Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Jämställdhet på Binance

2023-03-28

Huvudsakliga punkter

  • Med anledning av dagen då vi firar medarbetare, Employee Appreciation Day. (3 mars) och inför internationella kvinnodagen (8 mars) tar vi en stund för att lyfta fram enskilda berättelser från Binancians från hela verksamheten. 

  • Vi firar alla de insatser som våra medarbetare har gjort globalt.

  • Som ett företag som har åtagit sig att främja mångfald och integration i vår bransch är vi medvetna om vikten av att erbjuda lika möjligheter för alla.

I den här artikeln taör vi upp vikten av att belysa binancianers åsikter för att föra fram deras berättelser och understryka deras framgångar.

I den snabbt utvecklande Web3-branschen är det viktigt att framhålla och stärka de människor som arbetar hårt för att bryta barriärer och bana väg för framtida generationer. Som ett företag som har åtagit sig att främja mångfald och integration i vår bransch är vi medvetna om vikten av att erbjuda lika möjligheter för alla.

Med anledning av dagen då vi firar medarbetare, Employee Appreciation Day (3 mars), och inför internationella kvinnodagen (8 mars) vill vi ta tillfället i akt och lyfta fram enskilda berättelser om binancianer i hela företaget. Vi hoppas att deras erfarenheter ska inspirera andra och visa på värdet av mångfald inom Web3 och utanför.

"Kryptobranschen är fortfarande i sin linda och erbjuder många möjligheter för dem som brinner för blockkedjeteknik eller är angelägna att lära sig. Jag tror att det är en bra tid att engagera sig, oavsett bakgrund eller kön, eftersom vi har större tillgång till utbildningsinformation än någonsin tidigare. På Binance bryr vi oss verkligen om utbildning och genom Binance Akademi strävar vi efter att erbjuda gratis utbildning för alla för att inspirera till innovation och kreativitet som hjälper oss att skapa framtiden”, Yi He, medgrundare

Vad är attraktivt med att arbeta i Web3?

I en bransch som i grunden är öppen dygnet runt och som banar väg för pengarnas framtid och frihet är vi medvetna om att vi dagligen står inför en mängd utmaningar. Men det är just dessa utmaningar som är spännande för våra binancianer – parat med möjligheten att bidra till att åstadkomma systemförändringar i hur vi arbetar i finansvärlden. Vi har fått redogörelser från ett antal personer som arbetar på Binance och som berättar om vad som gör en karriär inom Web3 så attraktiv.

"Jag var ivrig att lära mig mer om tekniken, och det kändes som ett drömjobb att gå med i det ledande företaget inom detta område. Den bästa delen av min karriär har varit att träffa kollegor runt om i världen som har en gemensam passion för branschen och som är otroliga ämnesexperter. Det är verkligen imponerande att se hur vi alla kan samarbeta för att åstadkomma ett fantastiskt arbete", Kirby, Brand PR

Catherine, chef för VIP, upprepade denna känsla: ”Innovationen, energin, gemenskapen. Det är detta som jag tycker om bäst. Alla bygger ständigt vidare, och möjligheten att leda utvecklingen inom finansbranschen är spännande."

Lärande är en del av vårt DNA: här på Binance älskar vi att vara tidiga utvecklare. För att vi alla ska kunna hålla jämna steg med det föränderliga landskapet måste vi se till att vi alltid letar efter möjligheter att skaffa oss nya färdigheter och kunskaper. 

"Jag tror att viljan att lära sig och anpassa sig till förändringar är en viktig egenskap för att få ut så mycket som möjligt av din tid på Binance. Kryptobranschen utvecklas ständigt, så att kunna reagera omedelbart och flexibelt är ett måste", Frantiska, marknadsföringspraktikant

De största utmaningarna för kvinnor inom krypto

Enligt en undersökning av CoinGeek från augusti 2022 är bristen på lämpliga utbildningsresurser en stor utmaning för kvinnor som vill utforska arbetsmöjligheter inom Web3-industrin. 

