Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Kvinnohistoriens månad: Att överbrygga könsklyftan med hjälp av Web3-utbildning

2023-03-08

Huvudsakliga punkter

  • Mars är kvinnohistoriens månad – en tid att fira och erkänna kvinnors viktiga roll genom historien och i det samtida samhället.

  • Binance anser att kunskap om krypto är ett kraftfullt verktyg för att minska könsklyftor.

  • Binance har ett mission att bana väg för en inkluderande framtid, från att finansiera Web3-utbildningar till att lansera kryptoevenemang för kvinnor.

Grattis till den kvinnohistoriska månaden! Läs vidare för att ta reda på hur Binance har ökat kvinnors deltagande inom kryptovärlden.

Sedan Bitcoin skapades år 2009 har utvecklingen av digitala pengar uppvisat en liknande utvecklingskurva som internet har haft. I dag använder miljontals människor Web3 på många olika sätt, men det finns fortfarande en värdefull komponent som är underrepresenterad i dess historia: kvinnor.

När blockkedjetekniken fortsätter att visa sin potential att demokratisera finanssektorn så måste vi undvika de fallgropar som många branscher har hamnat i kring ojämlikhet mellan könen. Blockkedjebranschen har en skyldighet att stödja kvinnor som är verksamma inom Web3 och öka tillgången till kryptokunskap och utbildning för den bredare marknaden för kvinnliga investerare.

Binance har som mål att öka pengars frihet globalt. En viktig del av detta är att öka mångfalden i krypto-ekosystemet för att se till att blockkedjan lever upp till sin fulla potential. Vi vill ge alla krypto-nyfikna kvinnor en möjlighet att bli experter på krypto genom en rad pågående initiativ och evenemang. Kvinnohistoriens månad är ett utmärkt tillfälle att se tillbaka på vad vi har åstadkommit inom detta område hittills – och föreställa oss den jämställda framtid som vi gemensamt arbetar för att bygga upp.  

Vårt åtagande att finansiera Web3-utbildning för kvinnor

Binance Charity har donerat 2 miljoner USD för att finansiera över 36 000 dedikerade Web3-stipendier för kvinnor under 2022 och kommer att fortsätta att finansiera kurser, program och stipendier under 2023, med fokus på kvinnor och underrepresenterade grupper. En undersökning som TripleA genomförde 2023 visade att kvinnor endast utgjorde 37 % av alla kryptoinnehavare. Vi anser att utbildning är avgörande för att säkerställa en jämn fördelning av tillgången till digital finansiering och en större mångfald av röster som formar dess framtid.

Stipendierna under 2022 delades ut till kvinnor i Tyskland, Nigeria, Kenya, Brasilien, Frankrike, Sydafrika, Australien och Ukraina –som Chidinma, Ebeh och många andra – för att studera blockkedjan och kryptorelaterade kurser vid universitet, skolor och ideella organisationer. Med anledning av kvinnohistoriens månad (1–31 mars) och internationella kvinnodagen (8 mars) kommer Binance Charity även att göra ytterligare en donation på 100 000 USD till Georgia's Innovation & Technology Agency (GITA) för att stödja Web3-utbildning och dito träning för kvinnor.

”Under de fem år som gått sedan Binance Charity grundades har vi hjälpt mer än 2 miljoner kvinnor genom utbildning och humanitära projekt. Tyvärr är kvinnor fortfarande oproportionerligt drabbade av stora sociala problem som vi arbetar för att lösa, till exempel ojämlikhet, bristande tillgång till utbildning och fattigdom”, säger Helen Hai, chef för Binance Charity.

I februari 2023 höll vi vårt första Kvinnor i krypto-event i Dubai, där nybörjare och erfarna kvinnliga investerare samlades för att dela insikter, nätverka och diskutera de möjligheter som Web3 erbjuder kvinnor globalt. Vi planerar att bygga vidare på detta på regional och internationell nivå, genom att skapa evenemang och samla gemenskaper av kvinnor som är intresserade av att hantera alla aspekter av Web3.

Att överbrygga könsklyftan inom Web3 

I en ny rapport från CoinJournal konstaterades att mindre än 5 % av grundarna av de främsta kryptoföretagen är kvinnor och att endast 292 av de över 10 000 företag som granskades år 2022 hade grundats av kvinnor.

Yi He, som är Binance medgrundare och marknadschef, var en av de första kvinnliga ledarna i branschen och är nu fast besluten att hjälpa andra att lyckas i branschen. Yi sade:

”Som en av de få kvinnliga ledarna i branschen anser jag att vi genom Binance Charity och Binance Akademi har ett uppdrag att hjälpa fler kvinnor att förstå Web3 och blockkedjeteknik. Våra utbildnings- och praktikprogram syftar till att ge unga kvinnor kunskap och färdigheter för att se till att de är redo att ge sig in i branschen. Vi tror att alla med idéer kan förändra världen, oavsett kön. Vi hoppas att dessa program kommer att leda till att fler kvinnor innoverar och förändrar vår bransch.”

Krypto är fortfarande nytt och det finns fortfarande tid att dra viktiga lärdomar av teknikindustrins erfarenheter. Utbildning bör prioriteras eftersom vi med Web3 har en unik chans att skapa en mångsidig och representativ arbetskraft från början.

Branschens växande behov av mer arbetskraft gör detta till den perfekta tidpunkten för att öka antalet kvalificerade kvinnliga sökande. Utbildning är mycket lönsamt och genom att prioritera utbildning kan man bidra till att ta itu med könsklyftan vid källan, dvs. när det gäller att få in kvalificerade och utbildade kvinnor på arbetsmarknaden.

För att ytterligare ta itu med ojämlikhet mellan könen har Binance skapat sina första formella praktikant- och doktorandprogram, som ger mer tillgång till karriärer inom krypto för olika talanger, inklusive kvinnor. Företaget ger också vägledning och karriärråd till kvinnor genom workshops, utbildningskurser och föreläsningar som fokuserar på att dela med sig av erfarenheter från branschen, samt genom mentorprogram för kvinnor och särskilda talangmöten om hur man tar sig in på Web3-arbetsmarknaden.

Vi kommer snart att lansera en ny AI-produkt, Binance Sensei, som gör det möjligt för användare att ställa frågor när de lär sig om krypto på vår kostnadsfria Web3-kunskaps hubb, Binance Akademi. Förutom att tillhandahålla gratis utbildningsresurser om krypto på över 30 språk på Akademi pausar Binance dessutom handelsavgifter upp till 600 USD till och med mars med koden IWD2023 som ett ytterligare sätt att välkomna nya användare till kryptovärlden.

Kom igång idag!

Se vår exklusiva video om Internationella kvinnodagen här:

Fortsätt läsa: