Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel

Varför och hur man gör sin egen efterforskning (DYOR) när man investerar i krypto

2022-06-22

Huvudsakliga punkter

  • Gör din egen efterforskning, eller DYOR, är en vanlig fras inom kryptovärlden.

  • DYOR innebär ofta att man gräver i grunderna i ett projekt innan man avsätter pengar till det.

  • Ta reda på varför det är viktigt att göra sin egen efterforskning och hur erfarna investerare gör sin due diligence-analys.

Gör din egen efterforskning, eller DYOR, är en vanlig fras som används i kryptoinvesteringar och handelsinnehåll. Lär dig varför och hur människor DYOR.

Utför din due diligence-analys. Kom ihåg att göra din egen efterforskning. DYOR. Det finns överallt i kryptovärlden. Men vad innebär egentligen "att göra egen efterforskning" och hur gör människor sin due diligence-analys? I den här artikeln kommer du att ta reda på varför en "DYOR" alltid bör göras innan du investerar och hur du ska gå till väga för att undersöka projektet som har fångat ditt intresse.

Innan du gör en djupdykning i ett projekt du tittar på är det bäst att bekanta dig med kryptotermer, praxis och sektorer (DeFi, NFT, GameFi etc.) för att förstå marknaden där du kanske ska investera.  Binance Akademi är en gratis utbildningsplattform för nya och erfarna investerare att finna detaljerad information som täcker många viktiga aspekter av krypto- och blockkedjebranschen. 

Vad är DYOR?

Gör din egen efterforskning, eller DYOR, som populariserats av kryptoentusiaster, är en vanlig fras som används vid kryptoinvesteringar och handel. Tanken bakom denna term är att minska antalet oinformerade investerare genom att uppmuntra dem att inte följa andras ord blint. Alla nya projekt eller intresseområden bör vara föremål för en betydande mängd efterforskning innan de övervägs för investeringar.

Investerare kan titta på olika viktiga områden när de undersöker ett projekt. Teammedlemmarna och deras meritlista och bakgrund, projektets färdplan, tidigare framgångar och misslyckanden och samhällsengagemang är alla värdefulla inledande områden att utforska. Det är bra att korsreferera relevanta detaljer från flera välrenommerade källor. En grundlig efterforskning hjälper till att bedöma giltigheten och potentialen för ett projekt innan du investerar, så låt oss titta närmare på några viktiga kriterier enligt vilka du kan bedöma kryptoprojekt. 

Det är viktigt att notera att även den mest rigorösa DYOR inte är ett botemedel mot alla sjukdomar. På grund av kryptomarknadernas volatilitet eliminerar DYOR inte risken för en dålig investering; den kan bara hjälpa till att bedöma sannolikheten för om ett projekt ska lyckas eller ej och ge en bättre förståelse för risknivåerna.

Varför finns det ett behov av DYOR?

Den främsta anledningen till att göra efterforskningar är att öva ansvarsfull handel och disciplinerat tänkande för att minimera risken. Det skulle vara besläktat med spel om man skulle investera mycket pengar i en produkt utan att veta något om det. Låt oss titta på några av de främsta anledningarna till att investerare rekommenderas en DYOR.

Efterforskning kontra risk 

Med DYOR kan personer mildra riskerna för irrationellt beslutsfattande när de investerar i krypto. Här kommer vi att titta på ett par områden där en grundlig efterforskning kan bidra till att undvika en dålig investering. Marknadsstämning kan till exempel få handlare att komma in i en tillgång pga. FOMO (rädsla för att missa något). När marknaden går upp kan vissa investerare fångas upp i en "hajp" och köpa baserat på rädslan för att missa en möjlighet. Utan en grundlig efterforskning är investerare mer benägna att drabbas av ekonomiska förluster efter att ha köpt tillgångar till förhöjda priser.

På samma sätt, när det råder FUD (rädsla, osäkerhet och tvivel), kan investerare få panik och sälja baserat på påverkan av kommentatorer och investerare på sociala medier. De så kallade "svaga individerna" tenderar att få panik när marknaden börjar sjunka och negativiteten i communityt ökar. Utan ordentlig efterforskning är investerare mer benägna att sälja sina tillgångar med förlust när de påverkas av en negativ marknadsstämning.

