Kryptovalutalån
Låna för Spot/Margin/Terminskontrakt eller staking för att tjäna höga APY.
Lös in när som helst.
Priser för VIP-nivå
Ingen transaktionsavgift
Låneinsats med låga räntor
Partiell likvidering
För litet belopp? Prova vip-lån
För litet belopp? Prova vip-lån
Låna
Alla order
Jag vill låna
  Säkerhetsbelopp
   Ursprunglig belåningsgrad
   NaN%
   Marginalinlösen
   NaN%
   Belåningsgrad för likvidering
   NaN%
   Lånevillkor
   Inga ränteböter för tidig återbetalning
   7 Dagar
   14 Dagar
   30 Dagar
   90 Dagar
   180 Dagar
   Initial LTV (Loan-to-value Ratio)
   NaN%
   Ursprunglig belåningsgrad NaN%
   Marginalinlösen NaN%
   Belåningsgrad för likvidering NaN%
   Likvideringspris(/)
   -
   När LTV nådde NaN%
   Ränta per timme och dag
   - / -
   Totalt räntebelopp
   -
   Återbetalningsbelopp
   -
   Logga in för att kontrollera ränterabatt.
   Ränta
   Timbaserad räntesats
   -
   Daglig räntesats
   -
   Totalt räntebelopp
   -
   Återbetalningsbelopp
   -
   Logga in för att kontrollera ränterabatt.
   Skapa en låneförfrågan.
   Säkerhet överförd från Spot-konto och fål ån på Spot-konto.
   Lös in när som helst.
   Ta emot säkerhet i Spot-konto
   Lös in när som helst.
   Priser för VIP-nivå
   Ingen transaktionsavgift
   Låneinsats med låga räntor
   Partiell likvidering
   FAQ
   F1. Vilken kvalifikation måste användaren uppfylla för att låna på Binance Loan?
   S1. Så länge du är en registrerad användare hos Binance kan du låna på Binance Loan.
   F2. Vilken kryptovaluta kan användare låna på Binance Loan?
   S2. Binance Loan stödjer lån av flera kryptovalutor, inklusive BUSD och USDT. Mer information finns på lånsidan i Binance Loan.
   F3. Vilka sorters kryptovaluta kan användare använda som säkerhet?
   S3. Binance Loan stödjer användning av flera kryptovalutor som säkerhet, inklusive BTC och ETH. Mer information finns på lånsidan i Binance Loan.
   F4. Hur långa är lånevillkoren för Binance Loan?
   A4. Lånevillkor på 7, 14, 30, 90 och 180 dagar finns tillgängliga. Du kan alltid återbetala i förskott och räntan beräknas utifrån lånedagarna.
   F5. Hur beräknas räntan?
   A5. Räntan beräknas per timme och mindre än en timme beräknas som en timme. Räntan bestäms av den tidpunkt du tar lånet.
   F6. Hur återbetalar jag räntan och huvudbeloppet?
   S6. Du måste betala tillbaka dem manuellt på ordersidan. Räntan måste återbetalas före huvudbeloppet.
   F7. Kan jag göra en fullständig återbetalning före förfallodagen?
   A7. Du kan alltid återbetala i förskott och räntan beräknas utifrån lånedagarna.
   F8. Vad är belåningsgrad (LTV)?
   S8. Belåningsgraden (LTV) är värdet för ditt lån ställt mot värdet för din säkerhet. Priset som används här är indexpris. Olika säkerhetsmynt har olika inledande belåningsgrader – det innebär att när du använder olika mynt som säkerhet för samma värde, får lånet du tar också ett annat värde.
   F9. Vad händer när min belåningsgrad (LTV) är för hög?
   A9. Om din LTV är högre än marginalinlösen-LTV informerar vi dig om att lägga till mer säkerhet eller återbetala ditt lån. Om din belåningsgrad är högre än likviderings-LTV kommer dina positioner delvis att likvideras (~ 50 %) varje gång. Likvidering avbryts när den ursprungliga belåningsgraden är uppfylld. När den återstående lånebalansen är ≤ 200 i USD-värde blir din position helt likviderad. Observera att under extrema marknadsförhållanden kan dina positioner fortfarande bli helt likviderade.
   F10. Hur kan jag justera min säkerhet?
   S10. Du kan justera din säkerhet på beställningssidan. Du kan alltid lägga till mer säkerhet och när din belåningsgrad (LTV) är lägre än den inledande belåningsgraden kan du också ta bort en del av din säkerhet.
   F11. Vad händer om min återbetalning av lånet är försenad?
   A11. Vi ger en försenad varaktighet på 72 timmar (för lånetid 7 dagar och 14 dagar) eller 168 timmar (för lånetid 30 dagar, 90 dagar och 180 dagar), under vilken du kommer att debiteras 3 gånger timräntan. Om du inte återbetalar efter försenad löptid kommer vi att likvidera din säkerhet för att återbetala ditt lån.
   F12. Kan jag använda kryptovalutan jag lånar för att handla med marginal och terminskontrakt? Kan jag ta ut dem?
   S12.Ja, du kan handla på Binance med lånet du tar så länge du uppfyller kvalifikationen för att använda tjänsterna. Ja, du kan också ta ut dem.
   F13. Kan säkerheten användas som staking för att generera vinst och för att dra av ränta?
   S13. Ja, säkerheten för staking kommer att användas som staking för att generera vinst för att minska räntan för motsvarande låneorder efter att du har valt säkerhet för staking. För mer information, se timräntan och den dagliga räntan och det totala räntebeloppet "Efter staking" som visas på sidan.
   F14. Kommer vinsten på staking att fluktuera?
   S14. Ja, vinsten från staking kommer att fluktuera och justeras över tiden. Alla lånebeställningar som deltar i staking kommer dock att beräknas utifrån den vinst och ränta som visas vid upplåningstillfället.
   F15. Finns det någon risk när säkerheten används som staking?
   S15. Ja. Binance strävar efter att erbjuda sina användare endast de bästa stakingprojekten. Binance tar inte ansvar för eventuella förluster som uppstår på grund av projektets säkerhetsfrågor i kedjan. Läs noga och godkänn Binance Loans serviceactal innan du använder Binance Loans.
   Q16. Kan jag förnya min låneorder?
   A16. Ja. Oavsett vilken token du har lånat (till exempel bitcoin eller ethereum) kan du förnya låneordern inom 24 timmar innan låneordern förfaller. Förnyelsen är inte tillämplig på 180-dagarsorder och låneinsatsorder. Varje låneorder kan bara förnyas en gång.