Avgiftsstruktur på Binance

Binance
2021-03-22 02:17

Insättningsavgifter

  • Kostnadsfritt. Det finns inga avgifter för insättningar.

Transaktionsavgifter

  • Om du inte använder BNB (Binance Coin) för att betala dina handelsavgifter kommer varje handel att ha en standardavgift på 0,1 %.
  • Att använda BNB för transaktionsavgifter medför en rabatt på handelsavgiften. Om du har BNB på ditt konto dras dina handelsavgifter som standard automatiskt från ditt BNB-saldo. (Se: Använda BNB för avgifter )
  • Se vårt avgiftsschema för att kontrollera ditt kontos avgiftsnivå och annan information.
  • För marginalhandelsavgifter och data hänvisas till sidan Marginaldata .
  • För avgifter och data för terminshandel hänvisas till avgiftsschemat för Binance Futures.

Uttagsavgifter

  • Våra uttagsavgifter är dynamiska och justeras automatiskt baserat på marknadens status.
  • För våra aktuella uttagsavgifter, se vårt avgiftsschema .