Vrste naročil na terminskih pogodbah Binance

Binance
2021-08-18 07:56
Trenutno terminske pogodbe Binance podpirajo 7 vrst naročil:
1. Naročilo z omejitvijo
2. Naročilo po tekoči ceni
3. Naročilo z omejitvijo stop
4. Naročilo stop po tekoči ceni
5. Naročilo stop s prilagajanjem
6. Naročilo samo za objavo
7. Naročilo z omejitvijo unovč. dobička/ustav. izgube (strateško naročilo)
Uporabniki lahko pred oddajo naročila omogočijo različne nastavitve v [Preferenca]:
  • Potrditev naročila: Ko je omogočeno, bo ob vsaki oddaji naročila potrebna potrditev naročila.
  • Način pozicije: Za pogodbe lahko izberete [Enosmerni način] ali [Način za zavarovanje tveganja].
  • Zaščita cen: Ko je omogočena, če razlika med zadnjo ceno in tehtano ceno pogodbe presega nastavljeni prag, kadar naročila ustavitev izgube in naročila z unovčenjem dobička dosežejo sprožilno ceno, naročila ustavitev izgube in naročila z unovčenjem dobička ne bodo sprožena. Če želite izvedeti več, obiščite Kako uporabljati funkcijo zaščite cen.

Naročilo z omejitvijo

Kaj je naročilo z omejitvijo?
Naročilo z omejitvijo vam omogoča, da oddate naročilo po določeni ali boljši ceni. Nakupno naročilo z omejitvijo bo izpolnjeno, če se cena ujema ali je nižja od vaše cene z omejitvijo, prodajno naročilo z omejitvijo pa bo izpolnjeno po vaši ceni z omejitvijo ali višjo. Upoštevajte, da izvedba naročil z omejitvijo ni zagotovljena.
Če želite izvedeti več, si preberite akademski članek Kaj je naročilo z omejitvijo.

Naročilo po tekoči ceni

Kaj je naročilo po tekoči ceni?
Naročila po tekoči ceni se takoj izvedejo po najboljši razpoložljivi ceni.
Če želite izvedeti več, si preberite Kaj je naročilo po tekoči ceni.

Naročilo z omejitvijo stop

Kaj je naročilo z omejitvijo stop?
Naročilo z omejitvijo stop je pogojno naročilo v določenem časovnem okviru, izvedeno po določeni ceni po tem, ko je bila dosežena določena stop cena. Ko je stop cena dosežena, se bo kupila ali prodala po ceni z omejitvijo ali ceni, ki je boljša od cene z omejivijo, ki ste jo nastavili.
Če želite izvedeti več, si preberite Kaj je naročilo z omejitvijo stop.

Naročilo stop po tekoči ceni

Kaj je naročilo stop po tekoči ceni?
Podobno kot naročilo z omejitvijo stop, naročilo stop po tekoči ceni uporablja stop ceno za sprožitev trgovanja. Ko pa je stop cena dosežena, namesto tega sproži naročilo po tekoči ceni.
Če želite izvedeti več, si preberite Kaj je naročilo stop?

Naročilo stop s prilagajanjem

Kaj je naročilo stop s prilagajanjem?
Naročilo stop s prilagajanjem trgovalcem omogoča, da oddajo vnaprej nastavljeno naročilo v določenem odstotku od tržne cene, ko trg zaniha. Dobiček zaklene tako, da trgovanju omogoča, da ostane odprto in še naprej ustvarja dobiček, dokler se cena giblje v smeri, ki je ugodna za trgovalce. Ne giblje se nazaj v drugo smer. Ko se cena za določen odstotek premakne v nasprotno smer, se naročilo stop s prilagajanjem izvede po tržni ceni.
Če želite izvedeti več, si preberite Kaj je naročilo stop s prilagajanjem?

Naročilo samo za objavo

Kaj je naročilo samo za objavo?
Naročila samo za objavo bodo ob oddaji naročila dodana v knjigo naročil, vendar se ne bodo takoj izvedla.

Naročilo z omejitvijo unovč. dobička/ustav. izgube (strateško naročilo)

Kaj je naročilo z omejitvijo unovč. dobička/ustav. izgube?
Pred odprtjem pozicije lahko določite ceno unovčenja dobička ali ustavitve izgube. Za sprožitev naročila unovčenja dobička in ustavitve izgube bo sledilo »zadnji ceni« ali »tehtani ceni«.