Vad är automatisk hävstångsminskning (ADL) och hur fungerar det?

Binance
2021-08-19 12:16
Videovägledning
Automatisk hävstångsminsknin (ADL) är det sista steget som tas till endast när försäkringsfonden inte kan godta den bankrutta kundens positioner. Binance vidtar alla möjliga åtgärder för att undvika automatisk hävstångsminskning, och har flera funktioner som omedelbar eller avbryt gränsorder för att minimera den potentiella effekten av eventuell automatisk hävstångsminskning när den inträffar. På grund av volatiliteten på kryptomarknaderna och den höga hävstångseffekten som användarna erbjuds är det tyvärr inte möjligt att helt undvika likvidationer med automatisk hävstångsminskning. För att ge bästa möjliga användarupplevelse strävar vi efter att hålla likvidationer med automatisk minskning till ett absolut minimum.
Som handlare riskerar din position att bli automatiskt hävstångsmimskd på grundval av en indikator med din prioritet i kön. Nedan följer ett exempel på indikatorerna, från lägsta prioritet till högsta prioritet.
När det sker en automatisk hävstångsminskning skickas ett meddelande omedelbart till den berörda användaren.
Handlarens position i prioritetsrankningen beräknas med både vinst och hävstång; formeln presenteras i slutet av denna sida. Mer lönsamma och handlare med högre hävstång kommer att likvideras först. Närmare bestämt kommer handlare att rankas efter deras marginalförhållande och orealiserade resultat i procent av deras säkerhet. Den exakta rankningen kallas ”hävstångsresultat”, som definieras som orealiserat resultat/säkerhet multiplicerat med marginalkvoten. Den exakta formeln finns i slutet.
Därifrån kommer handlare att rankas efter villkoret hävstångsresultatkvantil; handlare med överhängande risk att automatiskt likvideras kommer att se lämplig indikator i sitt gränssnitt. Om likvidationen sker kommer handlaren att få ett meddelande med belopp och likvidationspris. Handlarens positioner kommer att stängas till konkurspriset för den ursprungliga likviderade ordern. Alla öppna order kommer att avbrytas. När likvidationsprocessen är klar kan handlaren omedelbart gå in igen.
Obs! Konkurspriset kan ligga utanför kontraktets marknadsprisintervall. Handlaren rekommenderas starkt att uppmärksamma indikatorn för automatisk hävstångsminskning för att undvika att bli föremål för en sådan.

Beräkning för rangordning av likvidationsprioritet

Resultatprocent = max (0, orealiserad vinst)/max (1, plånbokssaldo)
Om (plånbokssaldo + orealiserad vinst) ≤ 0, då är marginalförhållandet = 0
Om (plånbokssaldo + orealiserad vinst) > 0, då är marginalförhållande = underhållsmarginal/(plånbokssaldo + orealiserad vinst)
Hävstångsresultat = Resultatprocent × hävstångsresultat på marginalkvot = resultatprocent × marginal
Hävstångsresultatkvantil = rankning (användare.hävstångsresultat)/Summa antal användare