Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Žetoni z vzvodom
Pogoji uporabe

Pravila trgovanja z žetoni z vzvodom Binance

Binance
2021-08-25 02:15

1 Splošna pravila

1.1 Ta pravila so bila oblikovana na podlagi načel poštenosti, odprtosti in pravičnosti za urejanje trgovalnega vedenja, povezanega z žetoni digitalnih valut z vzvodom, in za zaščito zakonitih pravic in interesov vlagateljev.
1.2 Ta pravila služijo kot merilo za storitev trgovanja žetonov z vzvodom Binance, ki vključuje trgovanje z žetoni z vzvodom in druge povezane operacije, ki jih izvajajo vlagatelji.
1.3 Ta pravila se uporabljajo samo za žetone z vzvodom, s katerimi se trguje na platformi Binance. V primerih, ki jih ta pravila ne zajemajo, se uporabljajo Pogoji uporabe Binance in druga ustrezna pravila Binance.

2 Nadzor nad tveganji

2.1 Platforma Binance si pridržuje pravico, da v realnem času spremlja razmerje tveganja uporabniških računov.
2.2 Binance si pridržuje pravico, da na podlagi sprememb razmerja tveganja sprejme ustrezne ukrepe. Ukrepi za nadzor nad tveganji, ki se lahko uporabijo, vključujejo, vendar niso omejeni na:
  • Uvedba omejitve »največjega deleža«, ki omejuje največji znesek žetonov z vzvodom, ki jih lahko ima en sam uporabnik;
  • Platforma Binance bo prilagodila zgornje omejitve pozicij, omejitve vključitve in unovčenja za uporabnike glede na trenutno tveganje na trgu.
  • Onemogočanje prenašanja, trgovanja in drugih operacij z žetoni z vzvodom za nekatere uporabnike z visokim tveganjem.

3 Pravila za cenovni razpon naročila z omejitvijo

Cenovni razpon za naročila z omejitvijo za žetone z vzvodom je ±90 % najnovejše neto vrednosti sredstev (NAV) katerega koli žetona z vzvodom. Naročila z omejitvijo, ki presegajo ta razpon, ne bodo izvedena. Na primer, če je trenutna neto vrednost sredstev (NAV) žetona z vzvodom XUP enaka 10, potem bo cenovni razpon naročila z omejitvijo XUP/USDT 1–19.

4 Pravila za naročila po tekoči ceni

Pri oddajanju naročil po tekoči ceni upoštevajte, da lahko samo z možnostjo [Znesek] določite količino naročila. Žetoni z vzvodom ne podpirajo možnosti [Skupno] pri dajanju naročil po tekoči ceni.

5 Omejitev največje pozicije

Žetoni z vzvodom

Omejitev največje pozicije (USDT)*

SUSHIUP
2500
SUSHIDOWN
2500
YFIUP
2500
YFIDOWN
2500
SXPUP
2500
SXPDOWN
2500
1INCHUP
2500
1INCHDOWN
2500
AAVEUP
2500
AAVEDOWN
2500
LTCUP
5000
LTCDOWN
5000
XLMUP
5000
XLMDOWN
5000
TRXUP
5000
TRXDOWN
5000
XTZUP
2500
XTZDOWN
2500
FILUP
5000
FILDOWN
5000
BCHUP
5000
BCHDOWN
5000
DOTUP
5000
DOTDOWN
5000
EOSUP
5000
EOSDOWN
5000
LINKUP
2500
LINKDOWN
2500
UNIUP
5000
UNIDOWN
5000
BTCUP
5000
BTCDOWN
5000
ETHUP
5000
ETHDOWN
5000
BNBUP
5000
BNBDOWN
5000
ADAUP
2500
ADADOWN
2500
XRPUP
5000
XRPDOWN
5000
* Omejitev največje pozicije (USDT)
Binance določa omejitev največje dovoljene pozicije (USDT) za žetone BLVT. Nakupno naročilo bo zavrnjeno, če skupna količina nakupa in trenutna pozicija presežeta omejitev največje pozicije.
Omejitev največje pozicije uporabnika A za SUSHIUP je na primer 2000 USDT, zadnja cena pa je 0,1499 USD. Trenutna pozicija uporabnika A je 10.000 SUSHIUP, kar ustreza 1499 USDT. Največja količina, ki jo lahko uporabnik A zdaj kupi, je 6677 SUSHIUP, tj. 1001 USDT. Nakupno naročilo bo zavrnjeno, če bo uporabnik A skušal kupiti 10.000 SUSHIUP.
Opombe:
  • Ko zadnja cena zaradi gibanj na trgu močno niha, je možno, da se ocenjena omejitev največje pozicije razlikuje od izračuna na podlagi trenutne zadnje cene.
  • Platforma Binance bo prilagodila omejitve največjih pozicij za uporabnike glede na trenutno tveganje na trgu. Uporabniki, ki so imeli pozicije, ki presegajo največjo pozicijo, ne bodo mogli več oddajati nakupnih naročil.

