Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Podmienky používania
Podmienky používania Binance

Pravidlá Binance Live Chat

Binance
2021-07-06 09:56
1. V Binance veríme, že všetci majú právo byť vypočutí, porozumení a rešpektovaní. Platí to aj pre našich partnerov, používateľov a agentov zákazníckeho servisu (ZS), ktorí každý deň riešia množstvo otázok. Live Chat je brána určená na pomoc našim používateľom pri rôznych otázkach a samozrejme na diskusiu o problémoch, s ktorými sa stretávajú pri používaní platformy a produktov Binance.
2. Bez ohľadu na požiadavku, naši agenti ZS radi odpovedia na každú otázku a vždy sa budú k pýtajúcim správať s úctou. Naši agenti ZS tiež očakávajú, že sa s nimi za každých okolností bude jednať zdvorilo a s rešpektom, a my súhlasíme, že každý, vrátane našich agentov ZS, má právo na bezpečné pracovné prostredie, bez akéhokoľvek urážania alebo ujmy spôsobenej inými.
3. Bohužiaľ sme si všimli, že existuje malé percento komunity, ktoré koná neprimerane a slovným prejavom uráža alebo sa správa agresívne smerom k našim agentom ZS.

Čo je urážanie alebo agresívne správanie?

4. Z času na čas sa vyskytnú situácie, v ktorých majú žiadatelia pocit, akoby ich požiadavky neboli vypočuté alebo výsledky/odpovede poskytnuté agentom ZS nezodpovedajú ich očakávaniam. Ak sa potom žiadatelia snažia agentovi ZS verbálne vyhrážať, alebo ho zastrašiť alebo uraziť, budeme to považovať za urážanie alebo agresívne správanie. Medzi takýto prejav okrem iného radíme vyhrážky, neprimerané požiadavky, osobné urážky, diskriminačné alebo poburujúce vyhlásenia, nepodložené obvinenia, hanlivé poznámky a hrubosť.
5. Aby sme chránili našich agentov ZS pred takýmito urážkami a agresívnym správaním, máme zavedený mechanizmus pozastavenia Live Chatu, ktorý používateľovi zakáže túto funkciu využívať.

Ako funguje pozastavenie Live Chatu?

6. Keď sa používateľ správa smerom k našim agentom ZS hrubo a agresívne, bude mu dočasne pozastavený prístup ku kontaktovaniu našich agentov ZS po stanovenú dobu. Dobu pozastavenia určí Binance podľa vlastného uváženia.
7. Počas tohto obdobia môže pozastavený používateľ chatovať iba s botom ZS a nemôže sa spojiť sZnašimi agentmi CS.

Ako sa môžem proti pozastaveniu odvolať?

8. Chceme zabezpečiť, aby používateľom nebol prístup pozastavený neprávom, alebo v prípadoch, keď používateľ skutočne neurážal alebo sa nesprával agresívne voči našim agentom ZS. Ak sa domnievate, že bol váš prístup pozastavený omylom, napríklad, že sa za vás niekto vydával, alebo ak potrebujete okamžitú pomoc v naliehavých prípadoch, ako v prípade napadnutia vášho účtu, chýbajúceho vkladu/výberu a pod., vyplňte tento Formulár odvolania. Váš prípad preskúmame čo najskôr.
Viac informácií nájdete na: