Kupite kriptovalute
Za plačilo uporabite
Trgi
Trgovanje
Izvedeni finančni instrumenti
NFT
Vir
USD

Pogosta vprašanja

Funkcije računa
Vodnik za uporabnike
Image
Binance Fan Token
Zaslužki Binance Earn
Polog/dvig kriptovalute
Kupite kripto (fiat/P2P)
Image
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Finance
API
Varnost
Image
Pogoji uporabe
Binance Convert
NFT
VIP
Domov
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Finance
Kriptoposojila
Pogodba o storitvi posojila Binance

Pogodba o storitvi posojila Binance

2021-10-20 01:25
Ta Pogodba o storitvi posojil Binance Loan (»Pogodba«) je del Pogojev uporabe Binance (»Pogoji uporabe«). Če v tem dokumentu ni drugače določeno, imajo izrazi, uporabljeni v tem dokumentu, pomen, določen v Pogojih uporabe, za zadeve, ki niso izrecno določene v tem dokumentu, pa veljajo določbe Pogojev uporabe.
Ta pogodba je pogodba, ki jo sklenejo in podpišejo operaterji in uporabniki platforme Binance v zvezi z zadevami, kot je zagotavljanje storitev posojil platforme Binance uporabnikom (»Storitev«) in zaračunavanje ustreznih pristojbin. Platforma Binance ponuja Storitev, da naslovi potrebe uporabnikov po imetju in uporabi določenih digitalnih valut in drugih digitalnih sredstev ter od uporabnikov zahteva, da kot predpogoj za posojilo priložijo ustrezno kritje digitalnih sredstev (»zastavljeno sredstvo«). Za lažje razumevanje se v nadaljevanju »mi« nanaša na Binance in upravljavce platforme Binance, »vi« pa na posameznega uporabnika, ki uporablja Storitev in sklene Pogodbo. Vsem, ki živijo v državah, kot so Kongo, Irak, Iran, Severna Koreja, Sirija, Sudan, Južni Sudan, Zimbabve, Kuba, Krim, Malezija, Ontario, Združene države Amerike in njihova ozemlja (vključno z Ameriško Samoo, Guamom, Severnimi Marijanskimi otoki, Portorikom, in Deviški otoki), je prepovedano uporabljati Storitve, ki jih ponuja to spletna stran.
Pogodbo v celoti pazljivo preberite in Storitev uporabite šele, ko ste jo v celoti prebrali in razumeli. Če uporabljate katero koli storitev, ki jo ponuja platforma za posojila Binance, pomeni, da poznate, razumete in se strinjate z vsemi pogoji te Pogodbe in vsemi Pogoji uporabe, vključno s kakršnimi koli spremembami in posodobitvami Pogodbe, ki smo jih kadar koli naredili.
I. Opozorilo o tveganju:
Pri uporabi Storitve, bodo za vas obstajala velika tveganja pri transakcijah. Če želite bolje razumeti povezana tveganja, pozorno preberite naslednje opozorilo o tveganjih.
1.1 Tveganja digitalnih sredstev in transakcij:
Trg digitalnih sredstev je povsem nov in nepotrjen trg. Trenutno se na trgu digitalnih sredstev veliko uporabljajo špekulanti, medtem ko je število maloprodajnih in komercialnih uporab relativno nizko. Trgovanje z digitalnimi sredstvi s seboj prinese velika tveganja. Transakcije potekajo neprekinjeno, ni omejitev glede zaslužkov ali izgub, cene pa so podvržene znatnim nihanjem zaradi vpliva oblikovalcev trga, špekulantov in vladne politike držav. Razumeti morate in se strinjati s tem, da lahko naložbe v digitalna sredstva in njihove transakcije povzročijo delno ali popolno izgubo vaših sredstev. Zato lahko sami določite uporabo digitalnih sredstev in znesek transakcij z digitalnimi sredstvi glede na stopnjo izgube, ki jo lahko prenesete, in ste neodvisno odgovorni za vse ekonomske izgube, ki iz tega izhajajo.
1.2 Tveganja v zvezi z zakoni, predpisi in politikami držav:
Zaradi oblikovanja ali spreminjanja povezanih zakonov, predpisov in politik različnih držav se lahko transakcije z digitalnimi sredstvi v določenih državah kadar koli prekinejo ali prepovejo. Razumeti morate in se strinjati, da vsa tveganja, izgube ali posledice, ki izhajajo iz tega, nosite sami.
