Hur man använder Binance flexibla sparprodukter
Binance
2021-05-19 06:27
Instruktionsvideo
Det finns två typer av utlåningsprodukter tillgängliga på Binance Besparingar: låsta besparingar och flexibla besparingar.
Låsta besparingar binder dina pengar under en förutbestämd tid och räntesats. Däremot kan du vid flexibla besparingar ta ut de insatta medlen när som helst. Räntan är emellertid rörlig. Eftersom du har en viss flexibilitet när det gäller att få tillgång till dina insatta medel kommer räntesatserna följaktligen att bli lägre för den som väljer flexibla sparprodukter.

Hur använder jag Binance flexibla besparingar?

1. Logga in på ditt Binance-konto och klicka på [Finanser][Binance Tjäna].
Bläddra ner till [Besparingar] och klicka på [Visa mer].
[Flexibla besparingar] och [Fasta besparingar] finns på denna sida. Klicka på [Expandera alla sparprodukter] för att se alla flexibla sparprodukter.
2. Klicka på knappen [Överför] där en andra bekräftelse på informationen om överföringen kommer att visas.
Se till att det finns tillräckligt med tillgångar. Dessa medel kan inte finnas i öppna order och/eller på ditt marginalkonto.
När du har angett beloppet beräknar systemet automatiskt ut den förväntade räntan efter inlösen.
Teckningsinformation:
  • Teckningsbelopp: det totala belopp som du anger
  • Värdedatum: det första datumet och den första tidpunkten då du kan ta ut ditt tecknade belopp med ränta
  • Flexibel ränta per tusental: referensintäkter baserat på historiska intäkter per tusental
  • Maximalt teckningsbelopp: individuell teckningsgräns
  • Värdedatum: det datum då avkastningen börjar beräknas
  • 7-dagars årsavkastning: åsyftad årlig avkastning baserat på en historisk årsbasisberäknad avkastning
3. Efter din köpbekräftelse överför systemet dina tecknade tillgångar från din spotplånbok till din sparplånbok. Du kan se din teckning genom att klicka på knappen [Konto] på sidan Binance Besparingar.
4. För att ta ut dina medel, klicka på [Tjäna] i din [fiat- och spot-]plånbok.
5. Klicka på [Lös in] för den tillgång du vill ta ut. Kapitalbelopp och ränta betalas ut omedelbart och du kan kontrollera saldot i listan över dina medel.
6. Ange inlösenbeloppet och välj inlösenmetod.
Om du vill veta mer om flexibla besparingar, gå till automatisk överföring.