Dessutom är vissa taktiker som används av dåliga aktörer i kryptovärlden utformade för att lura på oerfarna investerare – eller de som inte har genomfört en disciplinerad efterforskning.

Sybil-attacker 

En Sybil-attack är ett försök av skadliga aktörer att få inflytande över ett nätverk genom ett angrepp av falska identiteter. Denna typ av attack kan gälla för några områden inom krypto, men i det här exemplet kommer vi att fokusera på hur det kan påverka investerarnas beslut. 

Bedrägliga personer kan skapa flera sociala mediekonton för att diskutera ett projekt eller en tillgång. De försöker snacka upp ett projekt genom att skapa en illusion av ett communityengagemang och initiera diskussioner med äkta användare i sociala medier. Diskussionen förstärks sedan av det extra nätverket av sociala mediekonton under den illasinnade aktörens kontroll. Detta kan skapa ett falskt intryck av att många människor är engagerade i projektet. Om en potentiell investerare inte har en gjort grundlig efterforskning om det projektets grunder som främjas på detta sätt, kan de fås att ändra ståndpunkt för att investera i en tillgång som har litet verkligt värde.

Shilling

För att öka produktmedvetenhet, hajp och diskussion förlitar sig vissa projekt på olika tekniker som shilling för sina digitala tillgångar. Flera personer uppmuntras att hajpa upp eller "shilla" (agera lockfåglar för) projektet genom sociala medier och samhällskanaler. Projekt eller tillgångar som vill locka folk kan ibland engagera framstående online-kommentatorer och influencers att använda deras plattform och marknadsföra den till sin publik. Potentiella handlare kan lockas av hajpen, särskilt eftersom det lockande ofta presenteras som en äkta rekommendation av någon de följer. Det visas vanligtvis inte som reklam eller marknadsföring och kan vara ganska subtilt. En sådan marknadsföring kan till exempel infogas som en del av en diskussion eller produktrecension. Investerare som förlitar sig på influencerns åsikt snarare än sin egen efterforskning kan övertygas om att köpa in sig i en tvivelaktig tillgång.

Den hjälpsamma påminnelsen 

DYOR finns för att påminna alla om att investeringar bara är lika bra som den efterforskning som görs – och även då finns det ingen garanti för framgång. Risker representerar den naturliga kostnaden för möjligheter till kapitalvinster som investeringsverksamheten erbjuder. Det bästa investerare kan göra är att utrusta sig med tillräckligt med kunskap och efterforskningar som en hjälp till effektivt beslutsfattande för att minska riskerna.

Hur analyserar man krypto? Vanliga sätt för DYOR 

Nu när vi har fastställt varför DYOR är viktigt, låt oss titta på några metoder som handlare och investerare använder för att genomföra ordentlig efterforskning.

  1. Den grundläggande analysens roll i DYOR

  2. Analysera projektens vitböcker

  3. Undersök siffrorna 

  4. Hitta välrenommerade personers uttalanden 

  5. Sträva efter kryptokunskap med Binance Akademi

  6. Anlita en professionell finansiell rådgivare

Den grundläggande analysens roll i DYOR

Att göra egna efterforskningar handlar om att gräva djupare i ett projekt. Detta är nära besläktat med en fundamental analys (FA), en term som används inom finansvärlden för att bestämma en tillgång eller företags inneboende värde. På traditionella finansmarknader används FA ofta för att analysera potentiella investeringsmöjligheter, tillsammans med andra marknadsanalysmetoder som teknisk analys (TA) och en analys av stämningen på marknaden.

Analysera projektens vitböcker

Det är en god vana för handlare och investerare att gå direkt till källan och läsa ett projekts vitbok, konceptpapper, webbplats och annat marknadsföringsmaterial. En vitbok (whitepaper) är ett auktoritativt dokument som vanligtvis skrivs av ett projektteam för att lägga fram ett problem och förklara hur deras produkt, teknik eller kryptovaluta kan lösa det. Vem som helst kan använda dessa källor för att noggrant bedöma vad deras uppdrag, vision och spelplan är. Vad är klyftan de försöker överbrygga? Påverkar det verkliga problemet en stor grupp människor? Är den föreslagna lösningen genomförbar?

