Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD

Pogosta vprašanja
Strateško trgovanje

Kako vam lahko pomagamo?
Funkcije računa
Vodnik za uporabnike
Binance Fan Token
Zaslužki Binance Earn
Polog/dvig kriptovalute
Kupite kripto (fiat/P2P)
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Terminske pogodbe
Strateško trgovanje
Terminske pogodbe USDT-Ⓜ
Terminske pogodbe COIN-Ⓜ
Vodnik za terminske pogodbe Futures
Način za zavarovanje tveganja
Pravila trgovanja
Opcije
Žetoni z vzvodom
Finance
API
Pogoji uporabe
NFT

Izjave o omejitvi odgovornosti pri strateškem trgovanju

2021-10-13 08:54
Izjave o zavrnitvi odgovornosti pri trgovanju s strategijo so neločljivi deli naših Binance pogojev uporabe in Pogodbe o storitvi terminskih pogodb Binance Futures. Te dokumente je treba brati skupaj in imajo enak pomen, kadar se tukaj uporabljajo.

Trgovanje z mrežo spot in z mrežo terminskih pogodb

Uporabniki lahko uporabljajo strategijo trgovanja z mrežo pri izvajanju trgovanj tako, da izpolnijo in določijo parametre trgovanja. Ti parametri, ki jih nastavi uporabnik, narekujejo delovanje trgovanja z mrežo. Vsako izbiro parametrov in odločitev o naložbi bo v vseh primerih sprejel izključno uporabnik sam. 
Binance in storitev trgovanja z mrežo ne določata primernosti katerega koli parametra za trgovanje z mrežo in ne zagotavljata ali jamčita, da bo določena strategija trgovanja z mrežo zagotovila dobiček. Vsako tveganje, povezano s strategijo trgovanja z mrežo, prevzame uporabnik, ne Binance. 
Omeniti velja, da pretekla uspešnost strategije trgovanja z mrežo ne zagotavlja rezultatov v prihodnosti. Uporabniki ne morejo domnevati, da bo prihodnja uspešnost katere koli strategije trgovanja z mrežo dobičkonosna ali enaka uspešnosti v preteklosti. 
Poleg tega Binance uporablja več strategij za zmanjševanje tveganja, vključno z ročnimi in avtomatiziranimi odklopniki ter stikali za prekinitev. Te funkcije se lahko aktivirajo v primeru regulativnih omejitev, motenj na trgu in/ali okvar sistemov, in prekinejo katero koli vzpostavljeno strategijo trgovanja z mrežo. Glede na povezana tveganja morajo uporabniki opraviti temeljit skrbni pregled, da se prepričajo, da je ta funkcija zanje primerna.

Algoritem časovno tehtane povprečne cene (TWAP)

Tveganje, povezano z uporabo algoritma časovno tehtane povprečne cene (»Time-Weighted Average Price« – TWAP), nosi uporabnik in ne platforma Binance. 
Če se tržna cena močno giblje ali pa likvidnost med izvršitvijo naročila ni zadostna, algoritem morda ne bo v celoti dokončan. Torej izvršitev je in vedno bo odvisna od likvidnosti ter ne zagotavlja izvršitve po najboljši ceni. Na primer, če pride do pretresa na trgu, algoritem morda ne bo dokončal naročila pred določenim zaključnim časom.
Binance uporablja več strategij za zmanjševanje tveganja, vključno z ročnimi in avtomatiziranimi odklopniki ter stikali za prekinitev. Te funkcije se lahko aktivirajo v primeru motenj na trgu in/ali odpovedi sistemov ter zgodaj prekličejo katero koli naročilo TWAP v nepopolno izpolnjenem stanju.
Nobena izjava ne nakazuje na, niti ne pomeni, da bo uporaba izvršitve trgovanja TWAP ustvarila prihodek ali zagotovila boljšo izvršitveno ceno kot običajno naročilo po tekoči ceni. Uporabniki se morajo tako zavedati tveganj, povezanih z uporabo izvršitve trgovanja TWAP, in opraviti ustrezen skrbni pregled, da se prepričajo, da je ta funkcija primerna za njih.

Tveganje povezano z naložbami v kriptovalute

Kripto sredstva so nestabilni produkti z velikim tveganjem za hitre izgube denarja. Cene lahko vsak dan občutno nihajo. Zaradi teh nihanj cen se lahko vaše imetje v vsakem trenutku znatno poveča ali zmanjša, kar lahko povzroči izgubo vsega kapitala, ki ste ga vložili v transakcijo.
Zato ne smete trgovati z ali vlagati denarja, ki si ga ne morete privoščiti izgubiti. Ključnega pomena je, da v celoti razumete vsa povezana tveganja, preden se odločite za trgovanje z nami glede na vaša finančna sredstva, raven izkušenj in nagnjenost k tveganju. Če je potrebno, poiščite nasvet neodvisnega finančnega svetovalca. Dejanski donosi in izgube, ki jih lahko izkusite, se razlikujejo glede na številne dejavnike, vključno z, vendar ne omejeno na, delovanjem trga, gibanjem trga in višino trgovanja. Pretekla uspešnost ni vodilo za uspešnost v prihodnosti. Vrednost vaših naložb se lahko poveča ali zmanjša.