Časté otázky
Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Obchodné boty
Financie
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Tax
Konverzia Binance
NFT
VIP
Domov
Centrum podpory
Časté otázky
Zisk Binance
Launchpad a Launchpool
Výpočet pridelenia odberu Launchpadu a pravidlá na odpočet BNB

Výpočet pridelenia odberu Launchpadu a pravidlá na odpočet BNB

2021-10-20 02:38
Bol vysvetlený nový formát odberu Launchpadu
Formát odberu Launchpadu umožňuje držiteľom BNB vyčleniť množstvo BNB na predaj tokenov. Konečné pridelenie nového tokenu je určené pomerom ich vyčleneného BNB k celku BNB vyčleneného všetkými zúčastnenými používateľmi. 
Počiatočný hrubý výpočet konečného pridelenia tokenu každého účastníka je:
Individuálne vyčlenené BNB / celkové vyčlenené BNB všetkými účastníkmi) * celkový počet tokenov ABC, ktoré sa majú predať na Launchpade.
Napríklad v novej relácii Launchpadu je ponúkaných celkom 100 000 000 tokenov ABC. Používateľ poskytne 5 000 BNB a 9 ďalších používateľov vyčlení celkovo 100 000 BNB počas obdobia odberu.
Tento používateľ by získal pomer 5 000 BNB / 105 000 BNB alebo 4,76 % zo všetkých tokenov (4 761 905 ABC) ponúkaných v prvom kroku výpočtu.
1. krok výpočtu
Vyčlenené BNB
Pomer záväzkov
Počiatočný výpočet pridelenia tokenu ABC
Používateľ 1
50 000
47,62 %
47 619 048
Používateľ 2
30 000
28,57 %
28 571 429
Používateľ 3
7 000
6,67 %
6 666 667
Používateľ 4
6 000
5,71 %
5 714 286
Používateľ 5
5 000
4,76 %
4 761 905
Používateľ 6
5 000
4,76 %
4 761 905
Používateľ 7
1 400
1,33 %
1 333 333
Používateľ 8
500
0,48 %
476 190
Používateľ 9
90
0,09 %
85 714
Používateľ 10
10
0,01 %
9 524
Celkom
105 000
Nakoľko však existuje pevný limit na používateľa, tak používatelia, ktorí narazia na pevný strop posunú svoje pridelenie ďalším účastníkom, ktorí vyčlenili menej BNB. V tomto prípade použijeme pevný limit 20 000 000 tokenov ABC.
2. krok výpočtu
Vyčlenené BNB
Pomer záväzkov
Pridelenie ABC po pevnom limite
Používateľ 1
50 000
47,62 %
20 000 000
Používateľ 2
30 000
28,57 %
20 000 000
Používateľ 3
7 000
6,67 %
6 666 667
Používateľ 4
6 000
5,71 %
5 714 286
Používateľ 5
5 000
4,76 %
4 761 905
Používateľ 6
5 000
4,76 %
4 761 905
Používateľ 7
1 400
1,33 %
1 333 333
Používateľ 8
500
0,48 %
476 190
Používateľ 9
90
0,09 %
85 714
Používateľ 10
10
0,01 %
9 524
Celkom
105 000
Zostávajúce pridelenie
(36 190 476)
Nakoľko používateľ 1 aj používateľ 2 dosiahli pevný limit, ich dodatočné pridelenie 36 190 476 tokenov ABC bude rozdelených medzi zostávajúcich používateľov na základe ich pomeru záväzkov.
3. krok výpočtu
Vyčlenené BNB
Pomer záväzkov
Konečné pridelenie ABC
Používateľ 1
50 000
47,62 %
20 000 000
Používateľ 2
30 000
28,57 %
20 000 000
Používateľ 3
7 000
6,67 %
16 800 000
Používateľ 4
6 000
5,71 %
14 400 000
Používateľ 5
5 000
4,76 %
12 000 000
Používateľ 6
5 000
4,76 %
12 000 000
Používateľ 7
1 400
1,33 %
3 360 000
Používateľ 8
500
0,48 %
1 200 000
Používateľ 9
90
0,09 %
216 000
Používateľ 10
10
0,01 %
24 000
Celkom
105 000
Konečné pridelenie ABC tokenov je uvedené vyššie a bude pridelené každému používateľovi počas záverečnej fázy distribúcie. 
Používateľovi, ktorý pôvodne držal 7 000 BNB, bolo po úprave pevného limitu pridelených 16 800 000 tokenov ABC (oproti 6 666 667 ABC vypočítaným v prvom kroku). 
Výpočet odpočtu BNB
Akonáhle je finálne pridelenie tokenu dokončené, odpočítame zodpovedajúcu sumu z uzamknutého zostatku BNB každého používateľa na základe vopred určenej sadzby ABC voči BNB.
Výška odpočtu BNB pre každého používateľa = konečné pridelenie ABC * prednastavená cena ABC/BNB
Ak by sme napríklad pomocou používateľa 3 v tretej tabuľke vyššie nastavili cenu ABC/BNB na 0,000222222, konečná suma BNB, ktorá sa má odpočítať z uzamknutého BNB používateľa 3, by bola 16 800 000 * 0,000222222 = 3 733 3229 BNB.