1.3 Tveganja zasebnosti:
Da bi upoštevali regulativne standarde globalne industrije, lokalne regulativne standarde in vladne zakone o preprečevanju pranja denarja (AML), preverjanju spoznaj svojo stranko (KYC) in preprečevanju financiranja boja proti terorizmu (CTF), bomo upoštevali zahteve vlad ali pristojnih organov držav o posredovanju s tem povezanih podatkov o vas, če vlade ali pristojni organi predložijo ustrezne preiskovalne dokumente, ki od nas zahtevajo sodelovanje pri preiskavi podatkov o vašem računu, sredstvih ali podatkov o transakcijah na naši platformi. Vsakršno razkritje zasebnih podatkov ali izgubo premoženja boste nosili izključno sami. Za več podrobnosti se lahko obrnete na našo Politiko zasebnosti.
1.4 Tveganja v zvezi z informacijami in trgom:
Zaradi novosti in nestabilnosti transakcij z digitalnimi sredstvi predlagamo, da se pred izvedbo transakcije obrnete na strokovno vodstvo in pomoč. Neposredno pa vam ne posredujemo nobenih predlogov o transakcijah ali naložbah. Razumeti morate in se strinjati, da vsakršna pomoč, informacija ali predlog o naložbah, ki ste jih pridobili ali jih boste prejeli od katere koli tretje osebe, nimajo nobene zveze z nami, vsa tveganja, izgube ali posledice, ki iz tega izhajajo, pa boste nosili sami.
1.5 Tveganja v zvezi z internetom in tehnologijo:
Ne moremo jamčiti, da so vse informacije, podatki, programi in druge stvari v Storitvi ter z njo povezana digitalna sredstva in zastavljena sredstva brez motenj in škode zaradi zlonamernih programov, kot so virusi ali trojanski konji. Poleg tega ne moremo nadzorovati razpoložljivosti in stabilnosti interneta. Pri uporabi interneta za opravljanje transakcij obstajajo notranja tveganja, med drugim zamude ali okvare programske opreme, strojne opreme ali internetne povezave, okvare računalniškega sistema in drugi možni dejavniki višje sile, ki lahko povzročijo zamude, začasne prepovedi, prekinitve ali odstopanja pri izvajanju Storitve. Razumeti morate in se strinjati, da je vaša osebna odločitev, da se prijavite in uporabljate to Storitev ali prenesete in uporabite kakršne koli prenesene informacije, podatke in program ter zastavljena digitalna sredstva. Stabilnost prijave na strežnik, dostopa do spletne strani ali aplikacije ali transakcije v mreži, hrambe digitalnih sredstev itd., ni pod našim nadzorom. Vsa tveganja, izgube ali posledice, ki jih povzročijo zgoraj navedeni dejavniki, nosite sami.
1.6 Tveganja hkratnega opravljanja storitev posojila in zastavljanja:
Uporabnik lahko uporablja storitev posojila Binance prek svojega računa Binance in lahko prav tako sodeluje pri storitvah zastavljanja, ki so na voljo na platformi Binance, z digitalnimi sredstvi, izposojenimi na le-tej. Upoštevajte, da so sodelovanje pri in uporaba takšnih storitev osebna prostovoljna dejanja takega uporabnika, prav tako pa se strinjate, da ste odgovorni za svoje in naše tveganje, obveznosti, posledice in/ali izgube, ki izhajajo iz takega sodelovanja ali uporabe takih storitev. Brez poseganja v zgoraj navedeno potrjujete, da se popolnoma zavedate in popolnoma razumete, da obstajajo velika tveganja v zvezi z vključevanjem v storitev posojila in/ali storitev zastavljanja ter da lahko zaradi tega izgubite vsa digitalna sredstva, vključena v ustrezno transakcijo. Poleg tega boste morda morali povrniti tudi vse izgube, ki jih je s tem utrpela platforma Binance. NE PREVZEMAMO ODGOVORNOSTI za vsa taka tveganja, izgube, posledice in/ali obveznosti. Če platforma Binance utrpi izgubo ali prevzame kakršno koli odgovornost zaradi izvajanja te storitve posojila in/ali storitve zastavljanja, se strinjate, da nam boste povrnili vse izgube, ki smo jih utrpeli, in boste vse take izgube in take obveznosti izključno in neodvisno nosili sami. Dovolite nam, da uporabimo vsa pravna sredstva, ki se nam zdijo potrebna ali smotrna (vključno z omejevanjem, zamrznitvijo ali kompenzacijo take količine digitalnih sredstev na vašem računu Binance ali drugih računih).
