Kryptovalutalån
Låna för Spot/Margin/Terminskontrakt eller staking för att tjäna höga APY.
Lös in när som helst.
Priser för VIP-nivå
Ingen transaktionsavgift
Låneinsats med låga räntor
Partiell likvidering
För litet belopp? Prova vip-lånAnsök nu
Jag vill låna
Säkerhetsbelopp
Ursprunglig belåningsgrad
Lånevillkor (Dagar)
7
14
30
90
180
Ränta
Timbaserad räntesats
-
Totalt räntebelopp
-
Användarmanual
Mer lånedata
FAQs
Vilken krypto kan jag låna på Binance-kryptolån?
Binance Kryptolån erbjuder ett brett utbud av krypto som lånbara tillgångar och säkerheter, inklusive BUSD, USDT, BTC och ETH. Kolla in sidan Lånedata för mer information.
Vilka är lånevillkoren?
Lånevillkor är tillgängliga från 7, 14, 30, 90 och 180 dagar. Du kan alltid återbetala i förskott och räntan beräknas utifrån lånedagarna. Det finns inget straff för tidig återbetalning.
Hur beräknas räntan?
Räntan beräknas per timme och mindre än en timme beräknas som en timme. Räntan börjar sammanräknas vid upplåningstillfället.
Vad är LTV?
LTV står för Loan-to-Value (lån-till-värde). Det är det totala värdet på ditt lån plus eventuell ränta till värdet på din säkerhet. Värdet bestäms av indexpriset.

LTV = Belåningsvärde/säkerhetsvärde
Vad händer om min återbetalning av lånet är försenad?
Vi ger en försenad varaktighet på 72 timmar (för lånetid 7 och 14 dagar) eller 168 timmar (för lånetid 30, 90 och 180 dagar), under vilken du debiteras 3 gånger timräntan. Om du inte återbetalar efter försenad löptid likviderar vi din säkerhet för att återbetala ditt lån.
Vad kan jag göra med kryptolånet?
Du kan använda lånet för alla ändamål, inklusive handel på plats-, marginal- eller terminskontraktsmarknader, insats eller till och med uttag av tillgångar.
Vad är insatslån?
Insatslån stöder säkerheter med en [Staking]-logotyp. Insatslån genererar vinst för att minska räntan för låneordern genom att satsa säkerheten. Vinsten från insatserna fluktuerar och justeras över tid. Alla låneordrar som deltar i insatser beräknas dock baserat på vinsten och räntan som visas vid lånetillfället. Binance strävar efter att bara erbjuda de bästa insatsprojekten.

Observera att Binance inte tar ansvar för eventuella förluster som uppstår på grund av projektets säkerhetsproblem i kedjan. Läs noga och godkänn Binance Loans tjänsteavtal innan du använder Binance Loans.
Kan jag förnya min låneorder?
Ja. Oavsett vilken token du har lånat (till exempel Bitcoin, Ethereum) kan du förnya låneordern inom 24 timmar före förfallodagen. Observera att ordrar för 180 dagar och insatslån inte kan förnyas, och varje låneorder kan bara förnyas en gång.
Vad är automatisk påfyllning?
Automatisk påfyllning gör att du bättre kan hantera dina lånepositioner. Efter att ha aktiverat automatisk påfyllning använder systemet automatiskt samma tillgång i din spotplånbok för att fylla på säkerheten för din låneorder tillbaka till den ursprungliga LTV:n under ett marginalanrop. Observera dock att du fortfarande kan bli likviderad under extrema marknadsrörelser även om du har aktiverat automatisk påfyllning.
Vad är partiell likvidering?
Partiell likvidering hjälper användare att minska likvideringsrisken och sänka sina möjliga förluster. När likvideringsbelåningsgraden har uppnåtts kommer dina positioner delvis att likvideras (~ 50 % varje gång) tills din belåningsgrad återgår till den ursprungliga nivån. När det återstående lånesaldot är lika med eller mindre än 200 USD kommer din position att likvideras helt. Observera att under extrema marknadsförhållanden kan dina positioner fortfarande bli helt likviderade.