Dubbel investering
Tjäna pengar på din marknadsvy och få tillgång till potentiellt höga belöningar
Köp lågt eller sälj högt
Brett urval
Inga transaktionsavgifter
Höga belöningar
Logga in för att se innehavsdetaljer
Tillgängliga coin
Vanliga frågor
Steg 1: Välj en tillgång
Nybörjarläge
Mynt
Årsavkastning %
Aktuellt pris
Mynt
Årsavkastning %
Aktuellt pris
Mynt
Årsavkastning %
Aktuellt pris
* APY uppdateras i realtid. Vi använder den senaste APY:n när du slutför prenumerationen.
Steg 2: Kom igång
Bestäm dig för att sälja högt eller köpa lågt
1
2
3
4
Hitta   produkter
Sälj till
Köp till
--
  --tjäna APY :  --
Aktuellt pris :
 --
Steg 2: Välj en avräkning
Aktuellt pris
--
Produkter är inte tillgängliga nu, uppdatera sidan
Avkastningsberäknare
Välj en produkt ovan för att starta beräkningen.

Vanliga frågor

  1. Vad är dubbla investeringar?

  Dubbel investering är en icke-kapitalskyddad strukturerad sparande produkt med förbättrad avkastning och 2 olika valutor. När du påbörjar prenumerationen väljer du underliggande tillgång, insättningsvaluta, prenumerationsbelopp och avräkningsdatum. Din avkastning betecknas i insättningsvalutan eller alternativ valuta, beroende på nedanstående villkor.
  Det finns två typer av dubbla investeringsprodukter: (1) Sälj högt och (2) Köp lågt.
  För Sälj högt-produkt,
  Enkelt uttryckt betyder detta att om avräkningspriset överstiger (över) målpriset "avyttras" produkten.
  - produkten är "avyttrad" om avräkningspriset ≤ målpriset
  - produkten är &quot;avyttrad&quot; om avräkningspriset < målpriset
  För Köp lågt-produkt,
  Enkelt uttryckt betyder detta att om avräkningspriset är under (nedåt) målpriset, är produkten "utövad".
  - produkten är &quot;utövad&quot; om avräkningspris ≤ målpris
  - produkten är &quot;avyttrad&quot; om avräkningspriset > målpriset
  För båda typer av dubbla investeringsprodukter får du avkastningen i insättningsvalutan om produkten inte löses in. Du kommer att få avkastningen i en alternativ valuta om produkten löses in.
  Varje prenumerationsprodukt har ett avräkningsdatum. Vi tar spotpriset kl. 08:00 (UTC) på avräkningsdagen som avräkningspris.

  2. Hur beräknas min avkastning?

  (1) När en produkt &quot;löses in&quot; konverteras ditt prenumerationsbelopp och dina ränteintäkter till alternativvalutan med målpriset som konverteringskurs. Formeln nedan visar det totala beloppet du får:
  Sälj högt:
  (Prenumerationsbelopp * Målpris) * [1 + (APY% * Insättningsdagar/365)]
  Köp lågt:
  (Prenumerationsbelopp/målpris) * [1 + (APY% * Insättningsdagar / 365)]
  (2) När en produkt är &quot;ej inlöst&quot; konverteras inte ditt teckningsbelopp och ränteintäkter och du får det i insättningsvalutan. Formeln nedan visar det totala beloppet du får:
  Teckningsbelopp * [1 + (APY % * insättningsdagar/365)]

  3. Är målpriset och APY fasta?

  Målpriset är fast och ändras inte. Ibland slutar vi acceptera nya prenumerationer tillfälligt om en produkt har ett inlösenpris som är för nära det aktuella referenspriset.
  APY förändras alltid och beror till stor del på målpriset, återstående insättningsdagar och även prisvolatilitet. När du har prenumererat på en dubbel investeringsprodukt kommer APY:n att låsas in under dina insättningsdagar och ändras inte därefter.

  4. Hur kan jag se mina order?

  Gå till [Order] > [Intjäningshistorik] > [Dubbel investering]. Här kan du se dina nuvarande prenumerations- och inlösenobjekt.

  5. När får jag min avkastning?

  Varje prenumerationsprodukt har ett avräkningsdatum. Vi tar det genomsnittliga spotpriset under de senaste 30 minuterna före kl. 16:00 (UTC+8) på leveransdagen som avräkningspris. Din avkastning överförs till ditt spotkonto inom 48 timmar från kl. 16:00 (UTC+8). Dubbel investering kan inte lösas in tidigare. Du kan endast ta emot avkastning efter avräkningsdatumet, inte tidigare.

  6. Kan jag avbryta min prenumeration?

  Du kan tyvärr inte säga upp din prenumeration när du har börjat prenumerera. Läs produktvillkoren noggrant innan du prenumererar.

  7. Vad är "målpris", "underliggande tillgång", "insättningsvaluta", "alternativ valuta", "insättningsdagar" och "avräkningspris"?

  Målpris
  Ett fast pris till vilket insättningsvalutan omvandlas till alternativ valuta om produkten utnyttjas.
  Underliggande tillgång
  En tillgång som en dubbel investeringsprodukt baseras på. Till exempel, om du hänvisar till aktuellt BTC-pris och BTC-målpris är den underliggande tillgången BTC.
  Insättningsvaluta
  Valutan du har använt för att prenumerera på en dubbel investeringsprodukt.
  Alternativ valuta
  Valutan du får om produkten avyttras.
  Insättningsdagar
  Ett antal dagar kvar till avräkningsdatumet.
  Avräknat pris
  Genomsnittligt aktuellt pris under de senaste 30 minuterna före kl. 08:00 (UTC) på avräkningsdatumet. Avräkningspris och målpris avgör om en produkt avyttras eller inte.

  8. Vilken typ av produkter finns för dubbel investering?

  För närvarande har vi några underliggande tillgångar: bitcoin, ethereum och fler och fler underliggande tillgångar.
  Tabellen nedan sammanfattar till exempel listan över produkter som vi för närvarande har i dubbel investering.
  Sälj högt
  Insättningsvaluta - BTC, ETH
  Alternativ valuta - BUSD
  Köp lågt
  Insättningsvaluta - USDT, BUSD
  Alternativ valuta - BTC, ETH
Visa mer