Kúpiť krypto
Platiť s
Obchodovanie
Deriváty
Earn
Financie
NFT
Inštitucionálne
Kanál
USD

Časté otázky

Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Financie
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Konverzia Binance
NFT
VIP
Domov
Centrum podpory
Časté otázky
Zisk Binance
Simple Earn
Začnite so zamknutými produktami Simple Earn Binance

Začnite so zamknutými produktami Simple Earn Binance

2022-09-26 13:23
Zamknuté produkty Simple Earn od Binance poskytujú vyššie odmeny výmenou za to, že vaše aktíva budú viazané na pevné obdobie s vopred stanovenými dátumami vyrovnania. Stále si môžete vyplatiť celý svoj zostatok kedykoľvek pred dátumom vyrovnania, avšak prídete o akékoľvek odmeny, ktoré ste dovtedy získali alebo nazbierali.

Odber a vyrovnanie

Odbery a vyrovnania produktov Simple Earn sú otvorené denne od 00:10 do 23:50 (UTC+0). Odbery sú okamžité, vaše aktíva budú po potvrdení prevedené z vašej spotovej peňaženky do produktu podľa vášho výberu.
Každý uzamknutý produkt má svoj vlastný produkt a individuálne limity odberu. Po dosiahnutí limitov sa odbery už nebudú spracovávať, vrátane žiadostí o automatické odbery. Tieto limity sa môžu kedykoľvek zmeniť.
Uzamknuté produkty budú automaticky vyplatené v plnej výške v deň vyrovnania a vaše aktíva sa vrátia do vašej spotovej peňaženky spolu s odmenami nahromadenými za posledný deň. Upozorňujeme, že po vypršaní platnosti uzamknutej pozície môže trvať až 72 hodín, kým sa vaše aktíva pripíšu do vašej spotovej peňaženky. V prípade predčasného vyrovnania dostanete celý zostatok svojich uzamknutých aktív mínus všetky získané odmeny počas daného obdobia do vašej spotovej peňaženky v priebehu nasledujúcich 72 hodín.
V prípade extrémnej volatility trhu, oneskorení siete alebo pri nezvyčajne veľkom počte žiadostí o vyrovnanie sa môžu vaše vyrovnania oneskoriť.

Zľavy na predčasné vyrovnanie

Zvyčajne, keď si vyplatíte svoje uzamknuté produkty pred vypršaním platnosti, všetky distribuované odmeny sa odpočítajú z vášho výnosu z vyrovnania. Spoločnosť Binance môže podľa vlastného uváženia uplatniť zľavu 5 % na rozdelené odmeny za predčasné vyrovnania.
Zľava 5 % (ktorá by inak úplne prepadla) sa použije na vytvorenie 90-dňovej uzamknutej pozície za predpokladu, že spĺňa požadovanú minimálnu požiadavku na stakovanie:
 • Odmeny budete dostávať na dennej báze a po vypršaní platnosti si môžete z novovytvorenej 90-dňovej uzamknutej pozície vyplatiť istinu (tj 5 % z distribuovaných odmien z pôvodného odberu).
 • Pre túto uzamknutú pozíciu nebudú k dispozícii funkcie predčasného vyrovnania a automatického odberu.

Čo je to automatický odber a ako funguje?

Funkcia automatického odberu vám pomôže automaticky obnoviť vašu existujúcu pozíciu uzamknutého produktu na novú uzamknutú dobu s rovnakou dĺžkou trvania po uplynutí platnosti. Obnovenia budú pozostávať iba z pôvodnej sumy vášho počiatočného odberu, zatiaľ čo odmeny sa budú naďalej odosielať do vašej spotovej peňaženky.
Ak sa naplní dostupná kvóta pre ktorýkoľvek konkrétny uzamknutý produkt, vaša pozícia sa nemusí obnoviť, aj keď je povolený automatický odber. Po uplynutí platnosti vašej pozície budú vaše aktíva prevedené do vašej spotovej peňaženky. Automatický odber je k dispozícii len pre vybrané uzamknuté produkty a môže sa kedykoľvek zmeniť.
Automatický odber uzamknutých produktov môžete povoliť vo vyskakovacom okne odberu alebo v peňaženke Earn. Funkciu aktivujete jednoduchým prepnutím na tlačidlo [Automatický odber] vedľa produktu.
 • Odmeny za nové obdobie sa začnú hromadiť v deň obnovenia a budú sa distribuovať do vašej spotovej peňaženky od nasledujúceho dňa.
 • Vo svojej peňaženke Earn môžete zakázať automatický odber, aby ste zastavili akékoľvek následné odbery kedykoľvek pred koncom uzamknutého obdobia.

