Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Opcije
Opcije Binance Options

Kaj so opcije Binance?

Binance
2021-10-13 01:45
Opcije Binance so vrsta ameriških opcij, ki vam omogočajo, da pogodbo za opcije uveljavite kadar koli pred datumom poteka. Opcije Binance se poravnajo v gotovini, zato fizična dostava osnovnega instrumenta ni potrebna.
V nasprotju z običajnimi opcijami, opcije Binance ponujajo krajši časovni okvir, ki se giblje od 5 minut do 1 dneva. Opcije Binance imajo samo eno izvedbeno ceno, ki je enakovredna pogodbeni ceni na terminskih pogodbah Binance. Z drugimi besedami, opcije Binance so vedno »pri denarju«.
Lahko ste zgolj kupec opcij Binance, saj je Binance edini izdajatelj (prodajalec opcij). Zato za opcije Binance ni knjige naročil. Kot kupec opcij je najvišja izguba pri pogodbi za opcijo, ki jo lahko doživite, premija, ki ste jo plačali. V tem primeru je vaša prelomna točka izvedbena cena +/- premija (odvisno od tega, ali gre za nakupno ali prodajno pogodbo).

Specifikacije pogodbe za opcije Binance

Pogodba za opcije

BTCUSDT

ETHUSDT

XRPUSDT

BNBUSDT

LINKUSDT

LTCUSDT

Osnovni instrument

BTCUSDT terminska pogodba BinanceETHUSDT terminska pogodba BinanceXRPUSDT terminska pogodba BinanceBNBUSDT terminska pogodba BinanceLINKUSDT terminska pogodba BinanceLTCUSDT terminska pogodba Binance

Najnižja višina pogodbe

0,001 BTC0,001 ETH0,1 XRP0,01 BNB0,01 LINK0,001 LTC

Najvišja višina pogodbe

20 BTC200 ETH200.000 XRP2000 BNB2000 LINK20 LTC

Izvedbena cena

Zadnja cena terminske pogodbe Binance BTCUSDTZadnja cena terminske pogodbe Binance ETHUSDTZadnja cena terminske pogodbe Binance XRPUSDTZadnja cena terminske pogodbe Binance BNBUSDTZadnja cena terminske pogodbe Binance LINKUSDTZadnja cena terminske pogodbe Binance LTCUSDT

Vmesnik za trgovanje z opcijami Binance

1. Osnovni instrument
2. Lokalni čas
3. Stanje: Sredstva, ki jih je mogoče uporabiti za nakup opcij Binance, so razpoložljivo stanje na terminskih pogodbah Binance
4. Prenos: Kliknite za prenos sredstev iz svoje denarnice spot v svojo denarnico za terminske pogodbe
5. Uporabniški vodnik za opcije Binance
6. Datum poteka: Izberete lahko poteke pogodbe 5 minut, 10 minut, 30 minut, 1 ure, 4 ure, 8 ur, 12 ur, ali 1 dneva
7. Graf s cenami osnovnega instrumenta
8. Pozicije (neizvedenih opcij): »C« pomeni nakupno opcijo, »P« pomeni prodajno opcijo
9. Naročila: Lahko ste zgolj kupec opcij Binance
10. Vaše pozicije
11. Zgodovina vaših izvedenih/poravnanih opcij
12. Opis kupljenih opcij
13. Čas nakupa opcije
14. Odkupljena količina (v pogodbeni enoti)
15. Izvedbena cena: Osnovna cena pri oddaji naročila. Prikazana izvedbena cena se lahko razlikuje od dejanske zadnje cene osnovnega instrumenta, ko je trg zelo nestabilen
16. Premija: Skupna cena, ki ste jo plačali za nakup opcije
17. Prelomna cena
- Prelomna cena nakupnih opcij = izvedbena cena + (premija / količina)
- Prelomna cena prodajnih opcij = izvedbena cena - (premija / količina)
18. Čas do poteka: Odštevanje pred datumom poteka
19. Neunovčeni dobiček/izguba
- Neunovčeni dobiček/izguba nakupnih opcij = najv. [(osnovna cena - izvedbena cena) × količina, 0]
- Neunovčeni dobiček/izguba prodajnih opcij = najv. [(izvedbena cena - osnovna cena) × količina, 0]
- Najvišja možna izguba je plačana premija
20. Poravnava: Kliknite, če želite opcije uveljaviti pred ali po datumu poteka roka uporabnosti
21. Ciljna cena: Kliknite, če želite določiti ciljno ceno, tako da vnesete razliko od izvedbene cene
22. Podaljšanje: Kliknite za podaljšanje roka uporabnosti, da povečate potencialne priložnosti za dobiček

Pomembne omejitve odgovornosti pri trgovanju z opcijami

Premija/dobiček
Premija se najprej odšteje od stanja v denarnici za terminske pogodbe Binance. Po tem se izračuna le dobiček. V redkih primerih lahko odbitek premije povzroči likvidacijo pozicij vaših terminskih pogodb. Zato se pred oddajo naročila opcije prepričajte, da imate na svojem stanju denarnice za terminske pogodbe dovolj prostega krita. Upoštevajte, da mora biti čisti dobiček pri trgovanju z opcijami višji od premije. Dobiček bo med 0 in neskončno, premija pa je stalna vrednost, ki ste jo plačali pred trgovanjem. Tako imajo opcije stalne negativne stroške, ki se plačajo vnaprej, in neomejeno možnost dobička. Čisti dobiček pri trgovanju z opcijami je (dobiček - premija).
Cena
Vsa trgovanja se izvajajo po tržni ceni. Nobenega zagotovila ni, da bo cena, ki jo vidite na zaslonu, natančna cena, po kateri boste izvedli naročilo, ponavadi pa ji je zelo blizu. Cena majhnih naročil ali naročil, izvedenih na »normalnem« trgu (manj nestabilen trg), bo vedno skoraj enaka, pri velikih naročilih ali naročilih, izvedenih na nestabilnem trgu, pa lahko cena odstopa glede na dejansko izvršitev naročila.
Opozorilo o tveganju
Nobenega zagotovila ni, da se bo vaš nakup opcij po odšteti premiji izvedel z dobičkom. Niso vsa trgovanja z opcijami dobičkonosna. S trgovanjem začnite po lastni presoji.
Povezani članki
Pregled pogodb za opcije