Dubbel investering
Tjäna pengar på din marknadsvy och få tillgång till potentiellt höga belöningar
Köp lågt eller sälj högt
Brett urval
Inga transaktionsavgifter
Höga belöningar
Image
Logga in för att se innehavsdetaljer
Tillgängliga coin
Vanliga frågor
Steg 1: Välj en tillgång
Nybörjarläge
Mynt
APR
Aktuellt pris
Mynt
APR
Aktuellt pris
Mynt
APR
Aktuellt pris
* APR uppdateras i realtid. Vi använder senaste APR när du slutför prenumerationen.
Steg 2: Kom igång
Bestäm dig för att sälja högt eller köpa lågt
1
2
3
4
Hitta   produkter
Sälj till
Köp till
--
  --tjäna APR :  --
Aktuellt pris :
 --
Steg 2: Välj en avräkning
Aktuellt pris
--
Produkter är inte tillgängliga nu, uppdatera sidan
Avkastningsberäknare
Välj en produkt ovan för att starta beräkningen.

Vanliga frågor

  1. Vad är dubbla investeringar?

  Dubbel investering ger dig en möjlighet att köpa eller sälja kryptovaluta till önskat pris och datum i framtiden, samtidigt som du tjänar höga belöningar oavsett i vilken riktning marknaden går.

  2. Vad är fördelarna med dubbel investering?

  Köp lågt eller sälj högt: Du kan köpa krypto till ett lägre pris eller sälja krypto till ett högre pris;
  Höga belöningar: Du tjänar en hög passiv inkomst oavsett i vilken riktning marknaden går;
  Brett urval: Du kan välja mellan ett brett utbud av tillgångar och ställa in måldatum och pris efter eget tycke;
  Inga handelsavgifter: Noll handelsavgifter när målet uppnås och produkten "Köp låg" eller "Sälj hög" fylls.

  3. När ska jag använda dubbel investering?

  Oavsett om du är en avancerad handlare eller helt enkelt en HODLer som vill tjäna lite extra belöningar finns det många olika skäl till varför du kan välja att använda dubbel investering. Några av de vanligaste scenarierna är:
  Hämta vinst: Sälj ditt kryptoinnehav till ett målpris för att realisera några av dina vinster samtidigt som du drar nytta av ytterligare belöningar;
  Köp nedgångarna: Köp krypto till ett målpris när marknaden är nere och få ytterligare belöningar;
  Låta krypton växa: Du har krypto och vill tjäna ytterligare avkastning medan du håller fast vid dem;
  Växa mer stablecoin: Du har stablecoin och vill tjäna ytterligare avkastning medan du håller fast vid dem.

  4. Hur fungerar produkterna "Köp låg" och "Sälj hög"?

  Det finns två typer av produkter med dubbla investeringar: "Köp låg" och "Sälj hög".
  Köp låg-produkter ger dig en chans att köpa önskad krypto (till exempel BTC) till ett lägre pris i framtiden med stablecoin (BUSD eller USDT).
  - Mål uppnått: Om marknadspriset är målpris eller lägre på avräkningsdagen så köps målvalutan (BTC)
  - Målet inte uppnått:Om marknadspriset är under målpriset på avräkningsdagen så behåller du dina stablecoin
  I båda scenarierna tjänar du först belöningarna i stablecoin. När målpriset har uppnåtts används ditt prenumerationsbelopp och tjänade belöningar för att köpa BTC.
  Sälj högt ger dig en chans att sälja din befintliga krypto (till exempel BNB) till ett högre pris i framtiden (för BUSD).
  - Uppnått mål: Om marknadspriset är målpris eller högre på avräkningsdagen så säljs din BNB för BUSD
  - Ouppnått mål: Om marknadspriset är under målpriset på avräkningsdagen, så behåller du din BNB
  I båda scenarierna tjänar du först belöningar på din befintliga valuta (BNB). När målpriset har uppnåtts säljs ditt prenumerationsbelopp och belöningarna för BUSD.

  5. Vad är nybörjarläget i dubbel investering?

  Nybörjarläget är utformat för nya användare med dubbel investering. Det ger en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom prenumerationsprocessen för dubbel investering.
  Du kan aktivera eller inaktivera nybörjarläget med växlingsknappen.

  6. Finns det några risker förknippade med dubbel investering?

  Det finns inga risker med dubbel investering.
  - Prenumerationstillgångarna är låsta och användare kan inte avbryta eller lösa in dem före avräkningsdagen.
  - Om priset rör sig längre bort från målpriset förlorar du till slut möjligheten att köpa eller sälja till ett mer gynnsamt pris.
  - Handeln kan endast ske baserat på priset på avräkningsdagen.
  Observera att dubbel investering inte är en riskfri investering. Läs produktvillkoren noggrant innan du prenumererar. Binance tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av prisfluktuationer.

