Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Kupite kripto (fiat/P2P)
Trgovanje P2P
Upravljanje trgovalcev in uporabnikov P2P

Pravila obravnave pritožb P2P

Binance
2021-06-17 05:08
*To pravilo velja le za trgovanje s sredstvi, ki niso CNY
Kupčeva pritožba
1. Naročilo preklicano:
 • Če je rok naročila prekoračen in ga je sistem samodejno preklical, vendar je kupec plačilo kljub temu zaključil izven spleta ali pa je po zaključku kupčevega plačila naročilo preklicano po pomoti, bo predstavnik podpore strankam Binance stopil v stik s prodajalcem, da se po najboljših močeh dogovori za vračilo kupnine. Če prodajalec zavrne vračilo kupnine, družba Binance ne odgovarja za izgubo, ki je nastala zaradi transakcije. Družba Binance si pridržuje pravico, da začasno onemogoči uporabnike, ki med postopkom ne sodelujejo.
2. Znesek plačila in znesek naročila se ne ujemata:
 • Če je dejanski znesek, ki ga kupec plača, večji od zneska naročila in je kupec kliknil gumb »Označi kot plačano in preneseno, naprej«, bodo predstavniki podpore strankam Binance stopili v stik s prodajalcem za povračilo kupnine. Če prodajalec noče vrniti kupnine, je kupec odgovoren za izgubo sredstev. Družba Binance si pridržuje pravico, da začasno onemogoči uporabnike, ki med postopkom ne sodelujejo.
3. Prodajalec ni pravočasno sprostil kriptovalute:
 • Če po tem, ko je kupec plačilo uspešno izvedel s plačilnim sredstvom v realnem času, prodajalec ni sprostil kriptovalute v več kot 15 minutah, bodo predstavniki podpore strankam Binance stopili v stik s prodajalcem, da sprosti kriptovaluto. Če se prodajalec ne odzove v določenem roku, bo predstavnik podpore strankam Binance prisilno sprostil kriptovaluto.
 • Če je kupec za plačilo uporabil plačilno sredstvo z netakojšnjim plačilom, tako da prodajalec ne more pravočasno prejeti plačila, bodo predstavniki podpore strankam Binance stopili v stik s prodajalcem in ga prosili, da v dveh delovnih dneh sprosti kriptovaluto. Če plačilo ni bilo prejeto v predpisanem roku, mora prodajalec pravočasno stopiti v stik s službo za podporo strankam. Če prodajalec ni stopil v stik z nami, se bo štelo, da je bilo plačilo prejeto. Predstavnik podpore strankam Binance bo prisilno sprostil kriptovaluto.
4. Kupec je plačal pravilen znesek s svojega plačilnega računa (ime imetnika se ujema s preverjenim imenom v postopku spoznaj svojo stranko KYC), vendar prodajalec ne želi sprostiti kriptovalute in poskuša skleniti posel po višji ceni.
 •  Razen v primerih, ko je cena neobičajno nizka (–10 % tržne cene), bo predstavnik podpore strankam naročilo sprostil ročno.
5. Kupec je med nakazilom denarja pustil posebno opombo, prodajalec pa ni sprostil kriptovalute:
 • Če je kupec pri nakazilu denarja pri plačilnih opombah omenil besede, kot so "Digitalna valuta, C2C/P2P, Binance, BTC", ali druge s tem povezane občutljive podatke (čeprav je prodajalec že navedel, da takih besed ne omenja), bodo predstavniki podpore strankam Binance stopili v stik s prodajalcem, da bodisi sprostijo žeton bodisi vrnejo denar. Morebitno pristojbino zaradi izbire plačilnega sredstva mora kriti kupec.
6. Žaljiv jezik:
 • Dve stranki sta med pogovorom uporabljali žaljiv jezik. Če se je nekdo dvakrat ali večkrat pritožil nad stranko, bo del funkcij njenega uporabniškega računa začasno onemogočen.
