Hur man utnyttjar Binance lån

Binance
2021-06-29 01:21
Videohandledning

Hur lånar jag?

1. Klicka på [Ekonomi][Kryptolån]. Så här börjar du låna:
  • Välj den krypto du vill låna och ange lånebeloppet.
  • Välj säkerhetstillgång och ange säkerhetsbelopp.
  • Välj en lånetid.
  • Efter att ha bekräftat lånebelopp, säkerheter, ränta, återbetalning och mer, klicka på [Låna nu].
2. Bekräfta all information i popup-fönstret Orderbekräftelse. Läs igenom noggrant och godkänn Binance Låneavtal och klicka på [Bekräfta].

Hur justerar man belåningsgraden (LTV)?

1. Klicka på [Pågående order][Justera belåningsgrad] .
2. Du kan flytta belåningsgradens indikator för att justera belåningsgraden, eller manuellt lägga till/ta bort säkerhetsbeloppet för att ändra den.
3. Klicka på [Lägg till säkerhet] eller [Ta bort säkerhet] för att bekräfta justeringen av belåningsgraden.

Hur återbetalar jag ett lån?

1. Klicka på [Pågående order][Återbetalning].
2. Du kan ange [Återbetalningsbelopp] direkt eller välja en återbetalningskvot.
3. Granska informationen och klicka på [Bekräfta återbetalning].
4. Du kommer att se ett bekräftelsemeddelande efter att återbetalningen har behandlats.

Hur kontrollerar jag låneorder och lånehistorik?

1. Klicka på [Order][Lånehistorik]
2. Du kan klicka för att öppna fliken [Lånehistorik] för att kontrollera:
  • Låneorder
  • Återbetalningshistorik
  • Justeringshistorik för belåningsgrad
  • Inlösenhistorik
  • Lånehistorik

Inlösenavgift

Om inlösen sker kommer du att debiteras en inlösenavgift på 2 % på det totala lånebeloppet.