Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Terminske pogodbe
Terminske pogodbe USDT-Ⓜ

Kako izračunati stroške, potrebne za odpiranje pozicije pri terminskih pogodbah brez zapadlosti?

Binance
2021-09-15 03:23
Trgovalci morajo pred odprtjem pozicije zagotoviti, da imajo na stanju v denarnici minimalno količino sredstev. Stroški, potrebni za odprtje pozicije, vključujejo začetno kritje in začetne izgube (če obstajajo). Do začetne izgube pride, ko je cena terminske pogodbe neugodna (tj. tehtana cena je nižja od cene naročila za nakupovanje). Binance vključuje začetne izgube kot ene od stroškov, potrebnih za odprtje pozicije, da se prepreči prisilna likvidacija, ko trgovalci oddajo naročilo. Če se začetna izguba ne šteje kot ena od stroškov, potrebnih za odprtje pozicije, obstaja velika verjetnost, da bo pozicija uporabnikov takoj likvidirana, ko bodo oddali takšna naročila.
Formula za izračun stroškov, potrebnih za odprtje pozicije, je naslednja:
Stroški = začetno kritje + začetna izguba (če obstaja)

1. Stroški, potrebni za odprtje naročila z omejitvijo ali naročila stop

1. korak: Izračunajte začetno kritje

Začetno kritje
= nominalna vrednost / vzvod
= (9.253,30 × 1 BTC) / 20
= 462,66

2. korak: Izračunajte začetno izgubo

Začetna izguba
= število pogodb × absolutna vrednost {min [0, smer naročila × (tehtana cena - cena naročila)]}
smer naročila: naročilo na dolgo = 1, naročilo na kratko = -1
(i) Začetna izguba dolgega naročila
= število pogodb × absolutna vrednost {min [0, smer naročila × (tehtana cena - cena naročila)]}
= 1 × absolutna vrednost {min [0, 1 × (9.259,84 - 9.253,30)]}
= 1 × absolutna vrednost {min [0, 6,54]}
= 1 × 0
= 0
Ko uporabnik odpre dolgo naročilo, začetne izgube ni.
(ii) Začetna izguba kratkega naročila
= število pogodb × absolutna vrednost {min [0, smer naročila × (tehtana cena - cena naročila)]}
= 1 × absolutna vrednost {min [0, -1 × (9.259,84 - 9.253,30)]}
= 1 × absolutna vrednost {min [0, -6,54]}
= 1 × 6,54
= 6,54
Ko uporabnik odpre kratko naročilo, nastane začetna izguba.

3. korak: Izračunajte stroške, potrebne za odpiranje pozicije

Ker dolgo naročilo nima začetne izgube, so stroški, potrebni za odprtje dolge pozicije, enakovredni začetnemu kritju.
(i) Stroški, potrebni za odpiranje dolge pozicije
= 462,66 + 0
= 462,66
Kratko naročilo ima začetno izgubo, zato so stroški, potrebni za odprtje kratke pozicije, višji, saj moramo poleg začetnega kritja upoštevati tudi začetno izgubo.
(ii) Stroški, potrebni za odpiranje kratke pozicije
= 462,66 + 6,54
= 469,20 (razlika zaokroževanja)

2. Stroški, potrebni za odprtje naročila po tekoči ceni

1. korak: Izračunajte predpostavljeno ceno

Dolgo naročilo: predpostavljena cena = povpraševanje [0] × (1 + 0,05 %), Odprto naročilo: predpostavljena cena = maks. (ponudba [0], tehtana cena)
(i) Predpostavljena cena dolgega naročila
= povpraševanje [0] × (1 + 0,05 %)
= 10.461,77 × (1 + 0,05 %)
= 10.467,0009
(iii) Predpostavljena cena kratkega naročila
= maks. (ponudba [0], tehtana cena)
= maks. (10.461,78, 10.461,78)
= 10.461,78
× [0]: cena 1. stopnje

2. korak: Izračunajte začetno kritje

Začetno kritje = nominalna vrednost / vzvod
(i) Začetno kritje dolgega naročila
= predpostavljena cena dolgega naročila × število pogodb / vzvod
= 10.467,0009 × 0,2 / 20
= 104,670009
(ii) Začetno kritje kratkega naročila
= Predpostavljena cena kratkega naročila × število pogodb / vzvod
= 10.461,78 × 0,2 / 20
= 104,6178

3. korak: Izračunajte začetno izgubo

Začetna izguba
= število pogodb × absolutna vrednost {min [0, smer naročila × (tehtana cena - cena naročila)]}
smer naročila: naročilo na dolgo = 1, naročilo na kratko = -1
(i) Začetna izguba dolgega naročila
= število pogodb × absolutna vrednost {min [0, smer naročila × (tehtana cena - cena naročila)]}
= 0,2 × absolutna vrednost {min [0, 1 × (10.461,78 - 10.467,0009)]}
= 0,2 × absolutna vrednost {min [0, -5,2309]}
= 0,2 × 5,2309
= 1,04418
Ko uporabnik odpre dolgo naročilo, nastane začetna izguba.
(ii) Začetna izguba kratkega naročila
= število pogodb × absolutna vrednost {min [0, smer naročila × (tehtana cena - cena naročila)]}
= 0,2 × absolutna vrednost {min [0, -1 × (10.461,78 - 10.461,78)]}
= 0,2 × absolutna vrednost {min [0, 0]}
= 0,2 × 0
= 0
Ko uporabnik odpre kratko naročilo, začetne izgube ni.

4. korak: Izračunajte stroške, potrebne za odpiranje pozicije

Ker ima dolgo naročilo začetno izgubo, so zato stroški, potrebni za odprtje dolge pozicije, višji, saj moramo poleg začetnega kritja upoštevati tudi začetno izgubo.
(i) Stroški, potrebni za odpiranje dolge pozicije
= 104,670109 + 1,04418
= 105,71 (razlika zaokroževanja)
Ker kratko naročilo nima začetne izgube, so stroški, potrebni za odprtje kratke pozicije, enakovredni začetnemu kritju.
(ii) Stroški, potrebni za odpiranje kratke pozicije
= 104,6178 + 0
= 104,61 (razlika zaokroževanja)
Povezani članki
Specifikacije terminskih pogodb s kritjem USDⓈ-M