Köp kryptovaluta
Betala med
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD
Hem
Prisförutsägelse
BnrtxCoin Prisförutsägelse

BnrtxCoin (BNX) Prisförutsägelse

Hur mycket kommer BnrtxCoin (BNX) att vara värt 2023, 2024, 2025 och 2026? Kolla in andra åsikter om prismål och projektförtroendenivåer – så kallade konsensusbetyg – när du bestämmer dig för dina egna prismål. Data som visas baseras på användarinmatning och inte på Binances åsikt.
Redo att köpa BNX? Binance accepterar ett brett utbud av valutor, vilket gör det enkelt för dig att köpa krypto med USD, EUR, CNY, AUD, INR och andra fiatvalutor. Här är köpguiderna för alla tillgängliga token på Binance.
Köp BnrtxCoin
Prismål för BnrtxCoin (BNX)
$ 0.0005828
+0%
(24H)
Ange din pristillväxtprognos
* Alla prisförutsägelser baseras på användarinmatning. Binance bidrar inte till eller påverkar någon av prisprognoserna på den här sidan.
Visualisera ditt prismål i ett diagram med verktyget prisförutsägelsediagram nedan. Ange bara din förutsägelse för BnrtxCoins tillväxt i procent och klicka på "Beräkna förutsägelse".

Observera att du kan ange en negativ eller positiv tillväxtprocent.
Faktisk
Prognos
Teknisk analys
Teknisk analys är ett användbart verktyg för att måla känslor på ett diagram. Nyligen började dock många handla med bots som har tekniska analyskoncept programmerade i dem. Nedan följer en automatiserad rapport om marknadens trender och i vilken riktning den kan gå med olika tidsintervall in i framtiden. Även om detta är en BnrtxCoin-prisförutsägelse baserat på teknik bör du göra din egen efterforskning och handla baserat på din egen kunskap och förmåga:
4 timmar
1 dag
1 vecka
Glidande medelvärde
  1. Under den fyra timmar långa tidsramen trendar BnrtxCoin för närvarande baisseartat med 50 dagars glidande medelvärde som för närvarande sluttar ner.
  2. Dessutom sluttar BnrtxCoin:s glidande medelvärde för 200 dagar ner och har gjort det sedan 3/27/2023, vilket innebär att trenden går uppåt.
  3. Om vi skulle ge en BnrtxCoin-prisförutsägelse inom fyra timmars-tidsramen skulle det vara baisseartat med tanke på hur 50-dagars- och 200-dagars glidande medelvärden är baisseartade.
Relativt styrkeindex
  1. För närvarande ligger RSI inom den neutrala zonen 30–70, vilket indikerar att priset trendar neutralt med pris som kan hålla RSI i det tillståndet ett tag.

Om BNX prisförutsägelse: 2023-2026

Enligt din prisförutsägelseinmatning för BnrtxCoin kommer BNX-värdet att öka med +5% och nå $ 0.0006747 till 2026.
ÅrPris
2022$ NaN
2023$ 0.0005828
2024$ 0.000612
2025$ 0.0006426
2026$ 0.0006747
Aktuellt BNX-pris
$ 0.0005828
+0%
(24H)
Livepriset på BnrtxCoin är $ 0.0005828 per (BNX/USD) idag med ett aktuellt börsvärde på $ 0. 24-timmars handelsvolym är $ 0 USD. BNX till USD-priset uppdateras i realtid. BnrtxCoin är +0% under de senaste 24 timmarna. Den har ett cirkulerande utbud på 0.
Vill du hålla koll på coinpriserna? Besök vår coinpriskatalog för att lägga till ett bokmärke
Mer information
De populäraste blogginläggen
Jämställdhet på Binance
Vi belyser våra binancianers åsikter för att låta dem komma till tals och understryka deras framgångar.
2023-03-28
2023-03-28
Innehåll som publiceras på våra förutsägelsesidor för coin baseras på information och feedback som tillhandahålls till oss från verifierade Binance-användare och/eller andra tredjepartskällor. Det presenteras för dig i informativa och illustrativa syften endast, utan representation eller garanti av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Binance är inte ansvarigt gentemot dig på något sätt för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av din hänvisning till, användning av och/eller tillit till innehåll som publiceras på våra förutsägelsesidor för coin.
Tänk också på att priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna.Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar.
Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i Binance användarvillkor, riskvarning och de specifika villkor som gäller för denna användares förutsägelsefunktion för coin.