Meddelande om borttagning av handelspar – 2022-05-19

Binance
2022-05-17 13:51
Bästa Binancianer!
Binance kommer att ta bort och upphöra med handeln med följande handelspar 2022-05-18 03:00 (UTC):
Marginalpar: YFII/BUSD
Binance kommer att ta bort och upphöra med handeln med följande handelspar 2022-05-19 03:00 (UTC):
Spotpar: BNB/IDRT, FIO/BNB, YFII/BUSD
Observera!
  • Användare kan fortfarande handla med ovanstående tillgångar i andra handelspar som är tillgängliga på Binance.
  • 2022-05-16 03:00 (UTC) kommer Binance att avbryta den isolerade YFII/BUSD-marginalupplåningen.
  • 2022-05-18 03:00 (UTC) kommer Binance att stänga användarnas positioner, genomföra en automatisk avräkning och avbryta alla väntande order på det isolerade YFII/BUSD-marginalparet, och sedan ta bort det isolerade YFII/BUSD-marginalparet.
Riskvarning: Handel med kryptovalutor är föremål för hög marknadsrisk. Bedriv handel med försiktighet. Du informeras om att Binance inte ansvarar för dina handelsförluster.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-05-12
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.