Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel

Hur kan utvecklare av blockkedjor använda AI?

2023-04-20

Sammanfattning

  • Artificiell intelligens kan hjälpa till att automatisera tråkiga uppgifter. 

  • Utvecklare kan använda AI på många sätt, från att skriva blockkedjekod till att felsöka protokoll.

  • Lär dig hur utvecklare kan utnyttja tekniken för att bygga blockkedjor snabbare och effektivare.

Utforska förhållandet mellan programvara för artificiell intelligens och blockkedjeteknik.

Vi frågade en robot med artificiell intelligens – ChatGPT – om den kunde bygga en blockkedja. Så här blev svaret:

"Kan ChatGPT bygga en blockkedja? Ja, ChatGPT kan bygga en blockkedja. Blockkedjor är en distribuerad huvudboksteknik som kan användas för att registrera transaktioner på ett säkert och oföränderligt sätt. ChatGPT kan användas för att bygga en blockkedjebaserad applikation som kan tillämpa principerna för blockkedjetekniken för att möjliggöra säkra transaktioner och datadelning."

Artificiell intelligens (AI) är ett område inom datavetenskapen som gör det möjligt för maskiner och programvara att efterlikna mänsklig intelligens. Att analysera data, lösa komplexa problem och fatta beslut är några av de saker som AI-styrda system kan göra med begränsad mänsklig insats.

I takt med att tekniken utvecklas testas AI-robotar och AI-system av företag över hela världen, däribland Microsoft, Google, Apple och Meta. Tack vare sin enorma potential att omvälva branscher har artificiell intelligens blivit allt viktigare inom många områden, t.ex. hälsovård, bilindustri, finans och nu senast blockkedjor

Innan vi går in på hur AI kan vara ett kraftfullt verktyg för utvecklare av blockkedjor ska vi utforska två grundläggande egenskaper hos blockkedjor som gör det möjligt för AI att öka dess användbarhet.

Förhållandet mellan AI och blockkedjor

Öppen källkod

En av de grundläggande principerna för blockkedjetekniken är dess samarbetsinriktade karaktär. En stor del av blockkedjors kod och underliggande protokoll är allmänt tillgängliga och kan fritt ändras och distribueras av vem som helst – eller av vad som helst. AI-utvecklare kan använda resurser med öppen källkod för att förbättra hur en blockkedja fungerar eller till och med bygga en ny från grunden.

Stora mängder data

När branschen arbetar för att skapa en ny framtid är det ingen överraskning att blockkedjan kommer att innebära mer datainsamling och lagring. Data som nätkonfiguration, enhetsinstallation, trafikdata, användarbeteende och säkerhetsloggar kan vara till hjälp för att skapa effektivare nätverk och identifiera sårbarhetsmönster. AI kan snabbt analysera dessa data mycket effektivare än människor och skapa insikter som hjälper utvecklare att bättre förstå det aktuella statusen för sin blockkedja. 

Är du inte utvecklare? Utforska förhållandet mellan AI och Metaversum i stället.

Hur kan AI förenkla arbete?

Data- och marknadsanalys

Innan en blockkedja byggs måste utvecklarna bestämma vilka funktioner blockkedjan ska ha. För att göra det måste de identifiera användarnas behov och krav.

Utvecklare kan använda AI för att ta fram stora mängder data från olika källor, analysera data snabbt och identifiera eller förutsäga trender och användarbehov. Detta sparar tid åt utvecklarna så att de kan fokusera på att utforma blockkedjor. Det kan handla om att bestämma vilka funktioner som ska integreras, utforma en logiskt sund incitamentsstruktur, besluta om en konsensusmekanism och planera funktionsplanen på ett mer strategiskt sätt.

Utveckling av smarta kontrakt

Smarta kontrakt är blockkedjesystemens byggstenar. De är rader av kod som körs ovanpå blockkedjan och som underlättar transaktioner och andra användningsområden, t.ex. utveckling av plånböcker.

AI-robotar kan hjälpa utvecklare att skriva kod för att definiera smarta kontrakts regler, logik och verksamhet. De kan också hjälpa till att distribuera koden effektivt till blockkedjan och testa koden för att se till att blockkedjefunktionerna fungerar smidigt.

