Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Kryptoterminshandel – saker du behöver veta innan du börjar

2021-05-31

Huvudpunkter:

 • Ta upp nyckelfunktionerna i terminshandel som hävstång, marginaler och finansieringsräntor. 

 • Förklara fördelarna med terminshandel

 • Steg för steg-process för att komma i gång

Innehållsförtekning:

 1. Hävstång

 2. Marginal (initial och underhåll)

 3. Finansieringsränta

 1. Vad är kryptoterminskontrakt?

 2. Hur fungerar kryptoterminskontrakt?

 3. Grundläggande begrepp för handel med kryptoterminskontrakt

 4. För- och nackdelar med att handla med terminer

 5. Hur handlar man med terminskontrakt på Binance?

Handel med kryptoterminskontrakt: saker du behöver veta innan du börjar

Även om terminskontrakt har funnits i nästan 100 år, började handeln med kryptoterminskontrakt nyligen, mot slutet av 2017. Många börser har uttryckt intresse för kryptoterminer sedan dess. Det är ett nytt sätt för människor att investera i kryptovärlden. Med nästan 6 000 handelsbara kryptovalutor bevisar handeln med kryptovalutor att den är här för att stanna.

Förutom att vara ett av de mest omsatta kryptovalutaderivaten, förkroppsligar terminer de sedan länge etablerade derivaten.

Ofta blandar människor ihop terminer med optioner. Därför måste investerare, för att handla med terminer, se till att de skaffar sig nödvändig kunskap om terminshandel, inklusive dess risker.

Vad är kryptoterminskontrakt?

Kryptoterminer gör att handlare får exponering mot digitala valutor utan att behöva ha någon faktisk kryptovaluta.

Det är ett liknande koncept som aktieindex eller terminskontrakt som involverar råvaror, där en investerare kan ta risker på en kryptovalutas framtida värde. Enligt avtal antas handlaren använda kontanter i stället för att fysiskt handla med krypto.

Handelskontrakten motsvarar ett värde som motsvarar den specifika kryptovalutan. Återigen så har du inga digitala tillgångar när du handlar med terminskontrakt.

Den dominerande aspekten av handel med kryptoterminskontrakt är att den skyddar mot ogynnsamma prisförändringar och extrem volatilitet hos kryptovalutor, oavsett om det är bitcoin eller ethereum. Den höga volatiliteten hos digitala valutor gör att handlare kan köpa tillgångarna när de är låga och sätta ut dem till försäljning när de ökar och vice versa.

Kryptoterminer kan handlas på derivathandelsplattformar som Binance Terminskontrakt. Liksom spothandel handlas kryptoterminskontrakt 24 timmar om dygnet.

På grund av den höga volatiliteten som är förknippad med derivathandel måste handlare hantera risker försiktigt, och det är mycket viktigt att lära sig de grundläggande grunderna för kryptoterminskontrakt innan de investerar.

Hur fungerar kryptoterminskontrakt?

Medan digitala tillgångar är föremål för olika och unika utmaningar, från hög volatilitet till negativ publicitet i vissa länder, använder vissa handlare denna volatilitet som en fördel.

Det viktigaste att notera vid handel med kryptoterminskontrakt är att du bara tar risker som rör kryptoprisförändringar utan att äga den faktiska tillgången.

Vi tar ett förenklat exempel. Säg att John och Sara har skaffat en terminskontraktposition i bitcoin för 40 000 USD vardera. I det här scenariot har John en lång position medan Sara öppnat en motsatt position. Vid utelöpandet fastställdes bitcoins terminspris till 45 000 USD för varje kontrakt. I det här fallet måste Sara, som har en förlorande position, betala börsen underskottsförlusten (45 000-40 000 USD = 5 000 USD). John, å andra sidan, kommer att få en vinst på 5 000 USD från handelsplattformen.

Hävstång är en annan avgörande aspekt av terminskontraktshandel. Det är den viktigaste anledningen till att man bör överväga terminskontraktshandel. Om John valt att köpa bitcoin på spotmarknaden skulle han behöva lägga ut 40 000 USD för att köpa en bitcoin. På terminskontraktsmarknaden kan John få samma exponering till en bråkdel av bitcoins marknadsvärde.

Grundläggande begrepp för handel med kryptoterminskontrakt

Potentiella handlare måste bekanta sig med viktiga koncept för att bli experter på kryptoterminskontrakt. Att vara medveten om dessa koncept kommer att föra dig närmare målet att bli en professionell handlare. Svårigheterna med handel med kryptoterminskontrakt kräver ett betydande engagemang för att lära sig grunderna, inklusive hur de påverkar varje handelstransaktion.

