Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad du behöver veta om Binance skatterapporteringsverktyg

2021-08-05

Att redovisa skatter borde vara lika enkelt som att köpa krypto. Visste du att vi har lanserat ett enkelt men kraftfullt skatteredovisningsverktyg som gör det enkelt att spåra transaktioner och få en överblick över sin skattskyldighet i hemlandet? Läs om hur du kan använder rapporteringsverktyget och till och med lämna in rapporten med ditt föredragna utomstående skatterapporteringsprogram. 

 

På Binance är vi alltid fokuserade på att leverera en allt bättre upplevelse för våra användare. I jurisdiktioner där det finns en ökande tydlighet kring kryptoregleringar bryr sig många användare om att rapportera sin kryptoskatt korrekt och lagenligt. För att möta detta behov har Binance nyligen lanserat Skatterapporteringsverktyget *, ett nytt API-verktyg som hjälper Binance-användare att hålla reda på sina kryptoaktiviteter.

Med skatterapporteringsverktyget kan användare överföra sin Binance-transaktionshistorik till utomstående redovisningskonsulter som de själva väljer och få en översikt i realtid över sina skatteskulder i hemlandet. Skatteredovisningsverktyget är valfritt och fungerar helt enkelt som en anslutningspunkt till utomstående redovisningskonsulter, vilket gör det möjligt för användare att hålla koll på sina skattekrav utan att äventyra dataskyddet. 

*Binance skatterapporteringsverktyg är endast tillgängligt för användare på  Binance.com.

För att använda skatterapporteringsverktyget, välj helt enkelt din tillämpliga skattejurisdiktion genom att integrera vårt API med just dina utomstående redovisningskonsulter. 

Vad skatterapporteringsverktyget innebär för dig

  1. Överför transaktionshistoriken och register över kapitalvinster och förluster på Binance till din redovisningskonsults verktyg

  2. Integrera verktyg för utomstående redovisningskonsulter och få en realtidsöversikt över dina skatteskulder i ditt hemland. 

  3. Använd vår skatte-API-importfunktion för att automatiskt hämta transaktionshistorik och register från ditt räkenskapsår för att hjälpa dig att lämna in skatter.

Fördelar med verktyget för skatterapportering

  1. Rapportera skatterna snabbt och enkelt.

  2. Skydda och kontrollera dina finansiella data när du begär din transaktionshistorik

  3. Integrera Binance rapporteringsverktyg med dina föredragna utomstående redovisningskonsulter 

Hur man använder verktyget för skatterapportering

Du kan använda skatteverktygets funktionalitets-API för att generera utdrag och transaktionsposter som går tillbaka till mer än ett räkenskapsår, och integrera med utomstående redovisningskonsulter för att lämna in skatteunderlag på några sekunder. Följ stegen nedan för att komma igång, eller läs vår ingående guide här.

1. Logga in på Binance-kontot och klicka på [Konto] - [API-hantering].

 

2. Klicka på [Skapa API för skatteredovisning].

Observera att varje användare bara kan skapa ett skatterapports-API och skatteverktygets funktionalitet ger endast läsåtkomst.

 

3. Du får en unik API och en hemlig nyckel till din skatteredovisning. Kopiera nycklarna om du vill integrera din skatteredovisning med en utomstående redovisningskonsult. 

 

4. Välj ett tredjepartsverktyg för skatteredovisning (dvs. Koinly, BearTax) som du vill använda. Vi kommer att använda Koinly som exempel.

Obs! Binance stöder inte någon särskild programvara för utomstående skatteverktyg. Guiden och de medföljande skärmdumparna är bara en illustration av de steg som krävs för att ansluta Binance skatteredovisningsverktyg till ditt föredragna tredjepartsverktyg. Använd eget omdöme och/eller rådfråga din personliga skatterådgivare baserat på dina personliga skatteförhållanden och krav när du väljer ett tredjepartsverktyg.

 

5. Gå till [Plånböcker] och klicka på [Lägg till plånbok]. Välj [Binance].

 

6. Namnge ditt plånboksnamn, klicka på [Konfigurera automatisk synkronisering].

 

7. Du kommer att se att en inställning av Binance API dyker upp. Ange de unika API-nycklarna och den hemliga nyckeln som du fick från Binance skatterapporterings-API. Klicka sedan på [Säker import].

 

8. API-nycklarna kommer automatiskt att ladda ned din transaktionshistorik och hålla dina data synkroniserade. Dina skatteformulär är snart klara.

Friskrivningsklausul: Binance tillhandahåller inte skatterelaterad eller ekonomisk rådgivning. Beroende på landets skattelagar kan du behöva betala skatt när du handlar med råvaror och transaktionen ger realisationsvinster (eller förluster). Regelverket för beskattning av kryptovalutor skiljer sig från land till land, därför rekommenderar vi starkt att du kontaktar din personliga skatterådgivare för ytterligare information om dina personliga skatteförhållanden. Det är ditt personliga ansvar att välja rätt skattejurisdiktion som gäller för dig. Genom att använda det här verktyget bekräftar du härmed att Binance inte marknadsför eller uppmanar dig att handla utan ger dig ett verktyg för ditt eget personliga bruk och för din bekvämlighet.

Relaterade artiklar: (Akademi) Hur beskattas kryptovaluta?

Följ Binance på Twitter eller Facebook för mer information.