Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Mätvärden för att vägleda din strategi för NFT-köp och NFT-försäljningar

2022-03-31

Mätvärden för att vägleda din strategi för NFT-köp och NFT-försäljningar

Huvudsakliga punkter: 

  • När du väljer att köpa en NFT bör du ha några grundläggande mätvärden i åtanke för att bedöma dess potentiella värde.

  • De åtta nyckelmåtten att tänka på när man utvärderar det inneboende värdet av en NFT är lägsta gränspris, högsta gränspris, volym, utbud, försäljning, sällsynthet, härkomst och smarta kontrakt.

Ska du gå in i en NFT i början av projektet, eller ska du vänta och köpa senare? 

 

NFT:er har tagit internet med storm, och de visar inga tecken på att mattas av. Med sin skyhöga popularitet finns det ingen brist på NFT-projekt som lanseras varje dag.

Att bestämma det exakta värdet av en NFT kan vara svårt. För att bättre utvärdera livslängden och värdet av ett NFT-projekt för din portfölj, har vi likväl sammanställt nyckelmått som kan hjälpa din köp- och säljstrategi att få en bättre inriktning.

NFT-utvärderingsstatistik

  1. Gräns för lägsta gränspris

Vad är det?

I NFT-sfären är det det lägsta gränspriset för en NFT i ett NFT-projekt.

Att köpa enligt lägsta gränspris anses vara en bra startstrategi eftersom det är en lättillgänglig startpunkt för nybörjare som går in i ett NFT-projekt. 

Varför är det viktigt?

Lägsta gränspris är ett bra mått för att utvärdera hur väl ett NFT-projekt tas emot av dess community. När efterfrågan ökar kommer det lägsta gränspriset att öka.

Så om du köper den billigaste NFT:en i en kollektion med en förhoppning om att den ska bli mer populär kan du sedan sälja den vidare när dess lägsta gränspris har överstigits.

Ett bra mål är att hitta ett projekt som balanserar högt värde och tillgänglighet. Även om projekt med ett högre gränspris är värda mer, är de svårare att ha råd med för mindre handlare.

  1. Högsta gränspris

Vad är det? 

Det är kostnaden för den mest prisvärda NFT:en i samlingen eller det högsta gränspris som en NFT sålts för.

Att köpa till högsta gränspris kan betraktas som en NFT-handelsstrategi med hög risk och hög utdelning.

Varför är det viktigt?

Om du är villig att spendera mycket pengar på NFT:er, titta på att köpa dem till högsta gränspris. Det är vanligtvis de sällsynta och mest populära digitala tillgångarna som säljs för de högsta gränspriserna.

Om efterfrågan på projektet ökar kan det högsta gränspriset på NFT:er skjuta i höjden. Men om projektet tappar i attraktion kan investerare som vill sälja lida stora förluster när likviditeten försvinner. 

  1. Volym 

Vad är det? 

Detta mått refererar till den totala omsatta volymen och visar den totala efterfrågan på projektet.

Generellt sett har etablerade kollektionar höga volymhandlade värden. 

Varför är det viktigt? 

Volymen som handlas är en bra indikator på hur populär en NFT-kollektion är. För att en kollektion ska nå hög volym måste folk vara villiga att köpa och sälja.

Genom att titta på den totala omsatta volymen kan du enkelt avgöra om ett NFT-projekt för närvarande har någon efterfrågan. Ju högre volym, desto mer likvid tenderar marknaden att vara. Du vill ha en likvid marknad så att du enkelt kan gå in i och gå ut ur NFT-positioner.

  1. Tillgång

Vad är det? 

Tillgång avser antalet NFT:er i kollektionen. 

Varför är det viktigt?

I huvudsak kontrollerar varje NFT-kreatör utbudet av sitt arbete och dess inflationstakt.

Tillgången av NFT:er påverkar hur värdet av en kollektion uppfattas. Kollektioner med ett stort utbud tenderar att ha ett lägre marknadsvärde för varje NFT. Kollektioner med lågt utbud har ofta högre lägsta gränspriser på grund av sällsyntheten och bristen på varje del.

  1. Försäljning

Vad är det?

Antalet NFT-försäljningar hjälper investerare att identifiera tidigare och nuvarande intressen för en NFT-kollektion.

Varför är det viktigt?

Om en NFT-kollektion visar en stor mängd nyligen genomförda försäljningar kan det vara ett tecken på att intresset ökar. Du måste dock överväga rörelsens utveckling i förhållande till lägsta gränspriset. Om många NFT-innehavare säljer och lägsta gränspriset går ner, kan det tyda på minskat intresse eller till och med panikförsäljning.

  1. Sällsynthetsklass 

Vad är det?

Sällsyntheten hos en NFT bestäms av de egenskaper och egenskaper som NFT:en har inom en given kollektion. Detta mått kan också omräknas till hur svårt det är att få en specifik NFT. 

Varför är det viktigt?

Sällsynthetsklass är ett mått som hjälper investerare att bedöma hur värdefull NFT:en i varje samling kan vara.

Enligt lagen om knapphet lockar sällsynta och efterfrågade NFT:er ofta till sig fler köpare och säljs till högre priser. Dessutom kan NFT:er med en högre sällsynthetsklass innehålla ytterligare exklusiva NFT-verktyg, till exempel fler fördelar i play-to-earn-spel som spelare kan dra nytta av. 

  1. Härkomst 

Vad är det?

I NFT-världen kan härkomst definieras som ägandehistoriken bakom en NFT avseende dess ursprung.

Varför är det viktigt?

