Kupite kriptovaluto
Za plačilo uporabite
Trgi
NFT
New
Prenosi
English
USD
Center za podporo
Pogosta vprašanja
Trgovanje z vzvodom

Stopnje kritja Binance in poziv k doplačilu

Binance
2021-07-21 07:33
Trgovanje z vzvodom vam omogoča, da svojim pozicijam dodate vzvod za povečanje potencialnega zaslužka in dobička. Binance uporablja stopnjo kritja za ocenjevanje stopnje tveganja vašega računa s kritjem.

1. Stopnja kritja za navzkrižno kritje

1.1 Uporabniki, ki sodelujejo pri kritnih posojilih, lahko za kritje uporabljajo čista sredstva na svojih računih z navzkrižnim kritjem, digitalna sredstva na drugih računih pa niso vključena v kritje za trgovanje z navzkrižnim kritjem.
1.2 Stopnja kritja za račun z navzkrižnim kritjem = skupna vrednost sredstev računa z navzkrižnim kritjem / (celotne obveznosti + neporavnane obresti), kjer:
Skupna vrednost sredstev računa z navzkrižnim kritjem = trenutna skupna tržna vrednost vseh digitalnih sredstev na računu z navzkrižnim kritjem
Celotne obveznosti = trenutna skupna tržna vrednost vseh neporavnanih posojil kritja na računu z navzkrižnim kritjem
Neporavnane obresti = znesek vsakega kritnega posojila × število ur posojila do trenutka izračuna × urna obrestna mera - odbitek/plačane obresti.
1.3 Stopnja kritja in povezano delovanje
  • Vzvod 3 ×
Ko je vaša stopnja kritja > 2, lahko trgujete in si izposojate ter prenašate sredstva v spot denarnico;
Pri 1,5 < stopnji kritja ≤ 2 lahko trgujete in si izposojate, sredstev pa ne morete prenašati iz vašega kritnega računa;
Pri 1,3 < stopnji kritja ≤ 1,5 lahko trgujete, ne morete pa si niti izposojati, niti prenašati sredstev iz vašega kritnega računa;
Pri 1,1 < stopnji kritja ≤ 1,3 se sproži poziv k doplačilu in po e-pošti, sporočilu SMS in na spletnem mestu boste prejeli obvestilo, da povečate kritje (dopolnitev sredstev za kritje), da se izognete likvidaciji. Po prvem obvestilu boste obvestilo prejeli vsakih 24 naravnih ur.
Pri stopnji kritja ≤ 1,1 se sproži likvidacijski mehanizem in vsa vaša sredstva bodo likvidirana, da bodo obresti in posojilo povrnjeni. Sistem vas bo obvestil po e-pošti, sporočilu SMS in na spletnem mestu.
  • Vzvod 5 × (podprt samo v glavnem računu)
Ko je vaša stopnja kritja > 2, lahko trgujete in si izposojate ter prenašate sredstva v spot denarnico;
Pri 1,25 < stopnji kritja ≤ 2 lahko trgujete in si izposojate, sredstev pa ne morete prenašati iz vašega računa za kritje v vašo spot denarnico;
Pri 1,15 < stopnji kritja ≤ 1,25 lahko trgujete, ne morete pa si niti izposojati, niti prenašati sredstev iz vašega kritnega računa v vašo spot denarnico;
Pri 1,05 < stopnji kritja ≤ 1,15 se sproži poziv k doplačilu in po e-pošti, sporočilu SMS in na spletnem mestu boste prejeli obvestilo, da povečate kritje (dopolnitev sredstev za kritje), da se izognete likvidaciji. Po prvem obvestilu boste obvestilo prejeli vsakih 24 naravnih ur.
Pri stopnji kritja ≤ 1,05 se sproži likvidacijski mehanizem in vsa vaša sredstva bodo likvidirana, da bodo obresti in posojilo povrnjeni. Sistem vas bo obvestil po e-pošti, sporočilu SMS in na spletnem mestu.
1.4 Za več informacij glejte Pravila trgovanja z navzkrižnim kritjem.