Ako sa vypočítava a distribuuje APR pre uzamknuté produkty

Odmeny = vložené aktíva * APR / 365 (zaokrúhlené nadol na 8 desatinných miest)
Upozorňujeme, že APR sa denne mení. Odhadované odmeny zobrazené na začiatku vášho odberu sa môžu líšiť od skutočne vygenerovaných odmien. 
Po prihlásení na odber začnú vaše aktíva zbierať odmeny o 00:00 (UTC+0) nasledujúci deň. Po prvom celom dni získavania odmien príde vaša prvá distribúcia do vašej spotovej peňaženky nasledujúci deň. V deň odberu však nedostanete odmeny. Odmeny sa vypočítavajú a rozdeľujú do vašej spotovej peňaženky denne medzi 00:00 a 08:00 (UTC+0). Avšak, kvôli oneskoreniam siete, systémovým výpočtom a iným nepredvídateľným dôvodom môže byť distribúcia odmien oneskorená.
V prípade určitých zamknutých produktov môžu byť distribuované odmeny v iných kryptomenách, než v tých, ktoré odoberáte. V takýchto prípadoch budú odmeny distribuované iba s vašimi aktívami odberu po uplynutí platnosti produktu na dobu určitú. 

Ako sa prihlásiť na odber zamknutých produktov Simple Earn?

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Earn] [Simple Earn]
2. Pomocou vyhľadávacieho poľa alebo kliknutím na položku [Rozbaliť všetky produkty Simple Earn] nájdite token, ktorý chcete odoberať.
Vyberte obdobie uzamknutia vedľa coinu a kliknite na [Odoberať].
3. Uvidíte vyskakovacie okno odberu. Vyberte obdobie uzamknutia a zadajte sumu odberu. Tu môžete povoliť aj funkciu [Automatický odber]. Skontrolujte súhrn odberu vpravo a kliknite na [Potvrdiť]
 • Trvanie (dni): Vyberte si medzi rôznymi obdobiami uzamknutia (dni odberu)
 • Suma odberu: Množstvo tokenov, ktoré chcete prihlásiť na odber
 • Obmedzenia súm
  • Minimum: Minimálne množstvo tokenov, ktoré potrebujete na odber
  • Dostupná kvóta: Maximálne množstvo tokenov, s ktorými sa môžete prihlásiť na odber pre tento produkt, zohľadňuje vaše existujúce odbery
 • Dátum odberu: Dátum a čas odberu
 • Deň vysporiadania: Dátum a čas, kedy vaše aktíva začnú získavať odmeny
 • Dátum ukončenia úroku: Dátum a čas ukončenia uzamknutého obdobia
 • Dátum vyrovnania: Dátum a čas, kedy sa vaše aktíva vrátia do vašej spotovej peňaženky
 • Odhad. APR: Odhadované APR, ktoré sa môže zmeniť
 • Odhad. úrok: Odhadované denné odmeny, ktoré sa môžu zmeniť
4. Zobrazí sa potvrdzujúca správa s podrobnosťami o vašom odbere. Vaše aktíva sú teraz prevedené z vašej spotovej peňaženky do uzamknutého produktu Simple Earn, ktorý ste si vybrali. Ak chcete spravovať svoje odbery v peňaženke Earn, kliknite na položku [Zobraziť držbu].

Ako vyplatiť svoje uzamknuté produkty?

1. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Earn] [Simple Earn]. Kliknutím na [Peňaženka] získate prístup k svojej peňaženke Earn. Tu môžete spravovať svoje odbery, vyrovnania a aktivovať/deaktivovať funkciu automatického odberu. 
2. Kliknite na [Vyplatiť] vedľa aktíva, ktoré si chcete vypélatiť. 
3. Uvidíte vyskakovacie okno so sumou na predčasné vyrovnanie, ktorú dostanete, a očakávaný dátum a čas vyrovnania. Pokračujte kliknutím na [Vyplatiť predčasne]
4. Zobrazí sa potvrdzujúca správa s podrobnosťami o vašom vyrovnaní. Uvidíte odhadovaný čas, kedy sa vaše aktíva vrátia do vašej spotovej peňaženky.

Ako zobraziť históriu transakcií uzamknutého produktu?

Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Earn] [Simple Earn]. Kliknite na položku [História].
Prejdite na kartu [Zamknuté]. Históriu transakcií môžete filtrovať podľa typu tokenu, typu transakcie (napr. odber, vyrovnanie a odmeny) a dátumov. Kliknite na [Hľadať]
Viac informácií o Simple Earn nájdete v časti: 
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: 
Tento dokument mohol byť preložený a zverejnený v rôznych jazykoch. V prípade akejkoľvek nezrovnalosti, nesprávnych údajov, vynechaní alebo chýb v ktorejkoľvek preloženej verzii má prednosť anglická verzia.