1.7 Tveganja v zvezi z višjo silo:
Vsa tveganja, izgube ali posledice, ki izhajajo iz začasnih prekinitev, zamud ali prekinitev Storitve zaradi vzdrževanja opreme ali sistema, izpada električne energije, slabega vremena, epidemij, nesreč, političnih dejavnosti, vojn, dejanj vlade, odredb sodnih ali upravnih organov, in druga dejanja, ki so zunaj našega nadzora ali naših zmožnosti ali nastanejo zaradi tretjih oseb, nosite sami.
1.8 Druga tveganja:
1.8.1 Razumeti morate in se strinjati, da imamo pravico v celoti upravljati z vašim računom Binance in zastavljenimi sredstvi, uporabljenimi za odpiranje Storitve med izvajanjem Storitve, in da imamo pravico (ne pa tudi obveznosti) sprejeti potrebne ukrepe za zapiranje pozicije pod posebnimi okoliščinami, vse gospodarske izgube, ki jih povzročijo takšni ukrepi, pa nosite sami. 
1.8.2 Če kršite Pogodbo po naši enostranski presoji ali če kršite Storitev ali če je vaša uporaba Storitve nezakonita po zakonih in drugih predpisih na vašem območju pristojnosti, vam imamo pravico kadar koli začasno ali stalno prekiniti uporabo Storitve ali povezanega digitalnega sredstva transakcije, vsa tveganja, izgube ali posledice, ki jih povzročijo zgoraj navedeni dejavniki, pa nosite sami.
1.9 Razumeti morate in se strinjati, da je vaše dejanje zastavljenega izposojanja na naši platformi prostovoljno dejanje. Previdno morate razmisliti in uporabiti jasno presojo, da ocenite svoje finančno stanje in zgoraj omenjena tveganja ter sprejmete kakršno koli odločitev o uporabi Storitve. Opozorilo o tveganju v tem dokumentu ne more v celoti navesti vseh obstoječih ali potencialnih tveganj Storitve. Ne prevzemamo odgovornosti za druga tveganja in škodljive posledice, ki niso posledica naše hude malomarnosti. 
II. Pogoji uporabe Storitve
Uporaba Storitve pomeni, da ste prebrali in se strinjate z naslednjimi Pogoji uporabe storitve:
2.1 Odpiranje in upravljanje računa za zastavljanje
2.1.1 Preverjanje: Pred uporabo Storitve morate izpolniti pogoje kvalificiranega uporabnika, določene v Pogojih uporabe, in razumne pogoje, ki jih morate ločeno izpolnjevati skladno z ustreznimi zakoni (kar med drugim brez omejitev vključuje globalne ali regionalne standarde ali politike o "spoznaj svojo stranko" (KYC), preprečevanje pranja denarja in financiranje boja proti terorizmu) in dokončati vse postopke preverjanja, ki jih zahtevamo. Podatki, ki jih boste morda morali posredovati, vključujejo, vendar niso omejeni na vaše ime, telefonsko številko, e-poštni račun, potrdilo o identiteti, številke računov na drugih družbenih omrežjih in potrdila o virih digitalnih sredstev. Poleg posredovanja takih podatkov se strinjate, da nas boste pooblastili za neposredno ali posredno poizvedovanje o takšnih informacijah in drugih vaših povezanih podatkih (prek tretje osebe) za preverjanje sorodnih vsebin. Storitev je lahko odvisna od podatkov, ki ste jih odobrili. Zagotovili morate, da so podatki, ki jih posredujete, točni in resnični. Ob kakršnih koli spremembah podatkov, ki ste jih posredovali, morate svoje podatke posodobiti takoj. Če ugotovimo, da so podatki, ki ste jih posredovali, napačni, neresnični, netočni, nepopolni ali zavajajoči, vas imamo pravico obvestiti, da popravite ali neposredno izbrišete ustrezne napačne podatke ter po potrebi delno ali v celoti začasno ustavite ali prekinete Storitev. Izgube, ki izhajajo iz tega, nosite sami.