Hävstång

Magin med hävstångseffekten lockar handlare till terminsmarknaden. Terminskontrakt handel är mycket kapitaleffektivt på grund av hävstångseffekten. För att till exempel köpa 1 BTC på spotmarknaden, skulle du behöva tusentals dollar – 35 000 USD i skrivande stund – beroende på de aktuella marknadspriserna. Med ett terminskontrakt kan du öppna en BTC-terminsposition till en bråkdel av kostnaden. Detta är endast möjligt om hävstång används. Ju mer hävstångseffekt du har, desto mindre pengar behöver du lägga in i en position. Däremot finns det ingen hävstångseffekt i spothandeln. Anta att du bara har 5 000 USDT i din spot-plånbok. I så fall skulle du bara råd med 5 000 USD i Bitcoin.

Marginal (initialmarginal och underhållsmarginal)

En initial marginal behövs för att komma in i en marknadsposition. Det betyder att initiering av en annan position kräver adekvat marginalsäkerhet. Å andra sidan refererar underhållsmarginalen till det lägsta belopp som investerare behöver för att hålla handelsposition(er) öppna. Underhållsmarginalkontroller är kontinuerliga och hjälper till vid beräkning av marginalutnyttjande. När en handlares gräns för underhållsmarginal nås, likvideras hans position.

Finansieringsränta

Kryptoterminskontrakt avräknas inte som traditionella terminskontrakt. Därför kräver börser ett system som säkerställer att indexpriserna och terminspriserna konvergerar regelbundet. Denna mekanism kallas finansieringsränta. Finansieringsräntor beräknas utifrån prisskillnaderna mellan spot- och terminsmarknader. Investerare kommer att betala eller ta emot finansieringsbetalningar i förhållande till de öppna marknadspositionerna. 

Finansieringsräntor kan ha negativa effekter för handlare. Till exempel kan finansieringsräntorna stiga på en överhettad haussemarknad, vilket gör det kostsamt för handlare att hålla långa positioner.

För- och nackdelar med att handla med terminer

Lukrativt arbete som terminshandel har sin beskärda del av fördelar och nackdelar. Här följer för- och nackdelarna med att handla med dessa derivat.

Fördelar

 • Kryptohandelsterminer gör att man kan satsa mot marknaden. Till exempel kan man dra nytta av både ökningen av kryptotillgångens värde och dess fall.

 • Kryptoterminskontrakt erbjuder en hävstång på kapitalet. Detta är fördelaktigt eftersom handlare kan få betydande exponering mot en tillgång med endast en bråkdel av dess totala kostnad. Därför är hävstångshandel den mest attraktiva aspekten av terminshandel.

 • Det möjliggör säkring (hedging). Det är ett perfekt val när det gäller att säkra din portfölj.

Nackdelar

 • Volatilitet: den höga volatiliteten kan vara en välsignelse eller en plåga för handlare. Att fastställa marknadsrörelser är ingen garanti.

 • Mycket riskabelt: På grund av hävstångseffekten är kryptoterminskontrakt ett av de mest riskfyllda handelsinstrumenten. Nybörjare bör minimera sin exponering mot terminskontraktshandel och handla med dem med en robust riskhanteringsstrategi.

Hur handlar man med terminskontrakt på Binance?

Att handla med terminskontrakt på Binance är ganska enkelt. Om du är en befintlig Binance-användare kan du komma i gång med terminshandel inom några minuter. 

Till att börja med:

 1. Öppna ett terminshandelskonto på Binance. Observera att du måste aktivera en tvåfaktorsautentisering för att sätta in pengar på terminskontot innan du börjar handla på Binance Terminer. Läs mer om kontoöppning här.

 2. Sätt in pengar i USDT, BUSD eller kryptovalutor som stöds av Binance Terminskontrakt. Binance Terminskontrakt stöder ett stort antal kryptotillgångar att ha som säkerhet. 

 3. Välj ditt föredragna terminskontrakt. Det finns två typer av terminskontrakt tillgängliga på Binance: USDⓈ-M-terminskontrakt och COIN-M-terminskontrakt. Om du till exempel vill handla med löpande BTCUSDT kontrakt, välj USDⓈ-M-terminskontrakt. För BTCUSD-kryptomarginalkontrakt, välj COIN-M-terminskontrakt.

 4. Välj lämplig hävstång för ditt terminskontrakt.

 5. Lägg order enligt de olika ordertyper som finns på Binance Terminskontrakt. Till att börja med kan du välja en köpgräns- eller köpmarknadsorder att köpa för ditt första terminskontrakt. 

Slutsats

Derivat som till exempel terminskontrakt gör att handlare kan spekulera i framtida tillgångspriser. Idag erbjuder många börser terminshandel. Att vara insatt i grunderna för terminshandel är en hjälp att vinna stort i den här branschen. Terminskontraktshandel kan vara lukrativ om du har rätt kunskap och riskhanteringstekniker för att undvika stora förluster. Därför bör du ha en strategi och göra en due diligence-analys innan du handlar med terminer och förstå både fördelar och deras risker.