Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Kryptoterminskontrakt kontra optioner – Hur skiljer de sig åt?

2021-05-23

Kryptoterminskontrakt och optioner erbjuder unika fördelar för handlare, vilket visas av att de ökar i handelsvärlden. Även om terminer tenderar att vara mer kostnadseffektiva, lockar optioner med mindre risk. Ditt val av någon av de två kommer att bero på din riskaptit och likviditetsövervägande.

Terminskontrakt och optioner fortsätter att vara spännande handelsinstrument för kryptoälskare. Med dem kan man spekulera och beräkna risker och ökar därmed hastigheten med vilken krypto handlas. Förr i tiden verkade handel vara en exklusiv aktivitet för finansexperter. Men med instrument som terminer och optioner har handeln blivit mer vanlig och attraktiv. 

Även om båda instrumenten är relevanta för handeln, är de inte samma sak. Fortsätt läsa för att lära dig mer om deras skillnader och funktionssätt.

Vad är kryptoterminskontrakt?

Anta att du vill minimera volatiliteten samtidigt som du utnyttjar prisändringar. Kryptoterminer kommer att vara det smarta valet för dig. De är derivatprodukter genom vilka köpare och säljare kommer överens om att handla med en kryptotillgång till ett förutbestämt pris och datum. 

Kontrakten du handlar på terminsmarknaden har inte det verkliga värdet av den kryptovaluta du använder. Det betyder att du inte äger den köpta kryptovalutan. Eftersom du köper ett kontrakt på förutbestämda villkor, kommer ett terminskontrakt inte att ge dig någon ekonomisk fördel vilket är fallet om du köper krypto.

I huvudsak handelsvinster på kryptoterminer belönar spekulationer och gör att du kan enkelt kan bedriva handel oavsett stigande eller fallande priser. Med andra ord liknar handel med terminskontrakt vadslagning eftersom framtidsbedömningar avgör ens totala belöning. 

Beroende på riskaptit och handelssignaler kan deltagarna satsa på uppgång,  gå lång eller satsa på nedgång  gå kort. Du går lång när du räknar med en prisökning, medan du går kort när du förväntar dig en nedgång. När det i förväg överenskomna datumet kommer löper kontraktet ut och parterna gör upp oavsett riktning.

Du kommer också att få tillgång till hävstångseffekt på de flesta terminsmarknader. Hävstång är en strategi där du kan handla med terminskontrakt utan att behöva betala hela värdet av ett kontrakt i förskott. Handlare kan låna det kapital som behövs för att finansiera kontraktet med en relativt mindre aktiepost. 

Typer av kryptoterminskontrakt

En översikt över funktionerna och produkterna i terminskontrakt hjälper dig att få en skicklig förståelse. Det finns i huvudsak två produktlinjer för kryptoterminer tillgängliga för användare. Dessa är:

 • USD-marginalterminskontrakt: USD-kopplad krypto är den egna valuta som används vid avveckling av kontrakt av detta slag. Denna terminstyp stöder både levererade och löpande kontrakt och erbjuder en hävstång på upp till 125x. Genom att erbjuda löpande kontrakt kan deltagarna inneha positioner utan utgångsdatum. Läs mer om USDT-marginalterminskontrakt.

 • Coin-marginalterminskontrakt: Även om den här produkten också har både löpande och levererade kontrakt, kan deltagarna lägga bud och göra avslut i många kryptovalutor. Löpande kontrakt inom ramen för denna produkt är också snabba att maximera vinsten under snabba uppgångar. Läs mer om Coin-marginalterminskontrakt.

Vad är kryptooptioner?

Kryptooptioner är en form av derivatkontrakt som ger köparen rätt att köpa och sälja en tillgång till ett bestämt pris och datum. En köpoption ("call") hänvisar till rätten att köpa, medan en säljoption ("put") innebär rätten att sälja.

