Hur man justerar kontraktets hävstång

Binance
2021-07-21 07:59
Binance stöder transaktioner med hög hävstång genom användning av komplexa riskkontrollmotorer och avräkningsmodeller. Som standard är hävstången inställd på 20 gånger. Du kan justera hävstången efter dina önskemål. Ju högre hävstång, desto lägre värde för handlarens position.
Viktig anmärkning: Från och med den 27 juli 2021 kommer Binance Terminskontrakt att införa hävstångsgränser för användare med registrerade terminskonton på mindre än 60 dagar. Följande hävstångsgränser gäller:
  • Från och med ikraftträdandedatumet får nya användare med registrerade terminskonton som funnits mindre än 60 dagar inte öppna positioner med en hävstång som överstiger 20 gånger.
  • De nya hävstångsgränserna kommer också att gälla för befintliga användare med registrerade terminskonton som funnits än 60 dagar:
    • Användare med öppna positioner på mindre än 20x hävstång får inte justera sina öppna positioner utöver 20x hävstång.
    • Användare med öppna positioner på mer än 20x hävstång kan välja att behålla sin positionshävstång men får inte öka sin positionshävstång ytterligare. De kommer endast att tillåta en minskning av hävstången på de öppna positionerna till 20x och lägre.
  • För nya användare utan öppna positioner får alla nya positioner inte överstiga 20x hävstång.
  • Hävstångsgränserna för nya användare kommer gradvis att öka först efter 60 dagar från registreringen.
För en detaljerad förklaring av hävstång, se:
1. För att justera hävstången klickar du på ikonen [20x] i gränssnittet för din terminskontraktshandel.
2. Därefter visas popup-skärmen Justera hävstång. Observera att om du inte justerar hävstången innan du lägger en order, kommer systemets standardhävstång att vara 20 gånger.
3. Du kan justera hävstångsmultipeln genom att flytta på indikatorn eller klicka på ikonen [+] eller [-]. När du har justerat hävstången klickar du på [Bekräfta].
4. När du har justerat hävstångseffekten ser du den nya hävstången.
Se till att den hävstångseffekt du väljer är korrekt innan du lägger en order.