  7. Är målpris, avräkningsdatum och APR fasta?

  När prenumerationen är klar kommer ditt målpris, likviddatum och april att fastställas. Du kan inte ändra dessa villkor när prenumerationen är klar.
  Du kan granska ditt målpris, avräkningsdatum och APR från [Intjäningsplånbok] och [Intjäningshistorik].

  8. Vad är "Prenumerationsbelopp", "Målpris", "Avräkningsdatum", "Insättningsvaluta", "Målvaluta", "Prenumerationsperiod" och "Avräkningspris"?

  Prenumerationsbelopp
  Belopp som du har satt in när du prenumererar på dubbel investering. Detta belopp används för att köpa eller sälja krypto.
  Målpris
  Ett fast pris till vilket du vill köpa eller sälja kryptovaluta.
  Avräkningsdatum
  Ett visst datum då du vill köpa eller sälja kryptovaluta. Du får också din avkastning på detta datum.
  Insättningsvaluta
  Valutan du använde för att prenumerera på en dubbel investeringsprodukt.
  Målvaluta
  Tillgången du får om målpriset uppnås.
  Prenumerationsperiod
  Antalet dagar från prenumerationsdagen till avräkningsdagen.
  Avräknat pris
  Ett genomsnitt av marknadspriset under de senaste 30 minuterna före kl. 08.00 (UTC) på avräkningsdagen. Avräkningspris och målpris avgör om både ditt prenumerationsbelopp och belöningar kommer att konverteras till målvalutan.

  9. Hur beräknas min avkastning?

  Belöningar
  Prenumerationsbelopp * APR % * Prenumerationsperiod (i dagar)/365
  Nedan sammanfattas beräkningen av det totala beloppet du får i olika scenarier.
  Köp låg dubbel investering
  Två möjliga scenarier på avräkningsdagen:
  Målpriset uppnås: (Prenumerationsbelopp + ränteintäkter)/målpris
  Riktpriset uppnås inte: Prenumerationsbelopp + belöningar
  Sälj hög dubbel investering
  Två möjliga scenarier på avräkningsdagen:
  Målpriset uppnås: (Prenumerationsbelopp + belöningar) * målpris
  Riktpriset uppnås inte: Prenumerationsbelopp + belöningar

  10. När får jag min avkastning?

  Alla prenumerationsprodukter har ett avräkningsdatum. Vi tar genomsnittet av marknadspriset under de senaste 30 minuterna före kl. 08:00 UTC på avräkningsdagen som avräkningspris.
  Vi beräknar din avkastning på avräkningsdagen kl. 08:00 UTC baserat på avräkningspriset och målpriset. Du får dina returer i din spotplånbok inom 6 timmar.

  11. Kan jag redigera eller säga upp min prenumeration?

  Tyvärr kan du INTE redigera eller avbryta din prenumeration när du prenumererar. Läs produktvillkoren noggrant innan du prenumererar.

  12. Hur kan jag se min prenumeration?

  På Binance-webbplatsen
  Gå till [Order] > [Intjäningshistorik] > [Dubbel investering]. Här kan du se dina nuvarande prenumerations- och inlösenobjekt.
  I Binance-appen
  Gå till [Plånböcker] - [Tjäna] och tryck på ikonen [Tjäna historik] längst upp till höger. Tryck på [Flexibla besparingar] för att ändra filtret till [Dubbel investering]. Här kan du se dina nuvarande prenumerations- och inlösenobjekt.

  13. Vad är automatisk sammansättning?

  Automatisk sammansättning låter dig automatiskt prenumerera på din dubbla investeringsplan på avräkningsdagen.
  När du aktiverar funktionen hjälper systemet dig att prenumerera på en ny position med ett avräkningsdatum som inträffar på nästa tillgängliga avräkningsdatum från aktuellt datum.
  Avräkningsdatumet för BTC och ETH inträffar varje tisdag och fredag. Avräkningsdatumet för alla andra digitala tillgångar är varje fredag.
  Så länge funktionen automatisk sammansättning är aktiverad prenumererar du på din dubbel investering-plan igen automatiskt till nästa tillgängliga avräkningsdatum på avräkningsdagen. Du kan aktivera/inaktivera planen automatisk sammansättning 30 minuter före kvittningsdatumet.
  För att aktivera funktionen automatisk sammansättning, aktivera knappen bredvid [Auto-Compound] när du ställer in din plan. Välj sedan antingen grundplanen eller den avancerade planen.
  Om du redan har en befintlig dubbel investering-position och vill aktivera/inaktivera automatisk sammansättning-funktionen kan du göra det via Earn Wallet.
Visa mer
Vanliga frågor om dubbla investeringar kan ha översatts och publicerats på olika språk. I händelse av inkonsekvens, felaktigheter, utlämnanden eller fel som förekommer i någon översatt version, är denna engelska version https://www.binance.com/en/dual-investment rådande.