Kúpiť krypto
Platiť s
Trhy
NFT
New
Na stiahnutie
English
USD
Centrum podpory
Často kladené otázky
Krypto deriváty
Opcie
Opcie Binance

Čo sú to opcie volatility (Straddle)

Binance
2021-10-13 01:49
Teraz môžete v aplikácii Binance obchodovať s Opciami Binance:
Stiahnuť pre Android

I. Čo sú to opcie volatility?

Opcie volatility, bežne označované ako „Straddle“, predstavujú neutrálnu stratégiu opcií, ktorá zahŕňa súčasné nakupovanie predajných a kúpnych opcií podkladového aktíva s rovnakou realizačnou cenou a dátumom vypršania platnosti, teda ide o dve transakcie uskutočnené v rámci jedného systému.
Kúpou opcie volatility môžete zachytiť pohyb trhu bez ohľadu na jeho smer, s možnosťou získať neobmedzené zisky, pokiaľ sa podkladové aktívum pohybuje výrazne nad hranicou rentability (realizačná cena +/- prémia) a maximálna strata je iba prémia zaplatená za opcie.
Opcie volatility však majú relatívne vyššie náklady na prémiu než kúpna alebo predajná opcia a v prípade, že sa trh veľmi nepohybuje, môže vám hroziť riziko straty prémie.
Prémia volatility = (Kúpna prémia + Predajná prémia) * 0,95
*so zľavou asi 5 %
Ak napríklad očakávate extrémnu nestálosť ceny bitcoinu, môžete si kúpiť jednodňové opcie volatility BTC. Kupujete si teda kúpnu a predajnú opciu s rovnakou realizačnou cenou 40 000 USD a prémiou 100 USD za každú. Ak bitcoin výrazne prekročí kombinovanú vyrovnávaciu cenu obidvoch opcií, môžete obchod ukončiť so ziskom. Ak chcete dosiahnuť zisk, musíte jednoducho predpovedať veľkosť volatility trhu namiesto jeho smerovania.
PNL = Max [(podkladová cena - realizačná cena) * množstvo - prémia, (realizačná cena - podkladová cena) * množstvo - prémia, - prémia]

II. Ako kúpiť opcie volatility v aplikácii Binance?

Ak predpokladáte, že na trhu dôjde k významnému pohybu, môžete si kúpiť opcie volatility a dosiahnuť zisk:
1. Prihláste sa do aplikácie Binance a klepnite na [Futures]-[Opcie]. Najprv vyberte čas vypršania platnosti opcií: 5 minút, 10 minút, 30 minút, 1 hodina, 4 hodiny, 8 hodín, 12 hodín alebo 1 deň. Potom zadajte množstvo objednávky a klepnite na [Volatilita]. Ďalšie informácie o opciách Binance nájdete v článku Čo sú to opcie Binance.
2. Následne uvidíte podrobnosti objednávky: názov kontraktu, množstvo, realizačnú cenu, prémiu, ktorú musíte zaplatiť (prémia sa vypočíta v reálnom čase, keď zadáte množstvo) a vyrovnávacie ceny.
*Všimnite si, že pri nákupe kúpnej opcie a predajnej opcie existujú dve vyrovnávacie ceny pre opcie volatility:
  • - Vyrovnávacia cena kúpnej opcie = realizačná cena + (Prémia/Množstvo)
  • - Vyrovnávacia cena predajnej opcie = realizačná cena - (Prémia/Množstvo)
3. Pre opcie môžete nastaviť dve rôzne cieľové ceny (hornú a dolnú) zadaním vzdialenosti (+/-) od realizačnej ceny. Po zadaní cieľových cien uvidíte odhadovaný PNL.
*Odhadovaný PNL sa vypočíta takto:
  • Horná cieľová cena = max [(cieľová cena - realizačná cena)*množstvo - prémia, - prémia]
  • Dolná cieľová cena = max [(realizačná cena - cieľová cena)*množstvo - prémia, - prémia]
4. Klepnutím na [Potvrdiť] vykonáte obchod.
4. Po zadaní príkazu si môžete prezrieť svoju pozíciu, vrátane nerealizovaného zisku a straty, času do vypršania platnosti a vyrovnávacej ceny, v časti [Pozície]. Vaše opcie sa zobrazia aj na grafe.
6. Keďže sú opcie Binance opciami amerického štýlu, môžete ich vyrovnať za realizačnú cenu kedykoľvek pred vypršaním platnosti.
  • Manuálne vyrovnanie:
V časti [Pozície], klepnite na [Vyrovnať], zistíte zisk a stratu opcií a potom klepnite na [Potvrdiť].
  • Vyrovnanie na základe dátumu vypršania platnosti:
Ak nevyrovnáte opciu pred dátumom vypršania platnosti, bude automaticky vyrovnaná alebo vykonaná k dátumu vypršania platnosti.
Súvisiace články
Prehľad opčných zmlúv