Hävstång och marginal för USDⓈ-M-terminer

Binance
2021-06-11 02:53
Binance använder ett sofistikerat riskkontrollsystem och en likvidationsmodell för att stödja handel med hög hävstång genom att ha en modell med underhållsmarginal. Den maximala storleken på tillgänglig hävstång beror på positionens nominella värde: ju större position desto lägre hävstång. Det går att justera hävstången efter dina behov och alla positionsstorlekar beräknas baserat på kontraktets nominella värde (i USDT eller BUSD).  Således bestäms den initiala marginalen av den hävstång du valt.
Observera att handlare först bör välja en hävstång (och uppfylla kravet på initial marginal) innan de öppnar sina positioner, annars kommer den att vara 20x som standard. Ju högre hävstångseffekt, desto mindre är den nominella storleken som handlaren har tillgång till. Ju lägre hävstångseffekt, desto högre är den nominella storleken handlaren kan öppna. 
Viktig anmärkning: Från och med den 27 juli 2021 kommer Binance Terminer att införa hävstångsgränser för användare med registrerade terminskonton som funnits mindre än 60 dagar. Följande hävstångsgränser kommer att gälla:
 • Från och med ikraftträdandedatumet får nya användare med registrerade terminskonton som funnits mindre än 60 dagar inte öppna positioner med en hävstång som överstiger 20 gånger. (20x)
 • De nya hävstångsgränserna kommer också att gälla för befintliga användare med registrerade terminskonton som funnits mindre än 60 dagar:
  • Användare med öppna positioner på mindre än 20x hävstång får inte justera sina öppna positioner utöver 20x hävstång.
  • Användare med öppna positioner på mer än 20x hävstång kan välja att behålla sin positionshävstång men får inte öka sin positionshävstång ytterligare. De kommer endast att tillåta en minskning av hävstången på de öppna positionerna till 20x och lägre.
 • För nya användare utan öppna positioner får inga nya positioner överstiga 20x hävstång.
 • Hävstångsgränserna för nya användare kommer gradvis att öka först 60 dagar efter registreringen.
Fler anmärkningar:
 • Om du har öppna positioner i isolerat marginalläge får du inte sänka hävstången.
 • I tvärmarginalläge kan marginalen bara delas mellan samma typ av tillgång. I tvärmarginalläge kan till exempel alla BUSD i USDⓈ-M-terminsplånboken användas för alla BUSD-marginalkontrakt.
 • Den maximala positionsgränsen för varje nivå inkluderar både långa och korta positioner.

Maximal position, maximal hävstång och initial marginalnivåinformation för USDⓈ-M-kontrakt:

125x löpande USDT-marginalkontrakt (BTCUSDT)

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
0 < Position ≤ 50 000
101–125x
0,80 %
50 000 < Position ≤ 250 000
51–100x
1,00 %
250 000 < Position ≤ 1 000 000
21–50x
2,00 %
1 000 000 <Position ≤ 5 000 000
1–20x
5,00 %
5 000 000 <Position ≤ 20 000 000
6–10x
10,00 %
20 000 000 < Position ≤ 50 000 000
5x
20,00 %
50 000 000 < Position ≤ 100 000 000
4x
25,00 %
100 000 000 < Position ≤ 200 000 000
3x
33,30 %
200 000 000 < Position ≤ 300 000 000
2x
50,00 %
300 000 000 < Position ≤ 500 000 000
1x
100,00 %

100x löpande USDT-marginalkontrakt (ETHUSDT)

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 10 000
100x
1,0 %
≤ 100 000
75x
1,3 %
≤ 500 000
50x
2,0 %
≤ 1 000 000
25x
4,0 %
≤ 2 000 000
10x
10,0 %
≤ 5 000 000
5x
20,0 %
≤ 10 000 000
4x
25,0 %
≤ 20 000 000
3x
33,0 %
> 20 000 000
2x
50,0 %
> 20 000 000
1x
100,0 %

75x löpande USDT-marginalkontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 10 000
75x
1,33 %
≤ 50 000
50x
2,0 %
≤ 250 000
25x
4,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
5x
20,0 %
≤ 5 000 000
4x
25,0 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
> 10 000 000
2x
50,0 %
> 10 000 000
1x
100,0 %
75x löpande USDT-marginalkontrakt:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50x löpande USDT-marginalkontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 5 000
50x
2,0 %
≤ 25 000
20x
5,0 %
≤ 100 000
10x
10,0 %
≤ 250 000
5x
20,0 %
≤ 1 000 000
2x
50,0 %
> 1 000 000
1x
100,0 %
50x löpande USDT-marginalkontrakt
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT , KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT , ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, 1INCHUSDT, CHZUSDT, CZHUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, ANKRUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, MANAUSDT, HBARUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT , LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT, OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