Optioner fungerar på liknande sätt som andra derivat. De ger handlare en möjlighet att förutsäga och dra nytta av prisändringar. Handlare kan också göra avräkningar i kryptovalutor, precis som terminskontrakt. 

Deltagarna handlar med kryptooptioner eftersom det ger en lösning med förhållandevis låg risk och låg kostnad. Detta är särskilt fallet när du överväger optioner i förhållande löpande byten (swappar) och kryptoterminer.

Typer av kryptooptioner

Det finns två optionstyper för att beräkna transaktionen

 • Köp (call): Rätten att köpa en underliggande tillgång.

 • Sälj (put): Rätten att sälja en underliggande tillgång.

Terminskontrakts fördelar och skillnader

Kryptoterminer och optioner har både fördelar och skillnader. Att känna till dessa fördelar och skillnader underbygger handlarnas val på vilka de ska investera sina pengar och varför. 

Kostnadseffektiv

Det första att notera är att kryptoterminer är kostnadseffektiva. Du behöver inte betala en premie i förskott innan avtalet utfärdas. Detta innebär minskade kostnader för kontrakten utan att kompromissa med belöningar om din prognos går igenom. Detta är en skillnad jämfört med kryptooptioner, där du måste betala en premie till säljaren i förväg.

Särskilt kan du behöva betala en del provision för kryptoterminer beroende på vilken börs du handlar med.

Tidsmotstånd

Terminskontrakt drabbas inte av tidens tand. Detta innebär att tiden inte påverkar värderingen av kontraktet negativt. Terminskontrakt kommer noggrant att följa värdet på sina underliggande tillgångar fram till förfallodagen. Det negativa är att kryptooptioner måste uppfylla specifika kriterier för att du ska kunna förverkliga deras vinster. Ännu viktigare är, att när utgångsdatumet närmar sig blir de mindre värda. Så även om terminskontrakt inte påverkas negativt av att tiden går, gör optioner det eftersom tidens gång påverkar deras värde. 

Storlek

Terminsmarknaden är relativt gammal. Som sådan har den lockat till sig fler handlare genom åren, vilket nu gör marknaden ännu större. Följaktligen har den ofta högre volymer av omsatta kryptovalutor än du hittar någon annanstans. 

Detta är inte fallet med kryptooptioner, som oftast består av mindre kontraktsenheter. På grund av den omfattande terminsmarknaden är stora marknadsaktörer och handlare inriktade på den och har förvandlat marknaderna till en mycket potent handelsplats.

Hög likviditet

Eftersom terminsmarknaden har ett större utrymme än optionsmarknaden är den mer likvid och lättillgänglig än den andra. Optionsmarknadens likviditet kan vara låg, speciellt när stora affärer tar lång tid att avveckla.

 

Optioners fördelar och skillnader

Minskad förlust och lägre risk

Kom ihåg att terminskontrakt värderas i förväg och sätts för verkställande vid ett förutbestämt datum. På så sätt är de mer riskfyllda eftersom det inte finns något sätt att utvärdera hur mycket du kommer att tjäna eller förlora. Detta gör det till en utmaning att hantera dina risker. Men med optioner kan du utvärdera din förlust i förväg, särskilt med långa optioner där du är medveten om premien innan du går in i handeln. Långa optioner är generellt sett mindre riskabla än innehav av terminsoptioner och korta optioner. Eftersom de ger handlaren en uppfattning om den möjliga förlusten är de mindre riskfyllda än terminskontrakt.

Frihet att verkställa

Ett optionsavtal ger köparen en rättighet och inte en skyldighet. Detta innebär att en köpare har en vilja att köpa den underliggande tillgången när det är som mest lönsamt att göra det. En sådan fördel finns inte med terminskontrakt. Att köpa inom ramen för ett terminskontrakt är en skyldighet.

Stor flexibilitet

Kryptooptioner erbjuder större flexibilitet än terminskontrakt. Specifikt optioner enligt amerikansk modell på Binance gör att användare kan lösa in sina optioner när som helst före utgångsdatumet. Detta innebär att innehavare av optioner enligt amerikansk modell kan utnyttja marknadsmöjligheter snabbare och realisera sina vinster utan tidsbegränsningar.

