst.
 • Användare kan aktivera funktionen "Automatisk Insats" innan de förbinder sig att teckna insatsprodukter, som automatiskt lägger till sina digitala tillgångar/digitala valutor i insatspoolen igen i slutet av insatsperioden.
 • Upplåsningsperiod för låsta insatsprodukter: en dag.
 • Vanliga frågor om låsta insatser.
 • Vid tidig inlösen: användare kan välja att lösa in sina tillgångar i förväg. Efter att ha valt tidig inlösen kommer de satsade digitala tillgångarna att returneras till spotkontot och eventuella utdelade belöningar dras av från de satsade digitala tillgångarna. Det kan ta 48–72 timmar att ta emot de digitala tillgångarna.
Kampanj 2: Köp och satsa NKN för att dela på 150 000 NKN
Kampanjperiod: 2022-06-24 24:00 (UTC) till 2022-07-04 11:59 (UTC)
Under kampanjperioden är användare som uppfyller båda följande krav berättigade att delta i den här kampanjen: 
 • Uppnå ett nettoköpsbelopp på 3 300 NKN eller mer (där nettoköpsbeloppet betyder det totala beloppet för NKN som köpts på Binance Spot minus mängden NKN som säljs på Binance Spot).
 • Delta i 30, 60 eller 90 dagar med låsta NKN-insatser.
För den här kampanjen kommer 500 användare att väljas ut bland alla berättigade deltagare baserat på prisvalsreglerna som baseras på hashvärdet för Binance Chain. Varje vald användare får 300 NKN-krypto.
Kampanj 3: Nya låsta insatser på 300 000 NKN för användare att dela på
Kampanjperiod: 2022-06-24 24:00 (UTC) till 2022-07-04 11:59 (UTC)
Under kampanjperioden kommer de första 2 000 användarna som deltar i låsta insatser för första gången och tecknar minst 10 000 NKN i låsta NKN-insatsprodukter, att vara berättigade att dela på 300 000 NKN i belöningar.
Sortera efter NKN-insatsers teckningstid
Belöningsbelopp för varje kvalificerad användare
1–100:e plats
600 NKN
101–200 plats
500 NKN
201–300 plats
400 NKN
301–400 plats
300 NKN
401–500 plats
200 NKN
501–1 000 plats
100 NKN
1 001–2 000 plats
50 NKN
Villkor:
 • NKN-belöningarna för kampanj 2 och 3 kommer att sättas in i mottagarnas Binance-plånböcker inom två veckor efter att aktiviteten avslutats. Användare kan se sina belöningar genom att välja Konto > Plånbok > Transaktionshistorik > Utbetalning.
 • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som, enligt Binance rimliga uppfattning, agerar på ett bedrägligt sätt eller inte i enlighet med tillämpliga villkor. 
 • Binance förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller kampanjreglerna efter eget gottfinnande.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-06-24
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Låsta Insatser returnerar de satsade digitala tillgångarna till användarnas spotplånböcker efter den överenskomna periodens slut eller vid tidig inlösen. Du har ingen rätt till en belöning förrän den har mottagits av Binance och Binance garanterar inte att du kommer att få någon specifik insatsbelöning eller någon insatsavkastning över tid. Årsavkastningen är en uppskattning av belöningar du kommer att tjäna i kryptovaluta under den valda tidsramen. Den visar inte den faktiska eller förutsagda årsavkastningen i någon fiatvaluta. Årsavkastningen justeras dagligen och de uppskattade belöningarna kan skilja sig från de faktiska belöningarna som genereras. Inte ekonomisk rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.