50x AXSUSDT löpande kontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 50 000
50x
2,0 %
≤ 250 000
25x
4,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
5x
20,0 %
≤ 5 000 000
4x
25,0 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
≤ 15 000 000
2x
50,00 %
≤ 50 000 000
1x
100,00 %

50x FILUSDT, AAVEUSDT, THETAUSDT och UNIUSDT löpande kontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 50 000
50x
2,0 %
≤ 250 000
25x
4,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
5x
20,0 %
≤ 5 000 000
4x
25,0 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
> 10 000 000
2x
50,0 %
> 10 000 000
1x
100,0 %

50x DOGEUSDT, SOLUSDT och MATICUSDT löpande kontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 50 000
21–50x
2,0 %
≤ 150 000
1–20x
5,0 %
≤ 250 000
6–10x
10,0 %
≤ 500 000
5x
20,0 %
≤ 750 000
3–4x
25,0 %
≤ 1 000 000
2x
50,0 %
> 1 000 000 och ≤ 30 000 000
1x
100,0 %

50x löpande USDT-marginalkontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 5 000
21–50x
4,0 %
≤ 25 000
1–20x
5,0 %
≤ 100 000
6–10x
10,0 %
≤ 250 000
3–5x
20,0 %
≤ 1 000 000
2x
50,0 %
> 1 000 000
1x
100,0 %
50x löpande USDT-marginalkontrakt: NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

25x löpande USDT-marginalkontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 5 000
21–25x
4,0 %
≤ 25 000
1–20x
5,0 %
≤ 100 000
6–10x
10,0 %
≤ 250 000
3–5x
20,0 %
≤ 1 000 000
2x
50,0 %
> 1 000 000
1x
100,0 %
25x USDT-marginaliserat löpande kontrakt: BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

50x BTCBUSD löpande kontrakt

Position
(Nominellt värde i BUSD)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 25 000
50x
2,0 %
≤ 100 000
25x
4,0 %
≤ 500 000
20x
5,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
6x
16,7 %
≤ 5 000 000
5x
20,0 %
≤ 10 000 000
4x
25,0 %
≤ 20 000 000
3x
33,3 %
> 30 000 000
2x
50,0 %
> 60 000 000
1x
100,0 %

50x ETHBUSD löpande kontrakt

Position (nominellt värde i BUSD)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 25 000
50x
2,0 %
≤ 100 000
25x
4,0 %
≤ 500 000
20x
5,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
6x
16,7 %
≤ 5 000 000
5x
20,0 %
≤ 10 000 000
4x
25,0 %
≤ 20 000 000
3x
33,3 %
≤ 30 000 000
2x
50,0 %
≤ 60 000 000
1x
100,0 %

20x BUSD löpande kontrakt

Position (nominellt värde i BUSD)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 10 000
1–20x
5,00 %
≤ 50 000
6–10x
10,00 %
≤ 1 000 000
4–5x
20,00 %
≤ 2 000 000
3x
33,33 %
≤ 5 000 000
2x
50,00 %
≤ 30 000 000
1x
100,00 %
20x BUSD löpande kontrakt: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

25x BTCUSDT, ETHUSDT 0924 kvartalsvisa kontrakt

Position (nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 250 000
25x
4,00 %
≤ 1 000 000
10x
10,00 %
≤ 2 000 000
5x
20,00 %
≤ 5 000 000
4x
25,00 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
≤ 20 000 000
2x
50,00 %
≤ 50 000 000
1x
100,00 %

50x LUNAUSDT löpande kontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Hävstång
Initial marginalränta
≤ 50 000
50x
2,0 %
≤ 250 000
25x
4,0 %
≤ 1 000 000
10x
10,0 %
≤ 2 000 000
5x
20,0 %
≤ 5 000 000
4x
25,0 %
≤ 10 000 000
3x
33,33 %
≤ 15 000 000
2x
50,00 %
≤ 50 000 000
1x
100,00 %
Systemet visar den maximalt tillåtna positionsstorleken för olika hävstångsnivåer som visas nedan:
Underhållsmarginal beräknas baserat på dina positioner på olika nivåer för nominellt värde. Detta innebär att underhållsmarginalen alltid beräknas på samma sätt, oavsett vilken hävstång du väljer. Att flytta från en nivå till en annan kommer inte att få den tidigare nivån att ändra sin hävstång. Ju större position, desto högre är graden av underhållsmarginal.
På de flesta börser är underhållsmarginalen vanligtvis hälften av den initiala marginalen. På Binance är dock underhållsmarginalen endast mindre än hälften av den ursprungliga marginalen, vilket är mer fördelaktigt.
Det är viktigt att notera att underhållsmarginalen direkt kommer att påverka inlösenpriset. För att undvika automatisk skuldnedskrivning rekommenderas det att du stänger dina positioner innan säkerheten faller under underhållsmarginalen.