Däremot kan fysiskt avräknade terminer endast utnyttjas vid utgångsdatumet.

Hur man handlar med kryptoterminskontrakt

Det bästa sättet att utnyttja terminshandel är att använda börser med enkla och lättanvända gränssnitt. Handel med kryptoterminer på Binance gör processen smidig och bekväm. Terminsmarknaden ger en möjlighet att utnyttja marknadsrörelser genom att gå korta eller långa i sina kontrakt. Du har också en hävstång på upp till 125x för att utöka dina vinster på en volatil marknad.

Du kan handla terminskontrakt på Binance enligt följande steg:

 1. Börja med att skapa ett terminskonto. Efter det sätter du in marginalen på ditt terminskonto. Du kan välja mellan USDT, BUSD eller någon annan kryptovaluta som stöds på ditt konto för att använda som marginal.

 2. Baserat på dina preferenser, bestäm hävstångsnivå. Tänk på den underliggande tillgångens volatilitet när du väljer hävstångsnivå.

 3. Efter det kommer du att välja den orderform du tänker använda, oavsett om du köper eller säljer. Kom ihåg att "köp" relaterar till när du förutsäger en ökning av priset medan "sälj" har att göra med förväntad nedgång.

 4. Välj antalet kontrakt du tänker äga.

Med terminskontrakt kan du göra vinst oavsett om priset sjunker eller stiger. Anta att du håller går lång (satsar på uppgång) med en kontraktsstorlek på 1 BTC, då kan du kan ställa in inträdespriset på 50 000 USD och utträdespriset på 55 000 USD vilket ger dig en vinst på 5 000 USD.

Om du skulle gå kort (satsa på nedgång) är det tvärtom. Det vill säga ingångspunkten är vid 50 000 USD, medan utträdespriset kommer att vara 45 000 USD, vilket ger dig en vinst på 5 000 USD. Så i huvudsak kan du vinna på de två sätt som en tillgång kan röra sig på.

Hur man handlar med kryptooptionskontrakt

Handel med optioner på Binance är en enkel process – allt du behöver är att ladda ner Binance-appen. När du är klar måste du aktivera terminskontot och klicka på fliken Handel för att välja "Optioner".

 1. Se till att fylla på din terminsplånbok. Du kan göra det genom att överföra pengar från spot-plånboken till terminskontot.

 2. När det gäller optioner kan du välja olika tidsperioder, till exempel 10 minuter, 30minuter, 1 timme, 8 och 1 dag. Dessa perioder representerar utgångsdatumet för transaktionen.

 3. Kom ihåg att det finns sälj- och köpoptioner, där köp handlar om en förväntad uppgång, medan sälj handlar om en förväntad nedgång. Du kan välja någon av de två baserat på preferenser och analys.

 4. Ange kontraktets storlek

 5. När du är klar klickar du för att "köpa en köpoption", varefter premien dras av i USDT från din terminsplånbok.

 6. Du kan använda fliken "Positioner" för att övervaka dina öppna positioner. Det kommer också att spegla hur lång tid du har innan den löper ut. Så, anta att du vill avsluta positionen. Då kan du klicka för en avveckling och stänga positionen.

Slutsats

Handel med kryptoterminer eller optioner beror ofta på dina preferenser. En viktig faktor att tänka på vid handel är dock hur man maximerar vinsten. Kryptoterminer erbjuder en stor marknad att handla på, medan kryptooptioner erbjuder en lågriskmarknad. Därför är det viktigt att dina prognoser baseras på en adekvat analys. Även om du inte kan bestämma marknadsflöde och volatilitet, kan du mildra förlusten.

Obs! Binance erbjuder två typer av optionsprodukter: optioner enligt amerikansk modell från Binance Terminskontrakt och vanillaoptioner enligt europeisk modell.