Hitta fel och förutse buggar

Med komplex teknik som blockkedjor kan det vara tidskrävande och dyrt att manuellt hitta och eliminera fel i ett system. AI-robotar kan programmeras för att skapa och köra tester för att säkerställa kodens noggrannhet och tillförlitlighet, felsöka enkla fel som upptäcks och även övervaka och registrera fel i systemet via dataanalys.

Sofistikerade AI-system kan till och med analysera koden och simulera olika scenarier för att testa funktionaliteten hos en blockkedja eller ett smart kontrakt. Buggar kan förutsägas och potentiella problem åtgärdas innan koden distribueras på blockkedjan, vilket ger en bättre användarupplevelse.

Det är mycket effektivare att automatisera dataanalysen med hjälp av artificiell intelligens. Robotar kan hjälpa utvecklare att analysera komplex kod för att hitta fel, potentiella buggar och sårbarheter, även när de inte är på jobbet. 

Optimering av blockkedjor

När en blockkedja väl är igång kan AI optimera blockkedjan med hjälp av maskininlärning för att förbättra den operativa effektiviteten och minska kostnaderna. Avancerad AI-programvara kan till exempel analysera blockkedjedata för att identifiera områden som kan förbättras, t.ex. skalbarhet, kostnadseffektivitet och säkerhet. Det kan också förbättra transaktionsnoggrannheten för säkrare transaktioner och utveckla smarta kontrakt för att automatisera processer med större noggrannhet och snabbhet.

Utvecklare kan också använda tekniken för att utvinna data för att optimera koden.

Andra potentiella användningsområden för artificiell intelligens

Om AI kan hjälpa till att bygga en blockkedja kan den, med rätt utbildning från dess utvecklare, också hjälpa till att utveckla plånböcker och skapa decentraliserade appar (DApps).

Förutom smarta kontrakt kan de också användas för att skapa lösningar för identitetshantering, automatisera KYC-processer (kundkännedom) och analysera data för att förutsäga bedrägligt beteende på blockkedjan.

Begränsningar med artificiell intelligens

Om artificiell intelligens är ett löfte att förenkla och påskynda processen för att bygga blockkedjor, vad hindrar AI-utvecklare från att ta över de mänskliga utvecklarnas roll? För det första är AI-mjukvara fortfarande till stor del beroende av mänskliga utvecklare för att fatta beslut. 

AI-robotar kan bidra till att påskynda processen med att utveckla och förfina en blockkedja, men de kan ännu inte fatta beslut eller tolka det kommersiella värdet av blockkedjefunktioner. 

AI-robotar kan bli skickliga kodare, men de befinner sig fortfarande i ett skede där mänskliga utvecklare måste förbättra programmen genom träning i djupinlärning, genom att ge AI-verktygen de data som behövs för att förfina dem och genom att bestämma vilka funktioner som ska behållas eller utvecklas. 

Sammanfattning

Utvecklare kan arbeta effektivare med AI under idé-, kodnings-, implementerings- och till och med optimeringsfaserna i byggandet av blockkedjor. AI-robotar är dock fortfarande inte helt autonoma och kommer kanske aldrig att bli det.

Inom en snar framtid kommer utvecklare troligen att använda AI-styrda verktyg och programvaror för att öka produktiviteten. Detta kan leda till ett skifte i hur utvecklare tar sig an sitt arbete och fokuserar mer på konceptuell design medan AI sköter utförandet av programmet. I takt med att AI- och blockkedjetekniker utvecklas kommer utvecklingen av våra arbetsmetoder att fortsätta att påverka många branscher. 

Mer information

Vad är ChatGPT och hur kan den hjälpa krypto?

AI och blockkedjan: Vem lyssnar på dina ChatGPT-konversationer?

Finna kärleken med AI och blockkedjan: Hur AI kan hjälpa dig på alla hjärtans dag

Utforskning av förhållandet mellan artificiell intelligens (AI) och metaversum

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: Detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast för allmän information och i utbildningsändamål, utan utfästelser eller garantier av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.