Härkomst är ett viktigt mått som används för att utvärdera NFT:er eftersom det gör det möjligt att verifiera förändringar i ägarinformationen via blockkedjan. Din investering är skyddad eftersom endast ett original kan spåras tillbaka till den ursprungliga kreatören.

  1. Smart kontrakt 

Vad är det?

Smarta kontrakt är en applikation eller ett program som körs på en blockkedja. De är en viktig del av NFT:erna eftersom de gör det möjligt att sälja eller överföra en digital tillgång, fastställa royalties till artister, låta användare interagera i Metaversum och mer.

Varför är det viktigt?

Smarta kontrakt kan ange ägarens och köparens rättigheter. Samt bevara leveranskedjan eller transaktionshistoriken.

När det gäller att bevara leveranskedjan är de förutsättningar som krävs av smarta kontrakt knutna till den ursprungliga skaparen och köparen. Även om köpare övertar äganderätten, kommer de inte nödvändigtvis att inneha upphovsrätten till NFT:n. Såvida det inte är en del av avtalets bestämmelser, förblir upphovsrätten hos författaren.

Till exempel kan du, på BNB-blockkedjan, snabbt slå upp enskilda NFT:er och deras smarta kontrakt. Du kan också se vilka plånboksadresser som innehar dem och hur många varje plånbok har. När du dessutom klickar på kontraktsadressen på en NFT på BNB-blockkedjan, kommer du att länkas till BSCscan. Det är en blockkedjeutforskare med vilken du kan leta upp giltigheten av smarta kontrakt och de senaste NFT-kollektionerna.

Lär dig mer om BSCscan och hur du använder den i vår omfattande guide Vad är BscScan och hur du använder den.

Förutom att analysera kvantitativa NFT-mått, finns det även andra kvalitativa mått som vi kan använda för att utvärdera NFT-projekt. 

Lär dig mer om de olika kvalitativa mätvärdena i vår guide Sex nyckelindikatorer för NFT-samlare för att utvärdera NFT-projekt.

Utvärderingsstatistik på Binance NFT-marknadsplats

Nu när vi har täckt åtta nyckeltal som du kan använda för att utvärdera NFT-projekt, kanske du undrar hur du kan använda dem på Binance NFT-marknadsplats.

Om du är intresserad av att skaffa din första NFT men brottas brottas med att hitta kvalitetsprojekt, kan du bläddra i NFT:er via rankningslistor som visar upp bästa försäljningar, samlingar och kreatörer på Binance NFT-marknad.

Dessutom har vi på varje rankningslista inkluderat en översikt över nedre gränspris, volym, artiklar och sista pris, för att hjälpa dig att bedöma värdet av varje NFT-projekt.

För dem som vill utforska NFT:er av olika sällsynthetsnivåer och som vill packa upp en överraskning eller en sällsynt NFT till ett lägre pris, kan man bläddra igenom vår sida med hemliga lådor.

Leta upp enskilda NFT:er för att få ytterligare information innan du investerar i en viss NFT, såsom transaktionshistoriken och plånboksadressen som präglade NFT:en. För mer information, se Hur man hittar en NFT-kontraktsadress.

Slutligen kan varje NFT-mätvärde på Binance NFT ses under de senaste 1, 7, 30 dagarna eller hela tiden, för att bedöma resultatförändringen efter hand.

Vilken roll kan NFT:er spela i din portfölj?

Liksom alla andra investeringar kan NFT:er potentiellt vara en bra portföljdiversifierare.

NFT:er är en digital tillgångsklass med oändliga möjligheter. NFT:er kan öppna dörrar till andra möjligheter inom metaversum, förutom att ge dig exponering mot blockkedjevärlden.

Kom dock ihåg att allt som glimmar inte är guld. Med så många NFT-projekt som kommer upp varje dag är det extra viktigt att göra din egen analys och fatta ett välgrundat beslut.

Tre tips för att skapa en framgångsrik NFT-portfölj

Diversifiera din portfölj

Lägg inte alla dina ägg i en korg. Inte varje NFT kommer att bli en hit. Att diversifiera din portfölj kan förbättra dina chanser att göra framgångsrika investeringar. 

Spendera inte mer pengar än du kan förlora

Du rekommenderas att inte spendera mer än 10-20 procent av din totala portföljkostnad på en enskild investering. NFT:er är inget undantag. 

Var aktiv i NFT-gemenskapen

Vilket NFT-projekt du än är intresserad av, överväg att vara aktiv i gemenskapen. Att göra din egen analys (due diligence) kan hjälpa dig att välja ut en bra investering från en potentiell bluff .

Sammanfattning

Värdet på NFT:er bestäms till stor del av marknadskrafterna, och det är omöjligt att förutsäga framtiden för NFT-världen med precision. 

Du kan dock öka dina chanser att lyckas genom att göra ordentliga marknadsundersökningar och använda de mätvärden vi har delat. Du kan använda dem för att bättre utvärdera och navigera i NFT-sfären

Är du redo att göra en djupdykning i NFT-världen? 

Bläddra bland ett brett utbud av NFT:er på vår sekundära marknadsplats. Du vill inte missa

våra veckovisa spelintroduktionssläpp och exklusiva släpp av hemliga lådor? Följ oss på Twitter och Telegram för att hålla dig uppdaterad om allt som rör NFT:er!

Läs följande matnyttiga artiklar för mer information:

 

ANSVARSFRISKRIVNING: NFT:er är ett framväxande tillgångsslag som fortfarande är under utveckling. Informationen i denna artikel ska inte tolkas som investeringsrådgivning eller finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys innan du fattar något beslut att köpa, sälja eller handla med NFT:er.