Hur använder jag prisskyddsfunktionen?

Binance
2021-01-21 06:07
1.Vad är prisskydd?
Efter att ha aktiverat prisskyddet och om skillnaden mellan kontraktets slutpris och referenspris överstiger det inställda tröskelvärdet när stoppa förlust/hämta vinst-order uppnår utlösarpriset, kommer order med stoppa förlust/hämta vinst inte att utlösas. Binance rekommenderar därför starkt att du använder prisskydd för att skydda din handelsstrategi från extrem marknadsrörelse.
Tänk på att prisskydd endast träder i kraft efter att det har aktiverats och inte har någon inverkan på historiska order när det är inaktiverat och vice versa. API-beställningar omfattas inte av prisskyddsväljaren.
Visa tröskel i Handelsregler .
2. Hur använder jag prisskyddsfunktionen?
Prisskyddsfunktionen är tillgänglig både i webb- och mobilappar. Denna funktion gäller alla typer av beställningar. Användaren kan välja att slå på/av funktionen.
  • Webb
Klicka på det övre högra hörnet i ordergränssnittet, välj "Prisskydd" och aktivera prisskyddet.
Observera att du måste ställa in prisskyddet för USDⓈ-M-futures och COIN-M-futures individuellt.
  • Mobilappar:
Klicka på det övre högra hörnet i gränssnittet för mobilappen, välj "Inställningar", välj "Prisskydd" och aktivera funktionen.
På samma sätt kräver det att man ställer in prisskydd individuellt för USDⓈ-M-futures och COIN-M-futures.