Underhållsmarginal för USDⓈ-M-kontrakt:

125x löpande USDT-marginalkontrakt (BTCUSDT)

Nivå
Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
1
0 < Position ≤ 50 000
0,40 %
2
50 000 < Position ≤ 250 000
0,50 %
3
250 000 < Position ≤ 1 000 000
1,00 %
4
1 000 000 <Position ≤ 5 000 000
2,50 %
5
5 000 000 < Position ≤ 20 000 000
5,00 %
6
20 000 000 < Position ≤ 50 000 000
10,00 %
7
50 000 000 < Position ≤ 100 000 000
12,50 %
8
100 000 000 < Position ≤ 200 000 000
15,00 %
9
200 000 000 < Position ≤ 300 000 000
25,00 %
10
300 000 000 < Position ≤ 500 000 000
50,00 %

100x löpande USDT-marginalkontrakt (ETHUSDT)

Nivå
Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
1
≤ 10 000
0,5 %
2
≤ 100 000
0,65 %
3
≤ 500 000
1,0 %
4
≤ 1 000 000
2,0 %
5
≤ 2 000 000
5,0 %
6
≤ 5 000 000
10,0 %
7
≤ 10 000 000
12,5 %
8
≤ 20 000 000
15,0 %
9
> 20 000 000
25,0 %

75x löpande USDT-marginalkontrakt

Nivå
Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhållsmarginalränta
1
≤ 10 000
0,65 %
2
≤ 50 000
1,00 %
3
≤ 250 000
2,00 %
4
≤ 1 000 000
5,00 %
5
≤ 2 000 000
10,00 %
6
≤ 5 000 000
12,50 %
7
≤ 10 000 000
15,00 %
8
> 10 000 000
25,00 %
75x löpande USDT-marginalkontrakt:
* ADAUSDT, BNBUSDT, DOTUSDT, EOSUSDT, ETCUSDT, LINKUSDT, LTCUSDT, TRXUSDT, XLMUSDT, XMRUSDT, XRPUSDT, XTZUSDT, BCHUSDT

50x löpande USDT-marginalkontrakt

Nivå
Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
1
≤ 5 000
1,0 %
2
≤ 25 000
2,5 %
3
≤ 100 000
5,0 %
4
≤ 250 000
10,0 %
5
≤ 1 000 000
12,5 %
6
> 1 000 000
50,0 %
50x löpande USDT-marginalkontrakt
* ALGOUSDT, ALPHAUSDT, ATOMUSDT, AVAXUSDT, BALUSDT, BANDUSDT, BATUSDT, BELUSDT, BLZUSDT, BZRXUSDT, COMPUSDT, CRVUSDT, CVCUSDT, DASHUSDT, DEFIUSDT, EGLDUSDT, ENJUSDT, FLMUSDT, FTMUSDT, HNTUSDT, ICXUSDT, IOSTUSDT, IOTAUSDT, KAVAUSDT, KNCUSDT , KSMUSDT, LRCUSDT, MKRUSDT, NEARUSDT, NEOUSDT, OCEANUSDT, OMGUSDT, ONTUSDT, QTUMUSDT, RENUSDT, RLCUSDT, RSRUSDT, RUNEUSDT, SNXUSDT, SRMUSDT, STORJUSDT, SUSHIUSDT, SXPUSDT, TOMOUSDT, TRBUSDT, VETUSDT, WAVESUSDT, YFIIUSDT, YFIUSDT, ZECUSDT , ZILUSDT, ZRXUSDT, ZENUSDT, SKLUSDT, GRTUSDT, CTKUSDT, BTSUSDT, LITUSDT, UNFIUSDT, DODOUSDT, REEFUSDT, RVNUSDT, SFPUSDT, XEMUSDT, BTCSTUSDT, COTIUSDT, CHRUSDT, ALICEUSDT, ONEUSDT, LINAUSDT, STMXUSDT, DENTUSDT, CELRUSDT, HOTUSDT, MTLUSDT , OGNUSDT, BTTUSDT, SCUSDT, KEEPUSDT