Pritožba prodajalca
1. Kupec je kliknil »Označi kot plačano« ali »Preneseno, Naprej«
 • Če kupec ni plačal in ni predložil dokazila o plačilu ali če ga v določenem roku ni mogel pridobiti, bo predstavnik podpore strankam Binance v korist prodajalca preklical naročilo. Če so bila naročila zaradi neplačila preklicana trikrat ali večkrat, bo del funkcij uporabniškega računa začasno onemogočen.
 • Če je kupec plačal, prodajalec pa plačila ni prejel, bodo predstavniki podpore strankam Binance stopili v stik s prodajalcem, da bo kriptovaluto sprostil v dveh delovnih dneh. Če kriptovaluta ni bila sproščena v predpisanem roku, bodo predstavniki podpore strankam Binance prisilno sprostili kriptovaluto. Če kriptovalute ni mogoče normalno sprostiti, mora prodajalec stopiti v stik s službo za podporo strankam. Če ni stopil v stik, se bo to štelo, da je bilo plačilo prejeto.
2. Preverjeni podatki ali plačani znesek se ne ujemajo:
 • Če je kupec nakazal denar na prodajalčev drugi plačilni račun ali plačilni račun druge osebe in za plačilo ni uporabil prodajnih podatkov, ki jih je navedel prodajalec, kupec prevzame odgovornost za tveganje, da nakazilo izvede na napačen račun in vračilo kupnine ne bo zagotovljeno. Če družba Binance zazna tak ponavljajoč se trend napačnih plačil, bo služba za podporo strankam onemogočila račun kupca za 30 dni. 
 • Plačilni račun in preverjeni podatki se ne ujemajo: Če se ime plačilnega računa kupca (na primer ime na bančni kartici kupca) ne ujema s (KYC preverjenim) imenom na Binance P2P, bo funkcija kupca P2P začasno onemogočena za 15 dni zaradi kršitve pravil o transakcijah Binance P2P. V tem primeru Binance P2P kriptovalute ne bo sprostil takoj, prodajalec bo pozvan, da vrne celoten znesek, nato pa bo naročilo preklicano, ko bo prodajalec predložil dokazilo o vračilu, ki ga bo kupec potrdil. Morebitno pristojbino zaradi izbire plačilnega sredstva mora kriti kupec. 
 • Če je kupec plačal, vendar je plačani znesek manjši od zneska naročila, mora kupec plačati preostali znesek v določenem roku. Morebitno pristojbino izbire plačilnega sredstva mora kriti kupec. Če se kupec ne odzove pravočasno ali noče plačati preostalega zneska, bo prodajalec pozvan, da vrne prejeti denar. Družba Binance si pridržuje pravico, da začasno onemogoči uporabnike, ki med postopkom ne sodelujejo. Za vse druge izgube bo odgovoren kupec.
Če je dejanski znesek, ki ga kupec plača, manjši od zneska naročila, vendar je kupec sprostil kriptovaluto pred prejemom plačila, bodo predstavniki podpore strankam Binance stopili v stik s kupcem, da poravna preostali del zneska. Če prodajalec noče vrniti kupnine, je kupec odgovoren za izgubo sredstev. Družba Binance si pridržuje pravico, da začasno onemogoči uporabnike, ki med postopkom ne sodelujejo.
3. Sprostitev kriptovalute pred prejemom plačila: Prodajalec ni potrdil, ali je prejel plačilo, in je kriptovaluto sprostil, preden je prejel plačilo:
 • Prodajalec stopi v stik s službo za podporo strankam z vložitvijo zahtevka. V primerih, ko se kupec ne odzove ali noče sodelovati, lahko prodajalec primer prijavi organu kazenskega pregona.
 • Prodajalec prevzema odgovornost zaradi vnaprejšnje sprostitve kriptovalute. Platforma (Binance P2P) ne more zagotoviti, da bodo sredstva povrnjena.
6. Žaljiv jezik:
 • Dve stranki sta med pogovorom uporabljali žaljiv jezik. Če se je nekdo dvakrat ali večkrat pritožil nad stranko, bo del funkcij njenega uporabniškega računa začasno onemogočen.
Povezani članki
Smernice platforme Binance P2P za trgovalce