Vodnik za začetnike za trgovanje s terminskimi pogodbami (Splet)

Binance
2021-07-19 06:08
Kliknite ta video, če želite izvedeti, kako začeti trgovati s terminskimi pogodbami na spletni platformi Binance
Pri trgovanju s terminskimi pogodbami lahko sodelujete v gibanju trga in ustvarjate dobiček, če s terminskimi pogodbami trgujete na dolgo ali kratko.
S trgovanjem na dolgo trgovalec kupi terminsko pogodbo s pričakovanjem, da se bo njena vrednost v prihodnosti zvišala.
Nasprotno pa trgovalec proda terminsko pogodbo s trgovanjem na kratko, če v prihodnosti pričakuje znižanje cen.
Na naši platformi za terminske pogodbe Binance Futures lahko z vzvodom trgujete na dolgo ali kratko in tako zmanjšate tveganje ali pridobite dobiček na nestabilnih trgih. Če želite začeti s trgovanjem na naši platformi Binance Futures sledite naslednjim korakom:
  1. Na svoj račun terminskih pogodb USDⓈ-M kot kritje položite USDT, BUSD, druge kovance, npr. BTC pa kot kritje v svoj račun terminskih pogodb COIN-M
  2. Izberite želeno stopnjo vzvoda
  3. Izberite ustrezno vrsto naročila (nakup ali prodaja)
  4. Navedite število pogodb, ki jih želite imeti v lasti
Tu je primer, kako lahko pri terminski pogodbi zaslužite s trgovanjem na dolgo ali na kratko:
Trgovanje na dolgo s BTCUSDT:

Trgovanje na kratko s BTCUSDT:
Na spot trgih lahko trgovalci zaslužijo samo, ko se vrednost sredstva poveča. Nasprotno pa lahko s terminskimi pogodbami zaslužite v obeh smereh, ko vrednost sredstva naraste ali pade.

Kako izračunati neunovčen dobiček/izgubo v % ROE?

Terminske pogodbe USDⓈ-M
  • Uporabniki za osnovo cene izberejo tehtano ceno:
Neunovčen dobiček/izguba = velikost pozicije × smer naročila × (tehtana cena - vstopna cena)
% ROE = neunovčen dobiček/izguba v USDT / vstopno kritje = ((tehtana cena - vstopna cena) × smer naročila × velikost) / (znesek pozicije × množitelj pogodbe × tehtana cena × IMR*)
*IMR = 1 / vzvod
  • Uporabniki za osnovo cene izberejo najnovejšo ceno:
Neunovčen dobiček/izguba = velikost pozicije × smer naročila × (najnovejša cena - vstopna cena)
% ROE = neunovčen dobiček/izguba v USDT/vstopno kritje = ((najnovejša cena - vstopna cena) × smer naročila × velikost) / (znesek pozicije × množitelj pogodbe × tehtana cena × IMR)
smer naročila: 1 za naročilo na dolgo; -1 za naročilo na kratko
Terminske pogodbe COIN-M
  • Uporabniki za osnovo cene izberejo tehtano ceno:
Neunovčen dobiček/izguba = velikost_pozicije × množitelj pogodbe × smer naročila × (1 / vstopna cena - 1 / tehtana cena)
% ROE = neunovčen dobiček/izguba × tehtana cena / abs (velikost) × množitelj pogodbe × IMR
  • Uporabniki za osnovo cene izberejo najnovejšo ceno:
Neunovčen dobiček/izguba = velikost pozicije × množitelj pogodbe × smer naročila × (1 / vstopna cena - 1 / najnovejša cena)
% ROE = neunovčen dobiček/izguba × tehtana cena / abs (velikost) × množitelj pogodbe × IMR
Za več podrobnosti kliknite povezavo, da raziščete več: