Hur man använder BNB för att betala ränta på tvärmarginalkonto

Binance
2021-04-19 05:52
Du kan nu använda BNB för att betala ränta på ditt tvärmarginalkonto och få 5 % rabatt.
För att aktivera den här funktionen loggar du in på ditt Binance-konto och går till [Plånbok] - [Marginal].
Alla räntor som genereras på grund av dina lån visas i BNB-tillgångens kolumn [Ränta]. Observera att ränta för andra token som beräknats innan du aktiverade den här funktionen inte kommer att inkluderas.
För att aktivera användning av BNB för att betala för ränta, växla på knappen bredvid [Använda BNB för ränta] .
Obs!
Om du lånat mer än en token gäller denna funktion för alla token.
Om du använder BNB för att betala ränta på medel som du lånat för tvärmarginalhandel beräknas all ränta i BNB oavsett hur stort BNB-saldo du har på ditt tvärmarginalkonto.
För mer information om minskade avgifter vid BNB, se Avgiftsschema.