Lär dig och handla med ApeCoin (APE) – 75 000 BUSD att vinna!

Binance
2022-04-11 08:21
Aktivitetsperiod: 2022-04-09 00:00 till 2022-04-15 23:59 (UTC) 
Kampanj A: Lär och tjäna 60 000 BUSD i prispott
Alla användare som gör en total nettoinsättning på minst 30 ApeCoin (APE) eller har en total handelsvolym på minst 35 APE över de kvalificerade APE-spot- och marginalhandelsparen (köp och sälj), läser klart APE-introduktionsartikeln och gör frågesporten under aktivitetsperioden, kvalificerar sig för en del av priset. Den totala prispotten kommer att öka proportionellt med det totala antalet kvalificerade användare. Ju högre totalt antal kvalificerade användare, desto högre blir den totala prispotten. Den maximala prispotten är 60 000 BUSD-kryptokuponger.
Totalt antal kvalificerade användare
5 000
5 500
6 000
Total prispott 
40 000 BUSD
50 000 BUSD
60 000 BUSD
Belöningsberäkning:
Belöningen för den kvalificerade användaren = (enskild användares korrekt besvarade frågor/totalt antal korrekt besvarade frågor från alla kvalificerade användare) * upplåst prispott.
Kampanj B: Dela reklamaffisch för att dela på 15 000 BUSD
Användare som handlar totalt med minst 20 APE över den kvalificerade APE-spot- och marginalhandelspar (köp och sälj), delar reklamaffischen i formuläret på sociala medier och skickar in skärmdumpen här, kommer att dela på 15 000 BUSD-kryptokuponger.
Allmänna villkor:
  • Alla användare bör klicka på [Registrera dig nu för att delta]-knappen på den här sidan och slutföra sin kundkännedom för att kunna delta i aktiviteten.
  • Om du inte har ett Binance-konto, klicka här för att få 10 procent rabatt på handelsavgiften. Rabatten på 10 procent på spothandelsavgiften kommer att förbli giltig så länge som Binance värvningsprogram gäller. Rabatten på 10 procent på terminshandelsavgiften som delas av inbjudaren kommer att gälla i 30 dagar från datumet för terminskontraktkontots aktivering.
  • Kvalificerade APE-spot- och marginalhandelspar: APE/USDT, APE/BTC, APE/BNB, APE/BUSD.
  • Belöningar kommer att delas ut inom två veckor efter att aktiviteten avslutats. Du kommer att kunna logga in och lösa in din kryptokupong via Konto > Belöningscenter.
  • Giltighetstiden för kryptokupongen är satt till 14 dagar från utdelningsdagen. Lär dig hur du löser in en kryptokupong.
  • Binance kommer att kombinera underkontots och marginalkontots handelsvolym med huvudkontots standardhandelsvolym i den slutliga beräkningen. Varje underkonto kommer inte att ses som ett oberoende konto när du deltar i denna aktivitet.
  • Handelsvolymen räknar både köp och sälj, exklusive penningtvättsaffärer, i alla kvalificerade APE-spot- och marginalhandelspar.
  • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera affärer som anses vara egenaffärer eller olagligt massregistrerade konton, såväl som affärer som uppvisar attribut för egenaffärer eller marknadsmanipulation.
  • Binance förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra en aktivitet eller aktivitetsregler efter eget gottfinnande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Riskvarning: Handel med kryptovalutor är föremål för hög marknadsrisk. Bedriv handel med försiktighet. Du informeras om att Binance inte ansvarar för dina handelsförluster.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.