Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel

UPPDATERING: Vad är kundkännedom (KYC) och har det blivit allt viktigare i kryptovärlden?

2021-06-04

[Den här artikeln uppdaterades den 2 september 2021.]

Liksom andra finansiella institutioner gör stora kryptovalutabörser över hela världen kundkännedomsverifieringen obligatorisk för en fortlöpande tillgång till sina tjänster. Varför är kundkännedomsverifiering nödvändig, hur gynnar det handlare av kryptovaluta och hur skiljer det sig från föreskrifter mot penningtvätt? Motverkar kundkännedomsverifiering syftet med decentralisering i offentliga kryptovalutor? Vi tar upp dessa frågor i det här inlägget. 

Vad är kundkännedom (KYC)?

KYC står för ”know your customer”, men det kan också betyda ”know your client”. Det avser en obligatorisk verifiering av en kunds identitet, vanligtvis utförd av ett finansinstitut. Den omfattar information som kan användas för att verifiera din identitet, som ett giltigt ID-kort, elräkningar med din husadress, personnummer, etc. 

Kunder är vanligtvis skyldiga att lämna in kundkänndomsuppgifter vid öppnande av ett konto och vid tillfällen när det har skett en förändring i informationen. Om du till exempel ändrar ditt namn officiellt några månader efter att du skapat ditt konto, kommer du att behöva uppdatera din KYC-information. 

Om du inte slutför KYC-processen kanske du inte kan använda alla funktioner på en kryptovalutabörs. För att komma igång med Binance.com måste du slutföra en  KYC-verifiering.

UPPDATERING: Som en del av våra proaktiva åtgärder för att skydda användare, har Binance lanserat mellanliggande verifiering och utökat våra globala KYC-krav från och med den 20 augusti 2021. Läs den här artikeln för mer information: Binance utökar globala KYC-krav för ytterligare användarskydd.

 

Vad är den allmänna processen för KYC?

Beroende på verksamhetens natur kan KYC-processer variera men generellt sett uppfyller de liknande mål. KYC omfattar de grundläggande funktionerna som datainsamling och verifiering. Det innebär också kundkännedom och löpande övervakning. 

KYC-verifiering är vanligtvis grupperad i tre delar och processer:

1. Kundidentifieringsprogram (CIP)

Detta är den första och enklaste KYC-processen. Det innebär helt enkelt insamling och verifiering av kunddata. För banker kommer detta stadium vanligtvis under registreringen. För kryptovalutabörser och andra mindre rigida finansiella institutioner kommer det efter registrering. 

2. Due Diligence-analys av kund

Efter att ha verifierat identiteten kan ett företag besluta sig för att gräva djupare genom att utföra en bakgrundskontroll av kunden. Målet med bakgrundstestet är att göra en riskbedömning. Om kunden har flaggats för ekonomiskt bedrägeri tidigare eller är under utredning kommer den att flaggas under bakgrundskontrollen. 

3. Löpande övervakning 

Löpande övervakning säkerställer att KYC-informationen är uppdaterad och tillåter systemet att kontinuerligt granska transaktioner som kan verka misstänkta. För en kryptovalutabörs kan flera stora transaktioner till ett land som finns på den amerikanska terroristbevakningslistan flaggas. Beroende på utredningen kan börsen stänga av kundens konto och rapportera ärendet till nödvändiga tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ. 

Varför är KYC obligatoriskt för de flesta kryptobörser? 

Kundkännedomsregler (KYC) är obligatoriska för stora kryptovalutabörser eftersom det säkerställer att de följer regulatoriska regler och lagar. Tidigare begärde kryptovalutabörser sällan KYC-uppgifter. I takt med att priset och intresset för kryptovalutor ökat har också oron för brottslighet inom områden med penningtvätt och annan olaglig verksamhet kommit under lupp. 

