Om omvänd tokensplit

Binance
2021-05-12 06:12
För att ge Binance användare en bättre handelsupplevelse kommer vissa token med hävstång att genomgå en process med omvänd tokensplit (dvs. en sammanslagning) under vissa omständigheter. Binance kommer att meddela reglerna för en omvänd tokensplit före den faktiska tidpunkten.

Vad är en omvänd tokensplit?

En omvänd tokensplit är en process där man slår samman det befintliga antalet utgivna token till ett mindre antal proportionellt mer värdefulla token. När extrema marknadsfluktuationer minskar värdet på en token, sker ofta en omvänd tokensplit för att öka dessa tokens likviditet och pris. En omvänd split är inte något nytt finansiellt begrepp. Det förekommer ibland också bland traditionella värdepapper, som till exempel aktier.

Exempel

Binance har till exempel meddelat att YFIDOWN kommer att genomgå en omvänd tokensplit där 10 000 token slås ihop och blir 1 token den 1 maj, vilket innebär att varje mängd med 10 000 YFIDOWN-token kommer att slås samman till 1 YFIDOWN-token efter den 1 maj.
Om användare innehar YFIDOWN-token efter en omvänd tokensplit kommer Binance att slå samman dessa token i förhållandet 10 000 YFIDOWN (före omvänd uppdelning) = 1 YFIDOWN (efter en omvänd split). Saldot för dina YFIDOWN-token uppdateras när processen är klar. På grund av enhetsbegränsningar kan det nya YFIDOWN-saldot endast uppdateras upp till 8 decimaler.
Baserat på det omvända delningsförhållandet på 10 000:1, och om det totala antalet utgivna YFIDOWN-token före en omvänd tokensplit är 100 miljarder, blir det totala antalet utgivna YFIDOWN-token efter processen 10 miljoner. Om en användare innehar 1 000 000 YFIDOWN-token före en omvänd tokensplit där 10 000 blir 1, kommer han därför att inneha 100 YFIDOWN-token efteråt.

Viktiga anmärkningar:

  • Under processen med en omvända tokensplit kan förändringar i tokens substansvärde (NAV) återspeglas i tokens NAV-diagram, t.ex. YFIDOWN NAV-diagrammet.
  • Observera att NAV-kursen på en token kan bli föremål för fel eller visas inkorrekt under processen med en omvänd tokensplit. Om token rör sig drastiskt under en omvänd tokensplit kan dess NAV-kurs avvika mer än förväntat.
  • Binance rekommenderar starkt användare att på nytt göra en bedömning av sina innehavsrisker före en omvänd tokensplit för att dämpa de prisfluktuationer som kan uppstå under processen. Användare rekommenderas också att handla eller lösa in sina token innan en omvänd tokensplit startar. Mer information finns i avsnittet Om Binance token med hävstång.