Ordertyper på Binance terminskontrakt

Binance
2021-01-21 06:05
För närvarande stöds sju ordertyper för Binance terminer (futures):
1. Gränsorder
2. Marknadsorder
3. Stoppgränsorder
4. Stopp-marknadsorder
5. Efterföljande stopporder
6. Endast lägg upp-order
7. Gräns-TP-/SL-order (strategiorder)
Användare kan välja att aktivera olika inställningar under [Preferenser] innan de lägger en order:
  • Orderbekräftelse: När ordern är aktiverad krävs en orderbekräftelse varje gång den skickas.
  • Positionsläge: Du kan välja [Envägsläge] eller [Säkringsläge] för dina kontrakt.
  • Prisskydd: När skillnaden mellan det sista priset och markpriset för kontraktet överstiger det inställda tröskelvärdet när SL/TP-ordrarna når utlösarpriset, kommer SL/TP-ordrarna inte att utlösas. Du kan besöka Hur man använder prisskyddsfunktionen för att lära dig mer.

Gränsorder

Vad är en gränsorder?
Med en gränsorder kan du lägga en order till ett specifikt eller bättre pris. En köpgränsorder kommer att genomföras om priset matchar eller är lägre än ditt gränspris, och en sälj-gränsorder kommer att genomföras till eller högre än ditt gränspris. Observera att en det inte kan garanteras att en gränsorder genomförs.
Du kan besöka Akademins artikel Vad är en gränsorder för att lära dig mer.

Marknadsorder

Vad är en marknadsorder?
Vid marknadsordrar matchas ordern omedelbart till bästa tillgängliga pris.
Du kan besöka Vad är en marknadsorder? att lära dig mer.

Stopp-gränsorder

Vad är en stopp-gränsorder?
En stopp-gränsorder är en villkorad order under en fastställd tidsram som genomförs till ett angivet pris efter att ett visst stoppris har uppnåtts. När stoppriset har uppnåtts kommer ordern att köpas eller säljas till gränspriset eller till ett bättre pris än det gränspris du har angett.
Du kan gå till Vad är en stopp-gränsorder? för att lära dig mer.

Stopp-marknadsorder

Vad är en stopp-marknadsorder?
På samma sätt som en stopp-gränsorder, använder en stopp-marknadsorder ett stoppris som en utlösare. Men när stoppriset uppnås utlöser det istället en marknadsorder.
Du kan gå till Vad är en Stopporder? för att lära sig mer.

Efterföljande stopporder

Vad är en efterföljande stopporder? (Trailing Stop Order)
Med hjälp av en efterföljande stopporder kan handlare skicka en förhandsinställd order till marknaden när en marknadsrörelse äger rum. Det låser in vinst genom att möjliggöra för en handel att förbli öppen och fortsätta att vinna så länge priset går i den riktning som är gynnsam för handlaren. Den rör sig inte tillbaka i den andra riktningen. När priset rör sig i motsatt riktning med en viss procentsats stänger/avslutar det efterföljande stoppet handeln till marknadspris.
Du kan gå till Vad är en Efterföljande stopporder? för att lära dig mer.

Endast lägg upp-order

Vad är en endast lägg upp-order?
En endast lägg upp-order läggs till i orderboken när du lägger ordern, men de utförs inte omedelbart.

Gräns-TP-/SL-order (strategiorder)

Vad är en gräns-TP-/SL-order?
Du kan ställa in en vinst eller ett stoppa-förlustpris innan du öppnar en position. Den kommer att följa "Senaste pris" eller "Märkpris" för att utlösa din vinst och stoppa förlust-order.
Du kan gå till Begränsa TP/SL-order (strategiorder) för att lära dig mer.