50x AXSUSDT löpande kontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
≤ 50 000
1,0 %
≤ 250 000
2,0 %
≤ 1 000 000
5,0 %
≤ 2 000 000
10 %
≤ 5 000 000
12,5 %
≤ 10 000 000
16,65 %
≤ 15 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %

50x löpande USDT-marginalkontrakt

Nivå
Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
1
≤ 5 000
1,2 %
2
≤ 25 000
2,5 %
3
≤ 100 000
5,0 %
4
≤ 250 000
10,0 %
5
≤ 1 000 000
12,5 %
6
> 1 000 000
50,0 %
* 1INCHUSDT, ANKRUSDT, AKROUSDT, SANDUSDT, CHZUSDT

50x löpande USDT-marginalkontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
≤ 50 000
1,0 %
≤ 250 000
2,0 %
≤ 1 000 000
5,0 %
≤ 2 000 000
10 %
≤ 5 000 000
12,5 %
≤ 10 000 000
16,65 %
> 10 000 000
25,00 %
* FILUSDT, AAVEUSDT, UNIUSDT, THETAUSDT

50x löpande USDT-marginalkontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
≤ 50 000
1,0 %
≤ 150 000
2,5 %
≤ 250 000
5,0 %
≤ 500 000
10,0 %
≤ 750 000
12,5 %
≤ 1 000 000
25,0 %
> 1 000 000 och ≤ 30 000 000
50,0 %
* DOGEUSDT, SOLUSDT, MATICUSDT

50x löpande USDT-marginalkontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
≤ 5 000
1 %
≤ 25 000
2,5 %
≤ 100 000
5 %
≤ 250 000
10 %
≤ 1 000 000
12,5 %
> 1 000 000
50 %
50x löpande USDT-marginalkontrakt: NKNUSDT, DGBUSDT, SHIBUSDT, ICPUSDT, BAKEUSDT

25x löpande USDT-marginalkontrakt

Position
(Nominellt värde i USDT)
Underhålls-
marginalränta
≤ 5 000
1 %
≤ 25 000
2,5 %
≤ 100 000
5 %
≤ 250 000
10 %
≤ 1 000 000
12,5 %
> 1 000 000
50 %
25x USDT-marginaliserat löpande kontrakt: BTCDOM, TLMUSDT, IOTXUSDT

50x BTCBUSD löpande kontrakt

Position
(Nominellt värde i BUSD)
Underhålls-
marginalränta
≤ 25 000
0,4 %
≤ 100 000
0,5 %
≤ 500 000
1,0 %
≤ 1 000 000
2,5 %
≤ 2 000 000
5,0 %
≤ 5 000 000
10,0 %
≤ 10 000 000
12,5 %
≤ 20 000 000
15,0 %
> 30 000 000
25,0 %
> 60 000 000
50,0 %

50x ETHBUSD löpande kontrakt

Position (nominellt värde i BUSD)
Underhållsmarginalränta
≤ 25 000
0,4 %
≤ 100 000
0,5 %
≤ 500 000
1,0 %
≤ 1 000 000
2,5 %
≤ 2 000 000
5,0 %
≤ 5 000 000
10,0 %
≤ 10 000 000
12,5 %
≤ 20 000 000
15,0 %
> 30 000 000
25,0 %
> 60 000 000
50,0 %

20x BUSD löpande kontrakt

Position (nominellt värde i BUSD)
Underhållsmarginalränta
≤ 10 000
5,00 %
≤ 50 000
10,00 %
≤ 1 000 000
20,00 %
≤ 2 000 000
33,33 %
≤ 5 000 000
50,00 %
≤ 30 000 000
100,00 %
20x BUSD löpande kontrakt: BNBBUSD, ADABUSD, XRPBUSD, DOGEBUSD

25x BTCUSDT, ETHUSDT 0924 kvartalsvisa kontrakt

Position (nominellt värde i USDT)
Underhållsmarginalränta
≤ 250 000
2,00 %
≤ 1 000 000
5,00 %
≤ 2 000 000
10,00 %
≤ 5 000 000
12,50 %
≤ 10 000 000
15,00 %
≤ 20 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %

50x LUNAUSDT löpande kontrakt

Position (nominellt värde i USDT)
Underhållsmarginalränta
≤ 50 000
1,00 %
≤ 250 000
2,00 %
≤ 1 000 000
5,00 %
≤ 2 000 000
10,00 %
≤ 5 000 000
12,50 %
≤ 10 000 000
16,65 %
≤ 15 000 000
25,00 %
≤ 50 000 000
50,00 %
* Ansvarsfriskrivning: siffrorna i denna artikel kan ändras utan föregående meddelande. Se den engelska versionen för de senast uppdaterade siffrorna.