6 Pravila unovčenja pri vključitvah

6.1 Cene unovčenja pri vključitvah se postavijo na podlagi neto vrednosti sredstev (NAV) v realnem času.
6.2 Na koncu postopka vključitve bodo vsi žetoni z vzvodom, v katere ste bili vključeni, položeni neposredno v vašo denarnico spot. Pristojbine vključitve bodo odštete neposredno iz denarnice USDT spot.
Ko je postopek unovčenja zaključen, bodo žetoni z vzvodom, ki ste jih unovčili, položeni v vašo denarnico spot kot USDT.
6.3 Uporabniki lahko kliknejo [Omejitve unovčenja in vključitve] na vmesniku za trgovanje in se pozanimajo o najnovejših omejitvah.
Kliknite [Omejitve unovčenja in vključitev].
6.4 Uporabniki se lahko kadar koli vključijo ali unovčijo žetone, razen med uravnoteževanjem. Omejitve vključitve in unovčenja so naslednje:

Žetoni z vzvodom

Posamezna dnevna vključitev

Omejitev (USDT)

Dnevna vključitev

Omejitev (USDT)

Posamezno dnevno unovčenje

Omejitev (USDT)

Dnevno unovčenje

Omejitev (USDT)

BCHDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BCHUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
1INCHDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
1INCHUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XLMDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XLMUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
SUSHIDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
SUSHIUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
AAVEDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
AAVEUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
YFIDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
YFIUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
FILDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
FILUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
SXPDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
SXPUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
UNIDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
UNIUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
LTCDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
LTCUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XRPDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XRPUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
DOTDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
DOTUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
TRXDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
TRXUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
EOSDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
EOSUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XTZDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
XTZUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BNBDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BNBUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
LINKDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
LINKUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
ADADOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
ADAUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
ETHDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
ETHUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BTCDOWN
2000
5,000,000
4,000
8,000,000
BTCUP
2000
5,000,000
4,000
8,000,000

7 Pravila zbiranja pristojbin za financiranje

7.1 Stopnja financiranja žetonov z vzvodom = stopnja financiranja terminskih pogodb iz košarice × dejanski vzvod. Platforma Binance ne pobira pristojbin za prenos obrestnih mer za financiranje. Zbiranje pristojbin za financiranje poteka med trgovalci, pristojbine pa so vključene v neto vrednost sredstev (NAV).
7.2 Stopnja financiranja, prikazana na strani, že upošteva vzvod, zato je njen vpliv na neto vrednost sredstev (NAV) enak prikazani stopnji financiranja. Nova neto vrednost sredstev (NAV) = NAV × (1 - stopnja financiranja).
Primer: Če je stopnja financiranja za BTCDOWN -0,0304 %, se bo neto vrednost sredstev (NAV) povečala za 0,0304 %, ko se zbere stopnja financiranja.

8 Pravila za uravnoteževanje

8.1 Pozicije žetonov z vzvodom Binance se uravnotežijo le, kadar je to potrebno, to pa nadzira lastniški algoritem Binance. Cilj je čim bolj povečati povezavo med žetoni z vzvodom Binance in osnovnimi pozicijami kritja, ne da bi morali skrbeti za likvidnost.
8.2 Razpon ciljnega vzvoda za žetone z vzvodom Binance je med 1,25-krat in 4-krat. Dejanski množitelj ciljnega vzvoda ni javno objavljen in se nenehno spreminja. Tako zunanji svet ne more predvideti množitelja ciljnega vzvoda, ohranjenega za žetone z vzvodom Binance, ali kdaj bo prišlo do uravnoteževanja, s čimer se zmanjša količina predtrgovanja in manipulacij.

9 Izračun čiste vrednosti sredstev (NAV)

Čista vrednost sredstev (NAV) = ((1 / dejanski množitelj vzvoda) × pozicija košare × cena osnovnega instrumenta) / izdani žetoni.

10 Dodatna pravila

10.1 Platforma Binance ponuja distribucijo informacij, nadzor in storitve nadzora nad tveganji pri trgovanju z žetoni z vzvodom. Platforma Binance ne zagotavlja nobenega jamstva za donos ali obveznost ohranjanja kapitala za uporabnike, ki izvajajo transakcije z žetoni z vzvodom na platformi Binance. Vlagatelji bi se morali v celoti zavedati večjih tveganj, povezanih s storitvami žetonov z vzvodom. Poleg tega bi morali sami oceniti možne izgube in prostovoljno sodelovati na podlagi potrditve, da so tveganja obvladljiva in znosna.
10.2 Izrazi »presega« in »manj kot«, omenjeni v teh pravilih, ne vključujejo številk, medtem ko »ne presega«, »ne manj kot«, »nad« in »do« vključujejo tudi številke.
10.3 Ta pravila oblikuje platforma Binance in bodo začela veljati takoj po pošiljanju vsem vlagateljem na platformi. Enako velja za spremembe.
10.4 Platforma Binance si pridržuje pravico do razlage teh pravil.
* Izjava o omejitvi odgovornosti: Številke v tem članku se lahko spremenijo brez nadaljnjega obvestila. Glejte angleško različico za najnovejše številke.