Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD

Pogosta vprašanja
Rudarjenje likvidnosti v farmi

Kako vam lahko pomagamo?
Funkcije računa
Vodnik za uporabnike
Binance Fan Token
Zaslužki Binance Earn
Zaslužki Binance Earn
Launchpad in Launchpool
Bazen Binance
Prilagodljivi prihranki
Zaklenjeni prihranki
Samodejna naložba
Zaklenjeno zastavljanje
Zaklenjeno zastavljanje
DeFi zastavek
Rudarjenje likvidnosti v farmi
Dvojna naložba
Polog/dvig kriptovalute
Kupite kripto (fiat/P2P)
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Finance
API
Pogoji uporabe
NFT

Uporabniška pogodba za zamenjavo likvidnosti Binance

2021-07-06 17:03
Storitev zamenjave likvidnosti Binance
Če družba Binance ne določi drugače, morate po zaključku postopkov registracije in preverjanja svojega računa Binance z družbo Binance posebej skleniti »Uporabniško pogodbo za zamenjavo likvidnosti Binance« ter odpreti določen račun za zamenjavo likvidnosti Binance in/ali dokončati ustrezne postopke, preden lahko začnete uporabljati to storitev. Prosimo, preberite in se strinjajte z naslednjim:
A. Pri zagotavljanju likvidnosti za zamenjavo likvidnosti Binance:
a. Uporabniki so lahko izkoristili dohodek od pristojbine za obravnavo, ustvarjen s transakcijami zamenjave likvidnosti Binance;
b. V skladu s pravili platforme Binance, uporabniki brezpogojno pooblaščajo družbo Binance, da na primeren način dodeli in razdeli dohodek od pristojbine za obravnavo, ustvarjen s transakcijo zamenjave likvidnosti Binance;
c. Sredstva, ki so jih dodali uporabniki, bi lahko izkoristila prihodek od pristojbine za obravnavo, ki ga ustvarijo transakcije zamenjave likvidnosti Binance. Hkrati bi sredstva, ki jih dodajo uporabniki, lahko izkoristila tudi trenutne obresti dodanega žetona (velja le, če ima tak žeton ustrezne trenutne izdelke). Če pa cena določene valute močno niha na trgu, povezani delničarji morda ne bodo mogli izkoristiti enakega zaslužka. Zato vedenje dodajanja likvidnosti ni poslovanje brez tveganja z zajamčenim zaslužkom.
B. Pri uporabi storitve zamenjave likvidnosti Binance:
a. Pred uporabo zamenjave likvidnosti Binance morajo uporabniki potrditi ceno na enoto in zahtevano pristojbino za obravnavo. Ko je izdano navodilo za transakcijo, se sredstva digitalne valute zamenjajo s sredstvi v zamenjavi BSwap (»transakcija«). Ko bo transakcija izvršena, bo uporabniški račun posodobljen. Za dokončanje transakcije uporabnik pooblasti družbo Binance, da začasno nadzira digitalno valuto, ki je na voljo v transakciji;
b. Uporabniki se strinjajo, da bodo družbi Binance plačali pristojbine, nastale s transakcijo (»pristojbina za obravnavo«), in družba Binance ima pravico, da kadar koli po lastni presoji spremeni pristojbino za obravnavo. Posodobljena pristojbina za obravnavo bo veljala za vse prodaje in s njimi povezane transakcije, ki se zgodijo po datumu začetka veljavnosti spremembe pristojbine za obravnavo. Uporabniki pooblaščajo družbo Binance, da vse veljavne pristojbine, ki jih dolgujejo, odšteje od njihovih računov, v skladu s pogoji te Uporabniške pogodbe.
C. Uporabniki se morajo držati ustreznih zakonov in predpisov, da zagotovijo zakonitost in skladnost vira digitalnih sredstev.
D. Uporabniki morajo v celoti razumeti tveganja naložbe v digitalna sredstva. Pri uporabi te storitve lahko pride do dobička ali izgube, uporabniki morajo biti previdni in jo uporabljati v okviru svojih razpoložljivih sredstev.
E. Uporabniki se strinjajo, da vse naložbena dejanja, izvedena na platformi Binance, predstavljajo njihove resnične naložbene namene in brezpogojno sprejemajo morebitna tveganja in koristi, povezane z njihovimi naložbenimi odločitvami.
F. Družba Binance si pridržuje pravico do začasne ali dokončne ukinitve storitve zamenjave likvidnosti Binance. Če je to potrebno, lahko družba Binance kadar koli začasno ali dokončno prekine storitev BSwap.
G. Zaradi zamud v mreži, okvar računalniškega sistema in drugih okoliščin višje sile se lahko izvajanje storitve BSwap odloži, začasno prekine, dokončno prekine ali spremeni. Družba Binance se bo potrudila, da bo zagotovila, vendar to ne obljublja, stabilno in učinkovito delovanja izvedbenega sistema storitve BSwap. Zaradi zgoraj omenjenih dejavnikov družba Binance ne prevzema nobene odgovornosti, v primeru če se končni rezultat izvršitve zamenjave likvidnosti Binance razlikuje od pričakovanj uporabnika.