2.1.2 Nastavitev računa: Po predhodnem preverjanju in pregledu boste lahko z vašim računom Binance takoj začeli uporabljati Storitev. Odgovorni ste za pravilno shranjevanje številke in gesla svojega računa za zastavljanje Binance in neodvisno nosite vse pravne obveznosti za vse dejavnosti in dogodke, ki nastanejo zaradi vaše uporabe vašega računa za zastavljanje Binance, razen če ni drugače določeno.
2.1.3 Zahteve za uporabo zastavljanja: Brez našega soglasja ali dovoljenja lahko vaš račun za zastavljanje Binance uporablja le registrirani zavezanec, vi pa svojega računa za zastavljanje ne smete dati, posoditi, najeti, prenesti ali kako drugače predati tretji osebi v uporabo. Pridržujemo si pravico, da začasno ustavimo, zamrznemo ali prekličemo uporabo vašega računa za zastavljanje s strani oseb, ki niso rergistrirani zavezanec računa. Če sumite na nepooblaščeno uporabo svojega uporabniškega imena in gesla oz. jo ugotovite, nas o tem nemudoma obvestite. Ne prevzemamo odgovornosti za izgube ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vašega računa za zastavljanje s strani vas ali katere koli tretje osebe z vašim dovoljenjem ali brez njega. 
2.1.4 Varnost računa: Zavezani smo k ohranjanju varnosti zastavljenih sredstev in izvajamo zaščitne ukrepe v skladu z industrijskimi standardi za storitev. Dejanja posameznih uporabnikov pa lahko predstavljajo tveganje. Strinjate se, da boste svoje poverilnice za dostop (na primer uporabniško ime in geslo) obravnavali kot zaupne podatke in jih ne boste razkrili tretjim osebam. Prav tako se strinjate, da ste izključno odgovorni za sprejetje potrebnih varnostnih ukrepov za zaščito varnosti vašega zastavnega računa in osebnih podatkov. Če odprete podračun zastavnega računa Binance in pooblastite tretjo osebo, da z njim upravlja z našo privolitvijo, boste v celoti odgovorni za vse operacije in rezultate podračuna, ki jih uporablja tretja oseba. 
2.1.5 Zahteve za zastavljena sredstva in posojila: Zavezujete se, da boste pri uporabi Storitve zagotovili, da so viri vašega zastavljenega premoženja zakoniti in skladni ter da je uporaba vašega posojila v skladu s Pogoji uporabe ter z njimi povezanimi zakoni in drugimi predpisi. 
2.2 Izplačilo posojila in zastavljenih sredstev
2.2.1 Pred uporabo Storitve natančno preberite Kako uporabljati posojila Binance? ter Kaj so posojila Binance? in Pogosta vprašanja. Razumeti morate in se strinjati s posebnimi operativnimi pravili, povezanimi s Storitvijo, vključno z mero zastavljanja, ki zajema obrestno mero zastavljanja, obvezno mero zastavljanja ob zapiranju pozicije, obrestno mero, trajanje posojila, obvezno ceno zapiranja pozicije itd.
2.2.2 Pri uporabi Storitve boste na svoj račun za zastavljanje kot zastavo prenesli določene vrste in več zastavljenih sredstev. Ko potrdimo, da so plačilni postopki zaključeni, vam bomo posodili določene vrste in več valut, ki se štejejo za samodejno dokončanje storitve posojila. 
2.2.3 Če ni v tem dokumentu ali Pogojih uporabe določeno drugače, lahko prosto izberete trajanje vsake uporabe storitve posojila, vendar najdaljše trajanje ne sme presegati [180] dni. Razumeti morate in se strinjati, da daljši časi posojila pomenijo višje obresti in z njimi povezane pristojbine, ki jih je treba plačati po tej Pogodbi. 
2.2.4 Strinjate se, da ne boste dvignili zastavljenega premoženja z računa za zastavljanje, preden povrnete posojilo in plačate ustrezne obresti in stroške, razen če se drugače dogovorimo ali izvzamemo. Lahko pa po lastni presoji izvedete dodatne prenose zastavljenih sredstev na račun za zastavljanje, da zmanjšate tveganje uporabe Storitve (na primer tveganje zaprtja).
2.3 Naše pravice
2.3.1 Pravica do zaračunavanja obresti in pristojbin: Skladno s povezanimi pravili, ki smo jih objavili, imamo pravico kot nadomestilo za vašo uporabo Storitve zaračunati obresti in/ali z njimi povezane pristojbine, nastale v času vaše uporabe Storitve. Strinjate se in se zavezujete, da boste plačali zgoraj navedene obresti in/ali pristojbine skladno z zahtevami, ki smo jih objavili.
