Binance lägger till paren BURGER/BUSD, BURGER/USDT på tvärmarginal och ACH på isolerad marginal

Binance
2022-08-01 20:02
Bästa Binancianer!
Binance har lagt till BURGER/BUSD och BURGER/USDT som nya handelspar på tvärmarginal och ACH som en ny belånningsbar tillgång på Isolerad marginal.
Nya tvärmarginalpar: BURGER/BUSD, BURGER/USDT
Nya isolerade marginalpar: ACH/BUSD, ACH/USDT
Se Marginaldata för en lista över de mest uppdaterade marginaltillgångarna och ytterligare information om specifika gränser och nivåer.
Mer information att läsa:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-07-29
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster som kan uppstå till följd av din användning av marginalhandel. Marginalhandel medför betydande risker och förstärker både förluster och vinster. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Hela ditt marginalsaldo kan likvideras i händelse av negativ prisrörelse. Denna information bör inte betraktas som finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. För att lära dig mer om hur du skyddar dig själv, besök vår sida för ansvarsfull handel. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.