Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Varför du inte bör inneha krypto med hävstång på lång sikt

2021-05-30

Hävstångskrypto är ofta de mest missförstådda produkterna i kryptobranschen. Dessa krypto är i huvudsak medel som använder derivat och hävstång för att förstärka avkastningen på en underliggande tillgång. Vanligtvis erbjuder en lånefinansierad kryptoenhet en multiplikator av ett index eller en specifik tillgångs dagliga avkastning. Till exempel kommer en 3x lång BTC att generera den tredubbla dagliga avkastningen på Bitcoin. 

Många handlare blir förvirrade när en resultatet på en kryptoenhet inte stämmer överens med dess respektive index. Den här artikeln ska gå på djupet med varför resultat på hävstångskrypto kan skilja sig på sikt och varför detta inte är en långsiktig satsning.

Hur fungerar krypto med hävstång när de hålls längre än en dag?

Hävstångskrypto (som därmed är lånefinansierade) är skapade för att multiplicera den underliggande tillgångens dagliga avkastning – den viktigaste komponenten att komma ihåg här är DAGLIG. Hävstångsfaktorn för en kryptovaluta kommer att återställas varje dag. Som ett resultat kan kryptons resultat och dess underliggande tillgång skilja sig åt på lång sikt.

Även om jämförelsen mellan daglig och total avkastning kan låta obetydlig, skiljer sig matematiken bakom dem. Till exempel skulle inte ens en portfölj utan hävstång som tappar 10 procent på en dag kunna nå jämvikt med en ökning på 10 procent nästa dag. En investering på 100 USD som förlorar 10 procent på en dag är värd 90 USD i slutet av dagen. Men om priset går upp 10 procent nästa dag, är det en tioprocentig ökning från 90 USD, vilket ger priset 99 USD. Det är uppenbart att matematiken inte stämmer som man kunnat förvänta sig.

På så sätt och i händelse av förluster, behöver en portfölj en avkastning som är större än dess förlust för att nå noll förlust. Grafen nedan visar den efterföljande avkastningen som krävs för att återfå tidigare nivå vid olika portföljförlustnivåer.

Som visas gäller att ju större portföljförlusten är, desto större avkastning krävs för att uppnå noll förlust. Med hävstångskrypto sker denna urholkning regelbundet. När dessutom medel utnyttjar en hävstång förstärks den urholkningen. 

Vi tar ett exempel på varför hävstångsbaserad krypto inte alltid fungerar som du kan förvänta dig.

Här är ett hypotetiskt exempel på en 3x lång BTC-enhet, med ett Bitcoin-index som har startvärde på 100 USD och där även kryptons NAV-kurs börjar på 100 USD.

Anta att Bitcoin-indexet sjunker med 10 procent på dag 1. Det betyder att indexet stänger på 90 USD, medan krypton stänger på 70 USD. Så långt ser det bra ut, eller hur?

På dag 2 återhämtar sig Bitcoin-indexet med 15 procent, och indexet slutar på 103,50 USD. Vid denna tidpunkt är indexet 3,5 procent högre än dess inledande värde. 

Med tanke på det skulle du kunna förvänta dig att 3x-krypton kommer att stänga på 110,50 USD, eller 10,5 procent över dess startvärde – det vill säga tre gånger två dagars genomsnittliga indexavkastning på 3,5 procent.

Faktum är att krypton stänger på 101,50, USD eller bara 1,5 procent upp från dess startpunkt. Förklaringen till detta är att den belånade krypton multiplicerat den ordinarie avkastningen på det underliggande indexet med 3x till 45 procent (3x 15 procent). Detta höjer dess NAV-kurs från 70 till 101,50 USD.

Låt oss nu anta att på dag 3 sjunker vårt hypotetiska Bitcoin-index med 5 procent till 98,33 USD. På en ackumulerad basis, är det 1,7 procent ned från startvärdet.

Du kan anta en av två saker: 

1) eftersom nettoindexförändringen under tre dagar är lika med 0 procent, kommer vår krypto att återhämta sig till 100 USD eller 

2) att vår krypto stänger vid 94,90 USD, det vill säga tre gånger tre dagars genomsnittlig indexavkastning på -1,7 procent. 