2.3.2 Pravica do izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganj: Ko se cena spremeni zaradi tržnih nihanj v postopku posojila in ko enostransko ugotovimo, da obstaja tveganje na podlagi spremembe trenutne obrestne mere, si pridržujemo pravico do izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganj, kot so zapiranje pozicij pri zastavljenih sredstvih; strinjate se ter brezpogojno sprejemate končne rezultate obdelave.
Za namene Pogodbe se »zapiranje pozicije« nanaša na pravico, da se dogovorimo za prodajo ali znižanje zastavljenih sredstev po določeni ceni (vključno z odtujitvijo po transakcijskih kanalih valut ali transakcijskih kanalih fiat valut) in damo prednost uporabi prihodkov od odtujitve zastavljenih sredstev za nadomestilo v višini vrednosti, enakovredne glavnici, obrestim in drugim vračljivim stroškom digitalne valute. Podrobna pravila in predpise o zapiranju pozicij in drugih ukrepih za obvladovanje tveganj bomo objavili v Kako uporabljati posojila Binance?.
Med vzdrževanjem platforme Binance ali kadar koli se nam zdi primerno, se strinjate, da bomo mi v celoti odgovorni za upravljanje vaših zastavljenih sredstev v primeru tveganja, ki ga sami enostransko določimo, vključno, vendar ne omejeno na zapiranje pozicije in odplačilo glavnice, obresti in s tem povezanih stroškov posojila pri nas. Če ukrepi za upravljanje tveganj (na primer zapiranje pozicije), ki smo jih sprejeli, še vedno ne nadomestijo vseh izgub, ki so nastale pri zagotavljanju Storitve za vas, si pridržujemo pravico do drugih ukrepov (vključno, vendar ne omejeno na zamrznitev in znižanje digitalnih sredstev na vašem računu Binance in drugih računih) in pravico do nadaljnje preiskave vaših zakonskih obveznosti.
2.3.3 Pravica do izdaje obvestil: Razumete in se strinjate, da imamo v procesu uporabe Storitve pravico (vendar ne obveznosti), da vam po sporočilu SMS, e-pošti ali sporočilu stranki v posebnih okoliščinah (vključno, vendar ne omejeno na okoliščine, ko ugotovimo, da obstaja tveganje) izdamo različna obvestila.
2.4 Začasna ustavitev ali prekinitev Storitve
Pridržujemo si pravico, da, kadar koli ocenimo, da je to potrebno ali smiselno, za vas začasno zaustavimo ali prekinemo opravljanje storitve posojil. Strinjate se, da nam v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, iz tega razloga ni potrebno prevzeti nobene pravne odgovornosti.
III. Razno
3.1 Spremembe
Pogodbo in z njo povezana poslovna pravila Binance bomo občasno prilagodili v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi ali če se nam to zdi potrebno ali razumno. Redno boste pregledovali Pogodbo in z njo povezana poslovna pravila Binance ter bili pozorni na popravke. Če se ne strinjate s spremenjeno vsebino, nemudoma prenehajte uporabljati Storitev, vrnite izposojeno digitalno valuto in plačajte neplačane obresti in stroške. Po objavi posodobljene različice Pogodbe in z njo povezanih poslovnih pravil Binance se z vašo nadaljnjo uporabo Storitve šteje, da se strinjate s posodobljeno vsebino in se tem, da boste spoštovali posodobljene pogoje in ustrezna poslovna pravila Binance. 
3.2 Jezik
Jezik Pogodbe je angleščina. Da bi uporabniki lahko razumeli pogodbo, jo lahko prevedemo v različne jezike. V primeru neskladja med različnimi jezikovnimi različicami prevlada angleška različica. Razen angleške različice so vse druge jezikovne različice le v pomoč.
3.3 Pišite nam
Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede Pogodbe ali Storitve ali če želite oddati kakršne koli zahteve na podlagi Pogodbe, si oglejte odgovore na naša pogosta vprašanja in nam pišite na naši strani za podporo.
Izjava o omejitvi odgovornosti: 
Ta dokument je morda preveden in objavljen v različnih jezikih. V primeru kakršnih koli nedoslednosti, napačnih navedb, opustitev ali napak v kateri koli prevedeni različici prevlada angleška različica.