Kaj je samodejno zmanjšanje vzvoda (ADL) in kako deluje?

Binance
2021-08-18 04:33
Video vodnik
Samodejno zmanjšanje vzvoda (ADL) je zadnji korak, ko zavarovalni sklad ne more sprejeti pozicij strank v stečaju. Družba Binance je naredila vse, kar je v njeni moči, da bi se izognila samodejnemu zmanjševanju vzvoda in ima več funkcij, kot so takojšnja naročila ali preklic naročil z omejitvijo, ki zmanjšajo morebitni vpliv kakršnega koli samodejnega zmanjševanja vzvoda, ko se to zgodi. Na žalost se zaradi nestanovitnosti na kripto trgih in velikega finančnega vzvoda, ki je na voljo uporabnikom, ni mogoče v celoti izogniti likvidacijam zaradi samodejnega zmanjšanja vzvoda. Da bi zagotovili najboljšo možno uporabniško izkušnjo, si prizadevamo čim bolj zmanjšati število likvidacij zaradi samodejnega zmanjšanja vzvoda.
Za trgovce obstaja nevarnost samodejnega zmanjšanja vzvoda na podlagi kazalnika z vašo prednostjo v čakalni vrsti. Spodaj je primer kazalnikov od najnižje do najvišje prioritete.
Ko pride do likvidacije zaradi samodejnega zmanjšanja vzvoda, se prizadetemu uporabniku takoj pošlje obvestilo.
Položaj trgovca na prednostni lestvici se izračuna tako z dobičkom kot finančnim vzvodom; formula je predstavljena na koncu te strani. Najprej bodo likvidirani donosnejši trgovci z višjim finančnim vzvodom. Trgovci bodo natančneje razvrščeni glede na svoje razmerje kritja in neunovčen dobiček/izgubo kot odstotek svojega kritja. Natančna uvrstitev je znana kot »Kritje dobička/izgube« (LeveragePnL), ki je opredeljena kot neunovčen dobiček/izguba/kritje, pomnoženo z razmerjem kritja. Natančna formulacija je na koncu.
Od tam bodo trgovci razvrščeni po izrazu "kvantil vzvoda dobiček/izguba"; trgovci, pri katerih obstaja neposredna nevarnost samodejne likvidacije, bodo v svojem vmesniku videli ustrezen kazalnik. Če pride do likvidacije, bo trgovcu poslano obvestilo z zneskom in ceno likvidacije. Pozicija trgovca bo zaprta po stečajni ceni prvotnega likvidiranega naloga. Vsa odprta naročila bodo preklicana. Ko je postopek likvidacije zaključen, bo lahko trgovec takoj znova vstopil.
Opomba: Stečajne cene morda niso v okviru pogodbenih tržnih cen. Zelo priporočljivo je, da je trgovec pozoren na kazalnik ADL, da se izogne zmanjšanju.

Izračun za uvrstitev prioritet likvidacije

Odstotek dobička/izgube = maks (0, neunovčen dobiček)/maks (1, stanje denarnice)
Če je (stanje denarnice+neunovčen dobiček) ≤0, potem je razmerje kritja = 0
Če je (stanje denarnice+neunovčen dobiček) > 0, potem je razmerje kritja = vzdrževalno kritje/(stanje denarnice+neunovčen dobiček)
Vzvod dobiček/izguba = odstotek dobiček/izguba × vzvod razmerja kritja dobiček/izguba = odstotek dobiček/izguba × razmerje kritja
Kvantil vzvoda dobiček/izguba = uvrstitev (uporabnik. vzvoda dobiček/izguba)/skupno število uporabnikov