Vilka är skillnaderna mellan spothandel och terminshandel?

Binance
2021-05-31 04:47

Vad är terminshandel med kryptovaluta?

Kryptoterminer (futures) är kontrakt som representerar värdet av en specifik kryptovaluta. Du äger inte den underliggande kryptovalutan när du köper ett terminskontrakt. Istället äger du ett avtal enligt vilket du har kommit överens om att köpa eller sälja en specifik kryptovaluta vid ett senare tillfälle.

Vad är spothandel med krypto?

På spotmarknaden köper och säljer du kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum för omedelbar leverans. Med andra ord överförs kryptovalutor direkt mellan marknadsaktörer (köpare och säljare). På en spotmarknad får du direkt äganderätt till kryptovalutorna och har rätt till ekonomiska fördelar som att rösta vid större förgreningar eller insatser.

Vad är skillnaderna mellan spothanddel med kryptovaluta och handel med terminskontrakt på krypto?

1. Hävstång – Hävstång gör terminshandel extremt kapitaleffektiv. Med ett terminskontrakt kan du öppna en 1 BTC-terminsposition till en bråkdel av dess marknadsvärde. Spothandel ger, å andra sidan, inte hävstång. För att till exempel köpa 1 BTC på spotmarknaden behöver du tusentals dollar. Förutsatt att du bara har 10 000 USDT tillgänglig, skulle du bara ha råd att köpa Bitcoin för 10 000 USDT i det här fallet.
2. Flexibilitet med lång eller kort handel – Om du innehar kryptovalutor på spotmarknaden kan du dra nytta av en kapitalökning eftersom värdet på din kryptovaluta stiger efter hand. Terminskontrakt gör, å andra sidan, att du kan dra nytta av kortsiktiga prisrörelser i båda riktningarna. Även om priset på Bitcoin sjunker kan du delta i en nedåtgående trend och få en vinst när priserna fortsätter att sjunka. Terminskontrakt kan också användas för att skydda mot oväntade risker och extrem prisvolatilitet, vilket gör dem idealiska för kryptoalstrare och långsiktiga investerare.
3. Likviditet – Med biljoner dollar i månadsvolym har kryptomarknaderna en omfattande likviditet. Till exempel har Bitcoin-terminsmarknaden en genomsnittlig månadsomsättning på 2 biljoner dollar, vilket överträffar handelsvolymerna på Bitcoins spotmarknader. Dess robusta likviditet främjar prismedvetenhet och gör det möjligt för handlare att handla på marknaden snabbt och effektivt.
4. Termins- kontra spotpriser – Kryptovalutapriser bestäms av köpare och säljare genom en ekonomisk process för utbud och efterfrågan. Spotpriset är det avgörande priset för alla transaktioner på spotmarknaden. Terminspriset baseras däremot på det rådande spotpriset plus terminspremien. Terminspremien kan vara antingen positiv eller negativ. En positiv premie indikerar att terminspriset är högre än spotpriset; omvänt är en negativ premie en indikation på att terminspriset är lägre än spotpriset. Förändringar i utbud och efterfrågan kan få den framtida premien att fluktuera.