Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD

Pogosta vprašanja
Launchpad in Launchpool

Kako vam lahko pomagamo?
Funkcije računa
Vodnik za uporabnike
Binance Fan Token
Zaslužki Binance Earn
Zaslužki Binance Earn
Launchpad in Launchpool
Bazen Binance
Prilagodljivi prihranki
Zaklenjeni prihranki
Samodejna naložba
Zaklenjeno zastavljanje
Zaklenjeno zastavljanje
DeFi zastavek
Rudarjenje likvidnosti v farmi
Dvojna naložba
Polog/dvig kriptovalute
Kupite kripto (fiat/P2P)
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Finance
API
Pogoji uporabe
NFT

Izračun dodelitve vključitve na Launchpad in pravila o odbitku BNB

2021-10-20 02:38
O novi obliki vključitve na Launchpad
Nova oblika vključitve na Launchpad imetnikom BNB omogoča, da odobrijo določeno količino BNB za prodajo žetonov, kjer je končna dodelitev novega žetona določena z razmerjem med njihovim odobrenim BNB in skupnim odobrenim BNB vseh sodelujočih uporabnikov. 
Začetni okvirni izračun končne dodelitve žetonov vsakemu udeležencu je:
Posamezni odobreni BNB / skupni odobreni BNB vseh udeležencev × skupno število žetonov ABC, ki bodo prodani na platformi Launchpad.
Na primer, v novi seji Launchpad je na voljo skupaj 100.000.000 žetonov ABC. Uporabnik odobri 5000 BNB, 9 drugih uporabnikov pa v obdobju vključitve skupaj 100.000 BNB.
Ta uporabnik bi prejel razmerje 5000 BNB / 105.000 BNB ali 4,76 % vseh žetonov (4.761.905 ABC), ponujenih v prvem koraku izračuna.
1. korak izračuna
Odobreni BNB
Razmerje odobritve
Izračun začetne dodelitve žetonov ABC
Uporabnik 1
50.000
47,62 %
47.619.048
Uporabnik 2
30.000
28,57 %
28.571.429
Uporabnik 3
7000
6,67 %
6.666.667
Uporabnik 4
6000
5,71 %
5.714.286
Uporabnik 5
5000
4,76 %
4.761.905
Uporabnik 6
5000
4,76 %
4.761.905
Uporabnik 7
1400
1,33 %
1.333.333
Uporabnik 8
500
0,48 %
476.190
Uporabnik 9
90
0,09 %
85.714
Uporabnik 10
10
0,01 %
9524
Skupaj
105.000
Zaradi ciljne vsote zbranih sredstev na uporabnika pa bodo uporabniki, ki so dosegli ciljno vsoto zbranih sredstev, svojo dodelitev prenesli na druge udeležence, ki so odobrili manj BNB. Za ta primer bomo uporabili ciljno vsoto zbranih sredstev v vrednosti 20.000.000 žetonov ABC.
2. korak izračuna
Odobreni BNB
Razmerje odobritve
Dodelitev žetonov ABC po ciljni vsoti zbranih sredstev
Uporabnik 1
50.000
47,62 %
20.000.000
Uporabnik 2
30.000
28,57 %
20.000.000
Uporabnik 3
7000
6,67 %
6.666.667
Uporabnik 4
6000
5,71 %
5.714.286
Uporabnik 5
5000
4,76 %
4.761.905
Uporabnik 6
5000
4,76 %
4.761.905
Uporabnik 7
1400
1,33 %
1.333.333
Uporabnik 8
500
0,48 %
476.190
Uporabnik 9
90
0,09 %
85.714
Uporabnik 10
10
0,01 %
9524
Skupaj
105.000
Preostala dodelitev
(36.190.476)
Ker sta tako uporabnik 1 kot uporabnik 2 dosegla ciljno vsoto zbranih sredstev, bo njuna dodatna dodelitev v vrednosti 36.190.476 žetonov ABC razdeljena med preostale uporabnike glede na njihovo razmerje odobritve.
3. korak izračuna
Odobreni BNB
Razmerje odobritve
Končna dodelitev ABC
Uporabnik 1
50.000
47,62 %
20.000.000
Uporabnik 2
30.000
28,57 %
20.000.000
Uporabnik 3
7000
6,67 %
16.800.000
Uporabnik 4
6000
5,71 %
14.400.000
Uporabnik 5
5000
4,76 %
12.000.000
Uporabnik 6
5000
4,76 %
12.000.000
Uporabnik 7
1400
1,33 %
3.360.000
Uporabnik 8
500
0,48 %
1.200.000
Uporabnik 9
90
0,09 %
216.000
Uporabnik 10
10
0,01 %
24.000
Skupaj
105.000
Končna dodelitev ABC je prikazana zgoraj in bo dodeljena vsakemu uporabniku med zadnjo fazo distribucije. 
Uporabniku, ki je imel prvotno v lasti 7000 BNB, je bilo po popravku ciljne vsote zbranih sredstev dodeljenih 16.800.000 žetonov ABC (v primerjavi s 6.666.667 žetoni ABC, izračunanimi v prvem koraku). 
Izračun odbitka BNB
Ko je končna dodelitev žetonov dokončana, bomo od zaklenjenega stanja BNB vsakega uporabnika odšteli ustrezen znesek na podlagi vnaprej določene stopnje ABC proti BNB.
Znesek BNB, ki ga je treba odšteti za vsakega uporabnika = končna dodelitev ABC × vnaprej določena cena ABC/BNB
Če kot primer vzamemo uporabnika 3 v tretji tabeli zgoraj in ceno ABC/BNB nastavimo na 0,000222222, končni znesek BNB, ki ga je treba odšteti od zaklenjenega BNB uporabnika 3, znaša 16.800.000 × 0,000222222 = 3.733,3296 BNB.