2001 infördes KYC-verifiering, vilket fastställdes i lagen Patriot Act. Det antogs dock inte i form av en lag förrän efter terrorattackerna den 11 september. Målet med KYC var att stävja olaglig verksamhet och att lyfta fram misstänkt beteende så tidigt som möjligt. Kryptovalutabörser använder dessa data för att spåra transaktionsmönster, för att säkerställa att det till exempel inte finns någon penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Utan KYC-verifiering kan en kryptovalutabörs hållas ansvarig när en användare kommer undan med att begå ett brott eftersom de underlåtit att göra en due diligence-analys. I fortsättningen föredrar stora börser att förbli anti-penningtvätt-kompatibla (AML). 

KYC och AML förmedlar dock inte samma sak. 

Vad är skillnaden mellan KYC och AML?

Kumdkännedomskraven är bara en del av ett bredare paraplybegrepp som vanligtvis kallas anti-penningtvätt (AML), som inkluderar ett stort antal regulatoriska processer utformade för att stävja penningtvätt. Andra AML-processer inkluderar programvarufiltrering, registerhantering och kriminalisering. KYC är helt enkelt en process för AML som involverar identitetsverifiering och förbättrad due diligence-analys.

KYC, AML och alla andra processer som införts av tillsynsmyndigheter gör det svårare för organiserade brottslingar och terrorister att dölja sina olagliga aktiviteter. De kommer inte att kunna få medel som förvärvats på olagliga sätt att framstå som legitima. Även om detta är en fördel, är vissa personer i kryptovalutavärlden delade om huruvida börser bör göra KYC-efterlevnad obligatorisk. Argumentet är att KYC- och AML-reglerna är emot begreppet decentralisering. 

Hur påverkar KYC decentralisering och anonymitet?

En av de mest tilltalande egenskaperna hos kryptovalutor och blockkedjeteknik är decentralisering. Vad detta innebär är att ingen enskild myndighet har den yttersta kontrollen över systemet. Istället för en enda databas lagras transaktioner på dessa blockkedjor på många datorer över hela världen genom peer-to-peer-noder. Så KYC-krav gör att kryptovalutabörser liknar traditionella finansiella institutioner genom att ge makt till en centraliserad myndighet. 

För användare som är intresserade av anonymitet via en decentraliserad blockkedja, är en förlorad anonymitet ett högt pris att betala, särskilt när de skickar in sina KYC-uppgifter till centraliserade kryptovalutabörser. Medan kryptovalutabörser lovar att behandla användarnas privata information med omsorg, vill många som föredrar att behålla anonymiteten inte ta den risken. Dessa farhågor är inte ogrundade eftersom många börser fortfarande inte har robusta KYC-system för att säkra konsumentinformation. 

Det har förekommit rapporter om hackare som fått tillgång till KYC-informationen tillhörig kryptovalutanvändare genom att dra fördel av kryphål i börsens programvara. Binance är en av få börser med ett säkert och dedikerat system för KYC-datainsamling och KYC-hantering. 

Binance ansvar och KYC-skyldigheter

Binance är den största kryptovalutabörsen räknat i börsvärde i världen. På så sätt är börsen hängiven att upprätthålla en KYC-efterlevnad. KYC skyddar inte bara börsen, det ger också ett extra lager av säkerhet för varje användares konto samtidigt som användarna kan utnyttja en obegränsad användning av Binance tjänster. 

Fördelar med verifiering: få tillgång till Binance tjänster

En primär fördel med KYC hos Binance är att du får tillgång till alla tjänster som tillhandahålls i Binance ekosystem. Overifierade användare är mycket begränsade med vad de kan göra med sitt Binance-konto, men de med verifierade konton från mellanliggande verifiering kan ta ut upp till 100 BTC dagligen och utnyttja ett komplett utbud av tjänster.

De som vill utföra betydande transaktioner regelbundet kommer också att dra nytta av att slutföra en avancerad KYC på Binance. Personer med avancerad KYC kan sätta in och ta ut upp till 200 000 USD i fiat dagligen eller 2 miljoner USD per månad, jämfört med gränserna på 50 000 USD dagligen eller 500 000 USD per månad för mellanliggande KYC. Dessutom kan personer som inte slutför sin verifiering stöta på problem med att ta ut pengar från sina Binance-konton.

Binance uppmuntrar alla användare att slutföra KYC-processen så snart som möjligt. 