På Binance letar vi alltid efter sätt att utbilda människor om fördelarna (och riskerna) med krypto. Vi anordnar regelbundet evenemang som gör det möjligt för människor att få en bättre förståelse för hur det är att vara en del av vår bransch och hur de bäst kan förbereda sig för att bli en del av den.

Här är vad kvinnor på Binance hade att säga om sina största utmaningar.

"Att nätverka är särskilt viktigt för oss. Vi var nyligen värd för ett Women in Crypto-event och vi har för avsikt att fortsätta att underlätta dessa event runt om i världen för att utbilda kvinnor om blockkedjebranschen och bygga upp förtroendet för det vi gör. Det finns många olika begåvade kvinnor från olika kulturer som brinner för Web3, så det är viktigt att bygga upp dessa relationer", Salina, HR

Genom att bygga vidare på detta reflekterade Alice, teknisk chef, över hur den största utmaningen hon ser är att branschens förståelse för hur mycket kvinnor har med sig i bagaget. "Jag övervann detta genom att lära mig mycket och arbeta praktiskt varje dag. Mitt råd till alla andra som vill komma in i branschen är att ha självförtroende, vara stark och inte låta sig definieras av förutfattade meningar eller kön."

"Kvinnor är mindre representerade på ledande positioner i många branscher, men ibland finns de största utmaningarna inom dem själva. Att ta plats börjar med att du tror att du förtjänar att ta plats. Kvinnor har ibland självbegränsande föreställningar som kan hålla dem tillbaka. Web3 är en framväxgande bransch som inte har någon förutbestämd regelbok, så alla idéer är välkomna", Kim, HR

Ett av de största hindren för kvinnor som överväger möjligheter inom Web3 är uppfattningen att detta är en mycket mansdominerad sektor. "Du kanske ser många manliga ansikten på sociala medier när det gäller krypto, men det finns också många kvinnor, särskilt på Binance. Om du vill komma in i branschen är mitt råd att helt enkelt satsa på den! Kylie, sociala medier

Vad arbetsdagen och kvinnodagen betyder för oss

Vi valde att fokusera på dagen då vi firar medarbetare, Employee Appreciation Day, tillsammans med internationella kvinnodagen i år eftersom vi inser vikten av att belysa binancianer och lyfta fram deras berättelser och betona deras framgångar. Detta är vad dessa dagar betyder för vissa av dem:

  • "Hyllar styrkan, motståndskraften och kreativiteten hos kvinnor över hela världen", Kim, HR

  • "Ett ögonblick för att fira allt som våra medarbetare har bidragit med globalt – och för att se individer, företag och organisationer samlas för att visa sin uppskattning av sina gemensamma resultat, och framför allt för vad som kommer att hända i framtiden", Kirby, varumärkes-PR

  • "Detta är ett tillfälle att ställa de utmaningar som vi fortfarande står inför i centrum för diskussionen när det gäller ojämlikhet mellan könen och dess skadliga konsekvenser för samhället som helhet, och att synliggöra initiativ som bidrar till att lösa utmaningar och minska denna klyfta", Carolina, Comms

  • "För mig är kvinnodagen ett globalt firande, en tid då kvinnor samlas som en gemenskap för att lyfta fram de prestationer och möjligheter som vi har uppnått genom åren. Det är en tid för att fira kvinnors kraft, motståndskraft och jämställdhet i världen", Kylie, sociala medier

Vi är stolta över att vara ett företag som omfattar mångfald och integration, och vi brinner för att ge alla lika möjligheter att lyckas. Vi tror att varje individ har något att erbjuda den globala Web3-rörelsen, och vi uppmuntrar människor från alla samhällsskikt att ansluta sig till oss och bidra med sina unika perspektiv och idéer. Om du är intresserad av att ta reda på mer om de möjligheter som finns, gå till vår karriärwebbplats. 

Fortsätt läsa:

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: Detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast för allmän information och i utbildningsändamål, utan utfästelser eller garantier av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.