De två slutsatserna är dock felaktiga. Faktum är att den belånade krypton skulle sjunka till 86,28 USD, vilket är 3x av -5 procent, där 5 procent är indexets dag 3-avkastning. Totalt sett har krypton fallit 13,7 procent under de tre dagarna.

Om matematiken är förvirrande kommer den visuella grafen nedan att illustrera de dagliga prisförändringarna för både index och krypto under perioden. 

 

Effekten av daglig ombalansering

Många investerare ignorerar det faktum att krypto med hävstång balanseras om dagligen. Regelbunden ombalansering ökar eller minskar exponeringen och behåller fondens syfte. När medlen minskar sin indexexponering säljer den positioner på derivatmarknaden genom att låsa in förluster, vilket leder till en lägre tillgångsbas. Med tiden kommer denna erosion att påverka investerarnas ursprungliga investering i krypto.

Eftersom hävstångseffekten måste återställas dagligen är volatiliteten din största fiende. Detta kan förefalla strida mot den allmänna uppfattningen.

Volatilitet är en handlares bästa vän under de flesta omständigheter. Men med hävstångseffekter är det definitivt inte fallet. Volatiliteten kan potentiellt krossa dig. Det beror på att de sammansatta effekterna av den dagliga avkastningen kommer att leda till ett oväntat matematiskt resultat.

Ju mer volatil underliggande index/tillgång är, desto mer värde skulle krypton förlora på sikt, även om indexet är oförändrat i slutet av året. Om indexet dramatiskt rört sig upp och ner längs vägen och om du köpt och behållit krypto med hävstång, kan det sluta med att innehavet tappar avsevärt värde över tiden.

Ränta på ränta fungerar åt båda hållen – upp och ned. Med lite analys kommer du att upptäcka att vissa tjur- och björnkrypto som följer samma index har presterat dåligt under samma tidsperiod. Detta kan vara mycket förvirrande för en handlare, eftersom de inte förstår varför dessa krypto fungerat som de gör.

Låt oss jämföra den ackumulerade avkastningen för tre värdepapper under en tremånadersperiod från 6 juli till 6 oktober 2020: BTC/USDT (i blått), 3x BULL (i orange) och 3x BEAR (i grått).

 

Som sett har Bitcoins kumulativa avkastning under denna period varit volatil och intervallbunden, vilket är det värsta scenariot för en krypto med hävstång. Bitcoins totala avkastning från 6 juli till 6 oktober var 13,4 procent. Dess motsvarande 3x BULL-krypto presterade dåligt i kontrast och gav bara 2,1 procent. Samtidigt tappade dess 3x BEAR-krypto nästan 50 procent under samma period.

Detta verkliga exempel visar tydligt varför hävstångseffekter inte är en långsiktig investering. Den visar hur daglig ombalansering och hävstångseffekt kan utlösa resultatvariationer på sikt. Därför kan inte krypto med hävstång följa sin underliggande tillgång nära under vissa förhållanden.

Tre regler för handel med hävstångskrypto

Regel 1

Använd hävstångskrypto för kortfristiga affärer. Om du håller hävstångskrypto för länge, kämpar du med de potentiella negativa effekterna av kryptons dagliga ombalansering, vilket påverkar din avkastning.

Regel 2 

Fokusera på marknader som trendar kraftigt. Hävstångskrypto presterar bäst på marknader där det finns starka trender och momentum. Se till att dessa faktorer är till din fördel för att öka sannolikheten för vinst i din handel. 

Regel 3

Använd hävstångskrypto för att komplettera exponeringen i din kärnportfölj. Hävstångskrypto är inte ett substitut för att hålla tillgångar på spotmarknaden. Men de ger ytterligare alternativ för handlare att få mer exponering och vinst i kortsiktiga trender.

Det är inget fel med hävstångseffekter om de hålls på rätt sätt. Du måste förstå hur hävstångskrypto fungerar så att du kan använda rätt verktyg för ändamålet. Hävstångskrypto kan vara mycket kraftfulla för kortsiktig handel men du måste vara försiktig när du håller dessa krypto under en lång tidsperiod.

Relaterade artiklar:

Din grundläggande guide till Binance-hävstångskrypto

Öka avkastningen med strategisk ombalansering

4 Fallgropar med handel med krypto med hävstång och hur man undviker dem