Kúpiť krypto
Trhy
Obchodovanie
Futures
Earn
Viac
Cancel
Časté otázky
Funkcie účtu
Návod pre používateľov
Binance Fan Token
Zisk Binance
Vklad a výber krypto
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Krypto deriváty
Obchodné boty
Financie
API
Bezpečnosť
Podmienky používania
Tax
Konverzia Binance
NFT
VIP
Domov
Centrum podpory
Časté otázky
Nákup krypto (Fiat/P2P)
Obchodovanie P2P
Začnite s P2P
Glosár obchodných výrazov P2P

Glosár obchodných výrazov P2P

2021-04-26 06:10
Videonávod
1. Čo je to P2P?
Obchodovanie typu „peer-to-peer“ (P2P) je forma obchodovania, pri ktorej si kupujúci a predávajúci vymieňajú svoje krypto a fiat aktíva priamo pomocou online trhu a služieb úschovy.
2. Kto môže obchodovať na Binance P2P?
Pridajte platné mobilné číslo a dokončite overenie totožnosti, aby ste mohli obchodovať na trhu P2P.
3. Kto sú makeri a takeri? 
Maker:
Používateľ, ktorý zverejňuje inzeráty na Binance P2P s cieľom kúpiť / predať kryptomenu, je maker (tvorca trhu).
Taker:
Používateľ, ktorý nakupuje / predáva kryptomenu prostredníctvom uvedených inzerátov na Binance P2P je taker (príjemca ceny). 
4. Čo je inzerát?
Používatelia Binance môžu na platforme Binance P2P zverejňovať inzeráty za účelom obchodovania s kryptomenami s ostatnými používateľmi. Zverejnená dohoda sa nazýva inzerát.
5. Ako zverejniť P2P inzerát?
Používatelia, ktorí spĺňajú podmienky Binance P2P na zverejňovanie inzerátov môžu uverejňovať inzeráty klepnutím na tlačidlo [Zverejniť nový inzerát]. Zvoľte typ inzerátu, obchodovanú sumu, cenu, podmienky a pod. a potvrďte podrobnosti. Potom zverejnite inzerát klepnutím na tlačidlo [Zverejniť].
6. Ako sa stať P2P obchodníkom?
Používatelia, ktorí majú záujem stať sa P2P obchodníkom, môžu svoje žiadosti podať tu. Pre viac informácií sa obráťte na článok Ako sa stať obchodníkom Binance P2P.
7. Čo znamená „v objednávke“?
Objednávka je prisľúbený obchod, na ktorom sa dohodli kupujúci a predávajúci. Binance P2P uľahčuje obchodovanie poskytovaním služby úschovy. Aktíva predávajúceho sú „v objednávke“ a budú uzamknuté, kým obe strany nepotvrdia platbu.
8. Čo znamená „uvoľniť kryptomenu“?
Keď kupujúci zaplatí predávajúcemu a predávajúci potvrdí, že prijal platbu, musí predávajúci uvoľniť dohodnutú sumu kryptomien kupujúcemu.
9. Čo je to zhoda objednávky?
Náš systém automaticky priradí kupujúceho k predávajúcemu podľa najlepšej ceny, zodpovedajúceho spôsobu platby a celkovej obchodovanej sumy.
10. Prečo musím pridať spôsob platby?
Aby bolo možné spárovať vašu objednávku s protistranou, systém skontroluje spôsoby platby, ktoré ste pridali, aby sa ubezpečil, že obe strany majú prístup k rovnakému spôsobu platby. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako pridať nové spôsoby platby pre P2P obchodovanie.
11. Ako na Binance obchodovať s aktívami, ktoré som kúpil/-a na Binance P2P?
Ak chcete obchodovať na Binance, musíte si najskôr previesť prostriedky zo svojej fondovej peňaženky do spotovej peňaženky. Prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na [Peňaženky] - [Fondy]. Klepnite na [Prevod], potom vyberte kryptomenu a zadajte sumu, ktorú chcete previesť. 
12. Čo sú inzeráty s pevnou cenou?
Pevná cena inzerátu je pevná a nepohybuje sa s trhovou cenou krypta.
13. Čo sú inzeráty s pohyblivou cenou?
Pohyblivá cena inzerátu kolíše s trhom a obnovuje sa každú minútu. 
14. Prečo môže cena objednávky vypršať?
Pohyblivá cena inzerátu kolíše s trhom a obnovuje sa každú minútu. Cena objednávky vyprší, ak v objednávke nebudete pokračovať v časovom limite. Pre potvrdenie objednávky obnovte.
15. Čo je to úprava pohyblivej ceny?
Úprava pohyblivej ceny je prirážka, ktorú si vydavateľ inzerátu účtuje, aby mohol vypočítať cenu, za ktorú by chcel kúpiť alebo predať aktíva.
16. Aký je rozdiel medzi zónami Express a P2P?
Zóna [Express] vám automaticky priradí protistranu, zatiaľ čo v zóne [P2P] si môžete na obchodovanie sami vybrať kupujúceho / predajcu.
17. Čo sú to limity výberu „T+1“ a „T+2“?
Limity výberu „T+1“ a „T+2“ chránia aktíva používateľov tým, že poskytujú 24 až 48-hodinovú rezervu na výbery. Ďalšie informácie nájdete v článku Aké sú limity výberu „T+1“ a „T+2“
18. Čo je to odvolanie?
V prípade sporu medzi kupujúcim a predajcom môžu podať odvolanie a požiadať zástupcov zákazníckej podpory Binance o pomoc pri vyjednávaní. Aktíva z takto odvolanej objednávky budú počas procesu vyšetrovania uzamknuté.
19. Ako zrušiť odvolanie?
Po podaní odvolania môže používateľ, ktorý ho začal, odvolanie zrušiť, ak dôjde k dohode medzi stranami a zákaznícka podpora už nebude potrebná. Objednávka bude obnovená do fázy potvrdenia platby a predajca musí uvoľniť kryptomeny.