Om visionen låter för svår att uppnå och ingen tydlig väg för att uppnå den erbjuds, kan det vara ett tecken på ett alltför ambitiöst projekt som är mindre sannolikt att leverera sina löften.

Undersök siffrorna 

Siffrorna kring projektet och dess digitala tillgång kan ge investerare en mängd information. Till exempel kan projektets sociala medier och communitykanalsiffror vara en bra indikator på hur populärt det är. Se ändå upp för bottar och falska konton, eftersom dessa kan ge ett felaktigt intryck av hur andra människor uppfattar projektet och dess produkter. Hur engagerat är communityt? Är samtalet aktivt och naturligt? Det finns verktyg tillgängliga för att kontrollera om ett socialt mediekontos följarsiffror är verkliga eller inte.

Tillgångspris, marknadsvärde, cirkulerande utbud, totalt utbud, dagliga aktiva användare, kryptoinnehavarfördelning och 24-timmars handelsvolym kan alla ge stora insikter. Genom att undersöka dessa siffror kan du utvärdera andra investerares och användares aktivitet över tid. Du kan också kombinera dessa med element som färdplan milstolpar och marknadsföringsplaner för att få ett bredare perspektiv.

Många projekt kommer att släppa detaljer om sin kryptoekonomi när den lanseras. Dessa kan beskriva hur projektets krypto kommer att distribueras och vilka incitament som finns för att belöna communityts aktivitet. Kryptoekonomin kan också innehålla övertygande detaljer som grundare och teamet intjäning.

De flesta blockkedjor registrerar alla transaktioner offentligt, och vem som helst kan se dem med hjälp av blockutforskare. Dataaggregatorer i kedjan som Glassnode och IntoTheBlock kan också hjälpa till att avslöja ytterligare information om tillgångsmått.

Hitta välrenommerade personers uttalanden 

Många kryptorelaterade källor i vanliga och sociala medier konkurrerar om uppmärksamhet. När man förlitar sig på sådana kanaler för kommentarer och sammanhang kan efterforskning i dessa kanaler vara lika användbar som efterforskningen om själva projektet. Varifrån har de skaffat sin erfarenhet? Hur etablerade är de? Är informationen objektiv och opartisk?

Sträva efter kryptokunskap med Binance Akademi

Många av länkarna i den här artikeln leder till Binance Akademi, ett nav för gratis krypto- och blockkedjeutbildning. Binance Akademi har en ordlista med kryptonyckelord och ett bibliotek med ämnen för alla som vill förbättra sin kryptokunskap. Förutom att beröra NFT:er, metaversum och andra grundläggande kryptoämnen finns det också ett urval av medelsvåra och avancerade artiklar.

Vill du själv bli en kryptoexpert?   Gör frågesporten om Bitcoins historik, Ordlistefrågesport eller Nätfiskefrågesport för att se om du kan få alla rätt!

Anlita en professionell finansiell rådgivare

Vissa människor anlitar proffs för att genomföra en marknadsanalys och projektefterforskningar åt sig. Även om denna outsourcingmetod kan hjälpa till att spara tid och möda, bör du notera att du tar en risk när en tredje part gör dina efterforskningar. 

Sammanfattning

Kryptomarknaden https://www.binance.com/en/markets kan vara extremt volatil, så det är viktigt att komma ihåg att ingen efterforskning kan garantera en framgångsrik investering. För att minska risken kan investerare utrusta sig med kunskap om det projekt de vill investera i. Det finns mycket att lära sig på kryptomarknaden; ju fler investerare som förbättrar sin kunskap, desto bättre kommer det att vara en hjälp för dem att fatta ett klokt beslut. I en anda av ansvarsfull handel kan du överväga att göra din egen efterforskning bland källor som Binance Akademi.

Ansvarsfriskrivning: Investeringar i kryptovaluta är föremål för en hög marknadsrisk. Binance ansvarar inte för några handelsförluster. Uttalandena i denna artikel är endast avsedda för utbildningsändamål och bör inte betraktas som finansiell rådgivning eller en investeringsrekommendation.