Identitetsverifiering för att köpa krypto med kredit-/betalkort
Binance
2021-06-08 05:54
För att säkerställa en stabil och kompatibel fiat-gateway, måste användare som köper krypto med kredit- och betalkort fylla i en identitetsverifiering. Användare som redan har slutfört en identitetsverifiering för sitt Binance-konto kommer att kunna fortsätta att köpa kryptovaluta utan ytterligare information krävs. Användare som måste lämna ytterligare information kommer att uppmanas att göra det nästa gång de försöker göra ett kryptoköp med kredit- eller bankkort.
Varje nivå i identitetsverifieringen som slutförts ger ökade transaktionsgränser enligt vad som anges nedan. Alla transaktionsgränser är knutna till eurons värde oavsett vilken fiatvaluta som används och värdet kommer därför att variera något i andra fiatvalutor beroende på växelkurser.
Grundläggande information
Denna verifiering kräver användarens namn, adress och födelsedatum.
Användare måste slutföra den grundläggande identitetsverifieringen för att kunna fortsätta och för att få en livslång gräns för transaktioner på 300 euro.
Identitets- och ansiktsverifiering
  • Transaktionsgräns: 5 000 euro/dag.
Denna verifieringsnivå kräver en kopia av ett giltigt foto-ID och att du tar en selfie för att bevisa din identitet. Ansiktsverifiering kräver en smartphone med Binance-appen installerad eller en PC-/Mac-dator med webbkamera.
För att få hjälp med att genomföra identitetsverifieringen, se guiden om hur man genomför identitetsverifiering.
Adressverifiering
  • Transaktionsgräns: 50 000 euro/dag.
För att öka din gräns, måste du genomföra en identitetsverifiering och en adressverifiering (bevis på bostadsadress).
Om du vill höja din dagliga gräns till över 50 000 euro/dag, kontakta kundsupport.