Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

20:e BNB-bränningen | 5 års insikter från CZ

2022-08-12

 

För det gångna kvartalet, som inträffade vid vårt femårsjubileum, slutförde BNB sin tredje kvartalsvisa BNB-autobränning. Totalt 1 959 595,29 BNB, eller motsvarande 444 632 106 USD, har tagits bort från omloppet. Detta inkluderar 4 181,77 BNB som bränts via Pioneers bränningsprogram

Här är fakta och siffror från vår senaste bränning:

  • Totalt antal brända BNB: 1 959 595,29 BNB

  • Ungefärligt värde i USD: ~ 444,632,106 USD

  • Transaktions-ID (TXID) för BNB-bränning: Visa transaktion

  • BNB som bränts med Pioneers bränningsprogram: 4 181,77 BNB

Vad du behöver veta om BNB-bränning

Sedan lanseringen av BNB och Binance 2017 har vi åtagit oss att ta bort 100 miljoner BNB, eller hälften av det totala utbudet från omloppet, genom en process som kallas bränning. Antalet kryptoenheter som tas bort beräknas automatiskt enligt autobränningformeln. Denna bränningsmekanism introducerades under sista kvartalet 2021.

Tidigare återspeglade BNB-bränningar kryptoenheternas användning och intäkter som genererades på Binance centraliserade börs. Som ett resultat av communityts feedback har BNB-autobränningen ersatt den tidigare bränningsmekanismen till förmån för en mer objektiv process helt oberoende av Binance centraliserade börs. Utöver det kommer BNB-kedjan fortfarande att fortsätta att bränna en del av BNB-kedjans gasavgifter i realtid

BNB-bränningsinformationen i realtid finns på bnbburn.info, en tredjepartswebbplats byggd av BNB-communityn.

CZ: s insikter och reflektioner för "Femårsbränningen" 

På Binance är vårt fokus alltid på att stödja ekosystemens tillväxt. Under denna nedgång och alla marknadscykler är vårt mål att fortsätta bygga och investera i branschen och skapa projekt som att stimulerar spridningen och ytterligare infrastrukturtillväxt. 

Historiskt sett har björnmarknader varit bra perioder för fokuserade och långsiktigt sinnade byggare. Du behöver bara titta på Polygon under björnmarknaden 2018–2019 som ett typiskt exempel, vilket är ett av Binance Labs starkaste portföljbolag. Den här gången fortsätter vi att vara hausseartade vad gäller vår förmåga att stödja grundare som vill bygga innovativa, långsiktiga lösningar för vår bransch.

När vi ser tillbaka på de senaste fem åren är vårt hårda arbete för att anpassa och utvecklas från en omvälvande start till en respekterad global institution uppenbart. Vi har alltid satt våra användare först och i centrum för våra kärnvärden och säkerställt deras intressen och skydd. Vi vill också understryka vårt engagemang för regelefterlevnad och uppnå högsta standard tillsammans med tillsynsmyndigheter, beslutsfattare och branschaktörer. Vi kommer att fortsätta att vara delaktiga och stödja smarta regelverk som skyddar användarna och uppmuntrar innovation på ett hållbart sätt. 

Om vi ser fem år framåt har vi otroligt många innovatörer som arbetar i vårt ekosystem. De kommer att göra fantastiska saker. Naturligtvis kommer vi att fortsätta samarbeta med tillsynsmyndigheter för att uppnå vårt gemensamma mål att skydda användare och konsumenter. Vi kommer också att arbeta för att ytterligare etablera branschen och skapa spridning och legitimitet som en ansvarsfull aktör. Visionen är tydlig, målen är uppsatta och Binance är lika redo som någonsin.