Hur man genomför en KYC på Binance

KYC-verifieringsprocessen på Binance är enkel. Stegen nedan visar dig hur du verifierar ditt Binance-konto.

  1. Besök Binance.com

Om du är en ny användare måste du skapa ett konto med din e-postadress och ditt lösenord. Processen att skapa konto tar inte mer än fem minuter. Om du är en befintlig användare loggar du bara in med dina uppgifter. 

  1. Klicka på Identifiering 

 

Klicka på din profilavatar i det övre högra hörnet på din datorskärm. Det är ditt användarcenter. Du kommer att se en lista med alternativ direkt efter dina användaruppgifter. Klicka på identifiering för att gå vidare till steg tre. 

  1. Klicka på Verifiera 

 

På nästa sida bör du se en gul knapp i fetstil med ordet Verifiera nu. Detta bör starta verifieringsprocessen. Observera att verifieringsdokumenten beror på din nationalitet. Så, efter att ha valt din nationalitet, laddar du upp ditt statligt utfärdade ID-kort, namn, hemadress, foto-ID, postnummer och alla andra uppgifter. 

  1. Slutför verifieringen 

Bekräfta att alla uppgifter som skickats är korrekta för att säkerställa att din verifiering accepteras. Slutför processen och fortsätt till handeln. Alternativt kan du välja en avancerad verifieringsmetod efter att ha slutfört den grundläggande verifieringen. 

Binance har tre verifieringsnivåer: grundläggande, mellanliggande och avancerad. 


Grundläggande

Mellanliggande

Avancerad

Information som krävs

Personuppgifter

Alla krav från den grundläggande nivån

Myndighetsutfärdat ID-kort 

Ansiktsigenkänning

Tio dagars granskningstid

Alla krav från den mellanliggande nivån

Adressbevis

Tio dagars granskningstid

Fördelar

Uttagsfunktion endast tillgänglig för befintliga användare (tillgängligt är även: annullering av beställning, stängning av position, inlösen) 

Ingen åtkomst till alla tjänster för nya användare förrän mellanliggande verifiering är gjord

Obegränsad kryptoinsättning och P2P-transaktioner

Maximalt 100 BTC i dagliga kryptouttag

Max 50 000 USD dagligen och max 500 000 USD per månad för fiatinsättningar och uttag 

Tillgång till Binance Launchpad, OTC och kort

Obegränsad kryptoinsättning och P2P-transaktioner

Maximalt 100 BTC i dagliga kryptouttag

max 200 000 USD dagligen och max 2 000 000 USD per månad för fiatinsättningar och uttag 

Tillgång till Binance Launchpad, OTC och kort

Att skicka in alla dina uppgifter för verifiering bör inte ta mer än en timme. Efteråt måste du vänta på att verifieringen ska behandlas. 

Skicka in din KYC-verifiering på Binance. Om du inte har ett Binance-konto ännu kan du registrera ett för att komma igång.

Slutsats 

Kundkännedom (KYC) är en avgörande del av för att motverka penningtvätt i finanssektorn inklusive i kryptovalutabranschen. Dessa finansiella regler hjälper till att skapa en säker och brottsbefriad miljö där företag kan frodas. Du kanske inte får fullständig anonymitet vid kryptovalutatransaktioner, men Binance och andra stora börser försöker förbli KYC-kompatibla för att skydda sina användare. 

Är du redo att köra igång din kryptovalutaresa med Binance?

Kom igång genom att registrera ett Binance.com-konto eller ladda ner Binance kryptohandelsapp. Därefter verifierar du kontot för att öka din kryptoinköpsgräns.

Slutför den mellanliggande verifieringen på Binance

Efter att du har verifierat kontot finns det två huvudsakliga sätt att köpa kryptovalutor på Binance med kontanter: via banköverföring eller via kortkanaler, eller köpa krypto med kontanter från andra säljare på Binance P2P.

Ansvarsfriskrivning: Investeringar i kryptovaluta är föremål för en hög marknadsrisk. Binance ansvarar inte för några handelsförluster. Åsikterna och uttalandena ovan ska inte betraktas som finansiell rådgivning.

Läs följande användbara artiklar för mer information: