Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Kripto izvedeni finančni instrumenti
Terminske pogodbe

Struktura in izračuni pristojbin za Binance Futures

Binance
2021-09-08 06:36
Če želite preveriti stopnjo pristojbine za trgovanje, kliknite tukaj.
Opombe:
  1. Vsi uporabniki s statusom VIP na spot trgu imajo status VIP tudi na trgu s terminskimi pogodbami.
  2. Stopnje pristojbin za terminske pogodbe posnemajo spot trg, vendar so na splošno nižje. Upoštevajte, da je zahtevana količina zaradi ponujenega vzvoda za vsako stopnjo VIP 5-krat večja od spot trga.
  3. Glejte mehanizem za dnevni izračun stanja BNB.
  4. Uporabniki bodo prejeli 10‑% popust na standardne pristojbine za trgovanje, ko pristojbine za trgovanje na platformi Binance Futures plačajo z BNB. Uporabniki morajo BNB prenesti iz svoje borzne denarnice v denarnico za terminske pogodbe, da bi prejeli 10‑% popust. Prepričajte se, da stanje BNB v vaši denarnici za terminske pogodbe zadostuje za plačilo pristojbin za trgovanje, sicer bo sistem samodejno odštel USDT kot provizijo za trgovanje s terminskimi pogodbami in do popusta ne boste upravičeni.
  5. BNB, prenesen v denarnice za terminske pogodbe, bo mogoče uporabiti le za popuste pri pristojbinah za trgovanje. Ne more se uporabiti za likvidacijske pristojbine ali kot kritje. Za več podrobnosti glejte program popustov za trgovalne provizije Binance Futures - prihranite 10 % z BNB

Kaj pomenita »naročilo z zamikom« in »takojšnje naročilo«?

Takojšnje naročilo:

Trgovanje z naročilom, ki je trgovanja deležno takoj ob oddaji, tako da se delno ali v celoti izpolni, preden gre v knjigo naročil, se imenuje »takojšnje naročilo«.
Trgovanja iz naročil po tekoči ceni so vedno takojšnja naročila, saj naročila po tekoči ceni nikoli ne morejo v knjigo naročil. Ta trgovanja »odvzemajo« obseg iz knjige naročil in se zato imenujejo »takojšnja naročila«.

Naročilo z zamikom:

Ko oddate naročilo, ki je delno ali v celoti vneseno v knjigo naročil, na primer naročilo z omejitvijo, bodo vsa naslednja trgovanja, ki izhajajo iz tega naročila, »naročila z zamikom«.
Ta naročila knjigi naročil dodajo obseg in pomagajo »ustvariti trg«, zato se vsa naslednja trgovanja imenujejo »naročila z zamikom«.

Kako izračunati posredniško pristojbino za pogodbe s kritjem s kovanci?

Posredniška pristojbina = nominalna vrednost × stopnja pristojbine
Nominalna vrednost = (število pogodb × velikost pogodbe) / cena trgovanja
Na primer, posredniška pristojbina za naročilo z zamikom VIP0: 0,015 %; posredniška pristojbina za takojšnje naročilo: 0,040 %
Kupite 10 četrtletnih pogodb BTCUSD 0925 z uporabo naročila po tekoči ceni:
Nominalna vrednost = (število pogodb × velikost pogodbe) / začetna cena
= (10 pog. × 100 USD) / 10.104 USD
= 0,09897 BTC
Plača se posredniška pristojbina za takojšnje naročilo: 0,09897 × 0,040 % = 0,00003959 BTC
Ko se cena zviša, prodajte 10 četrtletnih pogodb BTCUSD 0925 z uporabo naročila z omejitvijo:
Nominalna vrednost = (število pogodb × velikost pogodbe) / zaključna cena
= (10 pog. × 100 USD) / 11.104 USD
= 0,09 BTC
Plača se posredniška pristojbina za naročilo z zamikom: 0,09 × 0,015 % = 0,00001351 BTC
Opomba: Pri četrtletnih dobavnih pogodbah se za vse pozicije, poravnane na datum dobave, zaračuna pavšalnih 0,015 % pristojbine za poravnavo.
Kako izračunati posredniško pristojbino za pogodbe s kritjem USDⓈ?
Posredniška pristojbina = nominalna vrednost × stopnja pristojbine
Nominalna vrednost = število pogodb × cena trgovanja
Na primer, posredniška pristojbina za naročilo z zamikom VIP0: 0,02 %; posredniška pristojbina za takojšnje naročilo: 0,040 %
Kupite pogodbo BTCUSD v vrednosti 1 BTC z uporabo naročila po tekoči ceni:
Nominalna vrednost = število pogodb × začetna cena
= 1 BTC × 10.104
= 10.104
Plača se posredniška pristojbina za takojšnje naročilo: 10.104 × 0,040 % = 4,0416 USDT
Ko se cena zviša, prodajte pogodbo BTCUSD v vrednosti 1 BTC z uporabo naročila z omejitvijo:
Nominalna vrednost = število pogodb × zaključna cena
= 1 BTC × 11.104
= 11.104
Plača se posredniška pristojbina za naročilo z zamikom: 11.104 × 0,02 % = 2,2208 USDT
Povezani članki
Izjava o omejitvi odgovornosti za algoritem časovno tehtane povprečne cene (TWAP)