Vanliga frågor om API

Binance
2021-05-07 08:52

API-dokumentationInofficiella API-exempel 

Vilka är gränserna?

Översikt
Det finns tre olika typer av gränser, som alla kan ändras när som helst:
 1. Skarpa gränser
 2. Maskininlärningsgränser (ML)
 3. Gränser pga. webbapplikationers brandväggar
Skarpa gränser:
 • 1 200 förfrågningsviktningar per minut (kom ihåg att detta inte nödvändigtvis är detsamma som 1 200 förfrågningar)
 • 50 order per 10 sekunder
 • 160 000 order per dygn
Våra skarpa gränser anges i slutpunkten [/api/v3/exchangeInfo].
Maskininlärningsgränser:
Handelsbeteende utvärderas mot den genomsnittliga användaren och om du avviker för mycket kommer du att förbjudas under en bestämd tid som sträcker sig från 5 minuter till 3 dagar.
Anta att du har fått poäng för handelsmissbruk. Din poäng ökar om: 
 • Du upprepade gånger leder eller ligger i täten i det bästa köpet/försäljningen i orderboken.
 • Likt spam postar du och annullerar order mycket snabbt utan att genomföra transaktioner.
 • Din "konverteringsfrekvens" är låg. "Konverteringsfrekvens" definieras som ditt antal transaktioner dividerat med den totala orderläggningen och orderannulleringen under en 24-timmarsperiod (antal transaktioner/(order + annulleringar)).
 • Din viktning är låg. "Viktning" definieras som dina transaktioner dividerat med den totala orderläggningen och orderannulleringen under en 24-timmarsperiod (antal transaktioner/(order + annulleringar)).
 • När du handlar med par som har BNB som bas- eller noteringstillgång blir dina poäng för handelsmissbruk högre.
Mer specifik information än ovan kommer inte att ges. Prova dig fram för att uppnå ditt ideala handelsmönster eller diskutera optimalt beteende med andra API-användare.
Gränser pga. webbapplikationers brandväggar (WAF):
Vi tillhandahåller inte exakt information om våra WAF-regler, men om du får ett HTTP 403-fel har du brutit mot en regel. Troligtvis kommer det att vara ett resultat av alltför många förfrågningar inom 5 minuter. Men om du skickar en begäran som kan uppfattas som skadlig kan det också leda till en längre avstängning.

Om jag överskrider gränserna, kommer jag att begränsas via konto, API-nyckel eller IP-adress?

För de strikta gränserna kommer ett överskridande av den totala uttagsgränsen per minut (för närvarande 1 200) att leda till ett IP-förbud. Ordergränserna (för närvarande 50 gånger/10 sekunder och 160 000 gånger/dygn) kommer att bero på kontot. Om ordergränsen har överskridits kommer användarna också att begränsas att skapa nya order på webbplatsen (eller våra andra applikationer).
För maskininlärningsgränser kommer det att finnas begränsningar för konton. Om en användare har begränsats av maskininlärningssystemet kan denne kontrollera orsaken och löptiden genom att använda slutpunkten [/sapi/v1/konto/status] (angiven i vår API-dokumentation).
Brandväggsbegränsningar för webbapplikationer tillämpas endast via IP. Vanligtvis gäller ett sådant s.k. WAF-förbud 5 minuter. Men om servern har tolkat en användares begäran som skadlig kan den förlängas.

Jag hade en begränsning för att ha överskridit gränserna, men jag fixade min kod. Kommer min blockering att tas bort tidigare?

Nej. Du måste vänta tills blockering är över.

Jag får ett HTTP 403-fel när jag använder API:n. Varför?

Du har brutit mot reglerna för webbapplikationsbrandväggen (Web Application Firewall), troligen genom att bryta mot en hastighetsgräns eller skicka en skadlig begäran (som beskrivs i avsnittet om gränser i detta dokument). Vanligtvis varar dessa förbud i fem minuter.

Varför tappas/kopplas mina WebSocket-anslutningar bort?

Var tredje minut får aktiva WebSocket-anslutningar en ping. Om du inte svarar med en korrekt inramad pong avslutas din anslutning.
Om ett "livstecken" inte tas emot minst en gång var 60: e minut när det gäller användardataströmmar, upphör lyssningsknappen. Detta beskrivs också i API-dokumentationen.

Jag använder en tredjepartstjänst/ett tredjepartsskal och det fungerar inte. Kan ni hjälpa?

Tyvärr stöder vi inte tjänster eller verktyg från tredje part. Kontakta tjänsten och/eller utvecklarna för mer hjälp.
Dessutom är det en säkerhetsrisk att ange ens Binance API-nycklar och/eller hemliga nycklar på någon tredjepartsplattform. Använd dessa tjänster efter eget gottfinnande.
Tänk på att vi också undviker att tillhandahålla allmän programmeringshjälp.

Trots att jag inte ändrat något får jag plötsligt felmeddelanden. Vad har hänt?

Tyvärr kan vi inte ge support för problem med din personliga implementering. Om du använder ett skal/verktyg från tredje part, vänligen kontakta deras support/utvecklingsteam för hjälp.

Jag måste få tillgång till min hemliga nyckel, men den visar "***". Hur kan jag finna den? 

Av säkerhetsskäl och utifrån utformningen, är hemliga nycklar bara synliga när API-nyckeln skapas. När som helst efter den tiden kommer den att maskeras. Om du har tappat bort den eller inte registrerat den måste du skapa en ny API-nyckel och använda den nya nyckeln med en ny hemlig nyckel.

Kan jag öka min begränsning eller tilldelade strömmande/bandbredd?

Tyvärr är detta för närvarande inte något vi erbjuder. Det bör vara möjligt att arbeta med de gränser vi har angett. 

Min API-nyckel har försvunnit. Hjälp!

Det finns bara två troliga förklaringar för att en API-nyckel ska "försvinna":
 1. Om du inte har varit aktiv senaste tiden och du har använt API:n före den 7 mars 2018. Då är det möjligt att dina API-nycklar har rensats för att garantera kontots säkerhet.
 2. Odu har valt att inaktivera ditt konto på annat sätt leder det till att alla aktiva API-nycklar raderas.
Du ska kunna skapa en ny API-nyckel utan problem.

Jag får meddelandet "Fel -1021 (Meddelande: Tidsstämpel för denna begäran ligger utanför recvWindow)". Hur kan jag lösa detta?

Vanligtvis inträffar detta fel bara om det finns en avsynkronisering mellan servertiden och systemtiden. Du kan behöva synkronisera systemklockan. Denna process varierar dock beroende på operativsystem.
För Windows kan du, efter eget gottfinnande, använda ett verktyg som "Atomic Clock". Linux- och Mac-användare kan försöka synkronisera med "ntpdate" via kommandoraden.
Om problemet inte kan lösas kan det ha att göra med en fördröjning (ett nätverksproblem) och det kan krävas att du justerar ditt recvWindow.

Kan jag begära nya API-funktioner?

Om du inte ser den funktionalitet du begär i vår dokumentation, bör du anta att vi inte tillhandahåller den. Om du vill lägga fram ett förslag på en funktion kan du öppna ett supportärende med ditt förslag och det kommer att granskas.

Jag tror att det är ett problem med API:n. Hur ska jag rapportera det?

Om du anser att det råder ett problem med systemet och inte med din implementering, lämna bevis som stöd för ditt krav genom att kontakta oss i vår Telegram-API-chatt , så kommer vi att undersöka saken. Observera att vi inte accepterar vaga meddelanden som legitima klagomål. Dessutom är detta inte en grupp för officiellt programmeringsstöd. Det är en grupp för Binance API-användare.