2. Stopnja kritja za izolirano kritje

2.1 Čista sredstva na uporabnikovem računu izoliranega kritja se lahko uporabljajo samo kot kritje na ustreznem računu, sredstva na uporabnikovih drugih računih (račun za navzkrižno kritje ali drugi ločeni računi) pa se ne morejo uporabiti kot kritje zanj.
2.2 Stopnja kritja izoliranega računa = skupna vrednost sredstev pod izoliranim računom / (skupna vrednost obveznosti + neplačane obresti)
Med njimi je skupna vrednost sredstev = skupna vrednost osnovnih instrumentov + nominalna sredstva na tekočem izoliranem računu
Skupne obveznosti = skupna vrednost sredstev, ki so bila izposojena, vendar niso bila vrnjena na tekočem izoliranem računu
Neplačane obresti = (znesek vsakega izposojenega sredstva × čas trajanja posojila × urna obrestna mera) - odplačane obresti
2.3 Stopnja kritja in delovanje
Ko je stopnja kritja (v nadaljevanju SK) > 2, lahko uporabniki trgujejo, si izposojajo, presežna sredstva na računu pa lahko tudi prenesejo tudi na druge trgovalne račune. Toda SK mora biti po prenosu še vedno enaka ali večja od 2, da se zagotovijo običajne funkcije prenosa sredstev.
  • Začetno razmerje (ZR)
ZR je začetna stopnja tveganja po tem, ko se uporabnik zadolži, in obstajajo različna ZR glede na različne vzvode. Na primer, ZR bo 1,5 pod 3-kratnim vzvodom s celotno izposojo, 1,25 pod 5-kratnim vzvodom s celotno izposojo in 1,11 pod 10-kratnim vzvodom s celotno izposojo.
  • Razmerje poziva k doplačilu (RPD)
Pri RPD < SK ≤ 2 lahko uporabniki trgujejo in si izposojajo, ne morejo pa prenašati sredstev.
RPD se bo razlikoval glede na različne vzvode. Na primer, RPD za 3-kratni vzvod je 1,35, za 5-kratni vzvod znaša 1,18, za 10-kratni vzvod pa 1,09.
  • Likvidacijsko razmerje (LR)
Ko je LR <SK ≤ RPD, se sproži poziv k doplačilu. Sistem bo poslal obvestila prek e-poštnega sporočila, sporočila SMS, opomnika na spletnem mestu in predlagal, da uporabnik doda kritje (to pomeni, da nakaže več sredstev kritja), da se izogne tveganju likvidacije. Po prvem obvestilu bodo obvestila poslana vsakih 24 ur. Če je kasneje SK ≥ MCR, uporabnik naslednjega obvestila ne bo prejel.
Ko je SK ≤ LR, sistem izvede postopek likvidacije. Sredstva, zadržana na računu, bodo prisiljena k prodaji za odplačilo posojila. Hkrati bodo uporabniki obveščeni po e-pošti, sporočilu SMS in z opomniki na spletnem mestu.
LR se bo razlikoval glede na različne vzvode. Na primer, LR za 3-kratni vzvod je 1,18, za 5-kratni vzvod znaša 1,15, za 10-kratni vzvod pa 1,05.
2.4 Za več informacij glejte Pravila trgovanja z izoliranim kritjem.

Kaj so pristojbine kliringa za likvidacijo?

Ko je vaš kritni račun ali naročilo za kriptoposojilo prisilno likvidiran, bo sklad za zavarovanje kritja zaračunal določen odstotek kliring pristojbin. Te pristojbine si lahko ogledate v zgodovini kliring pristojbin kritnega računa. Priporočljivo je, da svoja tveganja skrbno obvladujete, da se izognete prisilnim likvidacijam. Uporabnikova likvidacijska cena se zaradi tega ne bo spremenila.
Produkti
Likvidacijska pristojbina
Navzkrižno kritje
Likvidirana sredstva navzkrižnega kritja × 2 %
Izolirano kritje
Likvidirana sredstva izoliranega kritja × stopnja kliring pristojbin, ki ustreza stopnji vzvoda
Kriptoposojila
Likvidirana sredstva kriptoposojil × 2 %
Opomba: Stopnja kliring pristojbin, ki ustreza stopnji vzvoda = (razmerje tveganja likvidacije vaše stopnje vzvoda med likvidacijo - 1) × 8 % (najv. znesek, ki ga je mogoče zaračunati, ne da bi presegli vaše stanje preostalih sredstev po likvidaciji).
Primer: Če je uporabnik likvidiran in zniža pozicije v stopnji 3 ADA/ETH, potem je stopnja kliring pristojbin = (1,165 - 1) × 8 % = 1,32 %.
Povezani članki
Kako prenesti sredstva na kritni račun Binance?